Sertifisering i digitalt lederskap

Digital modenhet må settes på agendaen i hele organisasjonen. At alle involveres, er en nødvendig forutsetning for å lykkes med et mer digitalt tankesett. Det krever imidlertid tilrettelegging! 
MELD DEG PÅ IDAG
Pernille Kræmmergaards sertifisering i digitalt ledelse

Utbytte

Fordeler for deg

Ved endt sertifisering, vil du kunne:

 • Kommunisere  omkring innholdet i rammeverket "Digital Modenhet" og "Organisatoriske Kapabiliteter".
 • Organisere  workshops, møter og andre aktiviteter hvor kartlegginger og resultatene av disse inngår (eks. i forbindelse med strategiutvikling, kompetanseutvikling, ledergruppeutvikling og rekruttering).
 • Analysere og sammenligne resultatene av kartlegginger og gjennom dette bli i stand til å kommunisere, forklare og gi tilbakemeldinger med utgangspunkt i kartleggingsresultatene.
 • Vurdere til hvilket formål de individuelle kartleggingene, eller kombinasjoner av dem, kan brukes.

Du vil kunne dokumentere kompetansen din og vise kollegaer, kunder og partnere at du holder et faglig høyt, profesjonelt nivå i samtaler rundt den digitale agendaen.

Fordeler for ditt firma, din kunde eller organisasjonen din

Hele organisasjonen vil dra fordeler av:

 • En kompetent fasilitator for enhancing digital maturity and transformation. A crucial element in a transformation is to involve the entire organization, and devoted facilitators are a big part of that.
 • Et felles rammeverk for å definere organisasjonens mål for digital modenhet og digital transformasjon.
 • Et felles språk som gjør det lettere å kommunisere en ønsket retning og tydelige mål.
 • Forståelse av digital modenhet som en måte å oppnå de langsiktige strategiske målene deres på og lykkes med de identifiserte fokusområdene for organisasjonen.
 • Forståelse av hvilke organisatoriske kapabiliteter og 10+3 evner, det er behov for å mestre for å lykkes med digital transformasjon.
 • Et grunnlag for å skape strategisk verdi og innovasjon gjennom digital transformasjon. Kunnskapen sertifiserte tar med seg inn i organisasjonen, har dessuten potensiale til få nye ideer frem “på bordet” og bidra til en reell forandring.

Finn inspirasjon

Partner og seniorrådgiver, AbilatorAbilator Norge logo

“I chose to participate in the certification because I wanted expertise and tools that could help me in the dialogue with customers to understand where they stand in relation to their own wishes for digital transformation. This has proven to be very useful in relation to the customers I work with, both in relation to digital maturity and skills they should possess. It has created good dialogues and concrete things to address.”

Reidar Stølan
Partner and Senior Advisor
Abilator

Mogens Steffensen Partner, Assessit DanmarkAssessit Danmark logo

"Jeg valgte å bli sertifisert av minst to årsaker. Først fordi kundene mine får mulighet til å understøtte dialogen om digitalisering med et data-grunnlag.
Dernest fordi det gir kundene mine trygghet på at vi er forankret i forskning og solide rammeverk.

Trygghet og tillit til verktøy og konsulent er avgjørende for kunden, når vi jobber med digital transformasjon."

Mogens Steffensen - DI2X salgspartner
Partner
Assessit, Denmark

Rådgiver, Lillehammer kommuneLillehammer kommune logo

"Jeg opplevde sertifiseringen som utrolig nyttig, og at den gir gode verktøy i utvikling av digital ledelse. Sertifiseringen ga meg et godt rammeverk og språk det er enkelt å samle seg rundt. Godt tilrettelagte dager i Aalborg, og en fin arena for erfaringsutveksling med andre bedrifter og organisasjoner."

Monika Lille-Mæhlum
Advisor
Lillehammer Municipality

Kom i gang

2-dagers kurs, casearbeid og workshops

HVOR: DI2X’ lokaler i Aalborg (og Zoom) 

PRIS: NOK 55.000 (eks. mva.). Faktureres ved påmelding. 

PRIS (tidligereMasterclass-deltager:  NOK 36.000 (eks. mva.). Faktureres ved påmelding. 

R: 

22. og 23. april 2024 i Aalborg (på dansk)
Oppfølgingsworkshop 18. juni 2024 (Zoom)  

MELD DEG PÅ
Med en sertifisering i Digitalt Lederskap, kan du bidra inn i utviklingen av andres digitale tankesett, det være seg medarbeidere, ledere eller organisasjoner, og gjøre digitalisering til en integrert del av din forretningsstrategi eller organisasjonens overordnede strategi. Organisasjonene du arbeider med, blir bedre kvalifisert til å møte endringene som oppstår knyttet til en økende digital dagsorden.

Tenk over følgende:
 • Hvordan kan du hjelpe din organisasjon, eller andre organisasjoner med å utvikle et felles språk for digitalisering?
 • Hvordan fremmer du et digitalt tankesett hos ledere og toppledere?
 • How do you evaluate the organization's current digital maturity and capability for digital transformation?
 • Hvordan kan du bruke data til å akselerere den digitale modenheten i organisasjoner, analysere kartleggingsresultater og presentere resultatet for andre?
 • Hvordan formulerer vi ambisjonen for vår digitale transformasjon og hvilke strategiske handlingspunkter skal vi iverksette?
 • Hvordan planlegger, tilrettelegger og gjennomfører du et kompetanseutviklingsløp i en organisasjon?
 • Har du eller din organisasjon abonnert på verktøyene og Ressurssenteret til DI2X og ønsker dybdekunnskap og dokumentasjon på rammeverkene Digital Modenhet og Organisatoriske Kapabiliteter – 10+3 Evner, og i bruken av verktøyene?
Hvis du har behov for å vite mer om flere enn ett av de ovenstående punktene, er sertifiseringen vår det riktige valget for deg eller dine medarbeidere.

På sertifiseringsprogrammet vil du jobbe med:

 • De to rammeverkene:
  Digital Modenhet" og "Organisatoriske Kapabiliteter
 • To flervalgstester, som sikrer forståelse av rammeverkene og kjennskap til bruk av våre nettbaserte dialogverktøy
 • Casearbeid med praktisk bruk av verktøyene
 • Dialogbaserte presentasjoner og plenumsdebatter

 

Hvem kan delta?

Sertifiseringsprogrammet er rettet mot konsulenter (interne eller eksterne), forretningsutviklere, HR-partnere, digitaliseringskonsulenter/rådgivere, prosjektledere, prosess- og utviklingskonsulenter, samt ledere i både privat næringsliv og offentlig forvaltning.

"Jeg opplevde sertifiseringen som utrolig nyttig, og at den gir gode verktøy i utvikling av digital ledelse. Sertifiseringen ga meg et godt rammeverk og språk det er enkelt å samle seg rundt. Godt tilrettelagte dager i Aalborg, og en fin arena for erfaringsutveksling med andre bedrifter og organisasjoner."

Monika Lille-Mæhlum
Rådgiver, Lillehammer kommune

Praktisk om sertifisering

Kurset avholdes over to dager i Aalborg, Danmark. Underveis vil du lære om og diskutere de to rammeverkene, prøve kartleggingene våre og lære hvordan man analyserer og bruker dataene fra kartleggingene.

På kursets første dag er det fokus på rammeverkene; Digital Modenhet og Organisatoriske Kapabiliteter – 10+3 Evner. På kursdag to er fokuset på DI2X’ verktøy og ulike måter å benytte disse på. Du vil blant annet arbeide med analyse av resultater fra kartleggingene og utarbeiding av en case, og samtidig lære å anvende både verktøy og materiell i Ressurssenteret.

Etter de to kursdagene besvarer du flersvarsoppgaven, som består av 30 spørsmål. Det tar omkring 15 min å besvare denne.

De neste to månedene vil du så arbeide på en case, enten i din egen organisasjon, eller med en samarbeidspartner, der du bruker rammeverkene, DI2X-verktøyene og resultatene fra kartleggingene.

Sertifiseringsprogrammet avsluttes med en halv dags virtuell workshop. Her presenterer du casen din, viser kommunikasjonsevnene du har tilegnet deg omkring rammeverkene, kartleggingene og resultatene av dem, og viser til egen og andres læring. I forkant av workshopen leverer du inn en skriftlig oversikt over casen din (basert på en mal), og svarer på en flervalgstest om bruk av våre dialogverktøy.

 

Sertifisering oppnås etter å ha bestått flersvarsoppgavene og casepresentasjonen. Dersom en av disse ikke skulle bestås, er det fullt mulig å kjøpe en reeksaminering av hver av oppgavene.

Du vil motta et sertifikat som er gyldig inneværende kalenderår, samt påfølgende kalenderår. Om sertifiseringen gjennomføres ila. 2022, vil eks. sertifikatet ditt hete "DI2X-Sertifisering 2022-2023".

Hold kunnskapen din ved like

Med en gyldig sertifisering får du tilgang til den "lukkede" sertifiseringsseksjonen i DI2X’ Ressurssenter, samt alle oppdateringer av rammeverk og verktøy. Vi holder deg dessuten oppdatert om nytt materiell i Ressurssenteret, ny forskningsbasert kunnskap, oversikt over nye, sertifiserte personer i det nye nettverket ditt, samt oppdaterte caser og invitasjoner til webinarer.

Fornyelse og re-sertifisering

Dersom sertifiseringen din utløper, kan den alltid fornyes. En oppdatering forutsetter deltakelse én undervisningsdag i desember, etterfulgt av en bestått flersvarsoppgave, før sertifikatet kan fornyes.

Styrk ditt digitale tankesett med en Masterclass i digital transformasjon

Ønsker du å styrke ditt digitale tankesett ytterligere og bli enda bedre i stand til å arbeide strategisk med organisasjonens digitale transformasjon – anbefaler vi deg å delta i vårt  Masterclassprogram.

Vi tilbyr deltakelse til redusert pris for alle som har gjennomført sertifisering i Digitalt Lederskap.

LES MER
Anja Reinwald underviser under DI2X Masterclass i digital transformasjon.

Join our next certification course

HVOR: 
2-dagers kurs på DI2X’ kontor i Aalborg, Danmark. 
Casearbeid i din egen organisasjon eller en organisasjon du selv velger.  
Halvdags oppfølgingsworkshop, virtuelt avholdt på Zoom. 

PRIS: NOK 55.000 (eks. mva.). Faktureres ved påmelding. 

Tidligere  Masterclass-deltager:  NOK 36.000 (eks. mva.). Faktureres ved påmelding. 

NÅR: 
Se datoer for neste sertifiseringskurs øverst på denne side eller i skjemaet under. 

Prisen inkluderer: 

 • To bøker om rammeverkene – tilsendt ved påmelding. 
 • I forkant av kurset forventer vi, at du har lest "Digital Transformasjon - 10 evner organisasjonen din skal mestre - og 3 som du har bruk for" både som trykt bok og lydbok (på dansk eller engelsk, dette er helt opp til deg) og "Digital Modenhet - Strategi, Teknologi, Organisasjon og Ledelse i 5 generasjoner" (på dansk eller engelsk, dette er helt opp til deg). Begge bøker er skrevet av Pernille Kræmmergaard.  
 • Tilbakemelding på casearbeidet og hjelp til å analysere resultatene av kartleggingene.
 • Tilgang til en “lukket” sertifiseringsseksjon i DI2X’ Ressurssenter, som stadig oppdateres med nytt materiell, forskningsbasert kunnskap, slides fra kursene, webinarer og oppdaterte caser. Her får du også oversikt over andre sertifiserte personer i nettverket ditt, noe som gjør det enda enklere å videreutvikle et “digitalt tankesett” 
 • Tilgang til kvartalsvise kunnskapsdelingsworkshops med helt nye brukercaser, sammen med andre sertifiserte, eller de som er underveis i sin sertifisering; et nettverk for livslang læring. 
 • Sertifikat for perioden du sertifiseres i inneværende kalenderår, samt følgende kalenderår. Sertifikatet dokumenterer din evne til å benytte verktøyene Digital Modenhet og Organisatoriske Kapabiliteter – 10+3 Evner, og din evne til å analysere kartleggingsresultatene og presentere dem for andre. 

Register for the course

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram