DI2X-sertifisering

Digital modenhet må settes på agendaen i hele organisasjonen. At alle involveres, er en nødvendig forutsetning for å lykkes med et mer digitalt mindset. Det krever imidlertid tilrettelegging! 
MELD DEG PÅ IDAG
Pernille Kræmmergaards sertifisering i digitalt ledelse

Utbytte

Fordeler for deg

Ved endt sertifisering, vil du kunne:

 • Forstå og anvende innholdet i rammeverket "Digital modenhet" og "Organisatoriske kapabiliteter som inspirasjon for kompetanseutvikling og læringsprosesser i din egen organisasjon.
 • Utvikle en lærende organisasjon og organisere kompetanseutvikling internt ved å bruke data fra kartlegginger og materiell tilgjengelig i vårt Ressurssenter.
 • Evaluere og analysere resultater fra våre kartleggingsværktøy Tools. Dette inkluderer evnen til å sammenligne resultater og formidle hovedpunktene og tilbakemeldingene til deltakere, og anvende denne kunnskapen i kompetanseutvikling.
 • Organisere varierte interne kompetanseutviklingskurs ved å sette sammen et program som blant annet bruker teknologisk assistanse.

Du vil få en strukturert oppfølgingsprosess med veiledning under sertifiserings-kurset, som gir deg kontinuerlig støtte når du arbeider med tiltak saker i din egen organisasjon.

Fordeler for ditt firma, din kunde eller organisasjonen din

Hele organisasjonen vil dra fordeler av:

 • En kompetent fasilitator og endringsagent som er trent i å trene andre for å forbedre digital modenhet og transformasjon. Et avgjørende element i en transformasjon er å involvere hele organisasjonen, og engasjerte fasilitatorer og endringsagenter utgjør en stor del av dette.
 • Et felles rammeverk for å sette mål for digital modenhet og transformasjon, og strukturere påfølgende initiativer for kompetanseutvikling.
 • Et felles språk som gjør det lettere å kommunisere en ønsket retning og tydelige mål.
 • Forståelse av digital modenhet som en måte å oppnå de langsiktige strategiske målene deres på og lykkes med de identifiserte fokusområdene for organisasjonen.
 • Forståelse av hvilke organisatoriske kapabiliteter, som er nødvendige for å lykkes med digital transformasjon, og hvordan disse kan styrkes.
 • Et grunnlag for å skape strategisk verdi og innovasjon gjennom digital transformasjon. Kunnskapen som deltakerne i Train the Trainer-programmet bringer til organisasjonen din, kan inspirere til reell endring gjennom engasjement og kvalifisering av ledere og/eller ansatte.

Finn inspirasjon

Partner og seniorrådgiver, AbilatorAbilator Norge logo

“I chose to participate in the certification because I wanted expertise and tools that could help me in the dialogue with customers to understand where they stand in relation to their own wishes for digital transformation. This has proven to be very useful in relation to the customers I work with, both in relation to digital maturity and skills they should possess. It has created good dialogues and concrete things to address.”

Reidar Stølan
Partner and Senior Advisor
Abilator

Mogens Steffensen Partner, Assessit DanmarkAssessit Danmark logo

"Jeg valgte å bli sertifisert av minst to årsaker. Først fordi kundene mine får mulighet til å understøtte dialogen om digitalisering med et data-grunnlag.
Dernest fordi det gir kundene mine trygghet på at vi er forankret i forskning og solide rammeverk.

Trygghet og tillit til verktøy og konsulent er avgjørende for kunden, når vi jobber med digital transformasjon."

Mogens Steffensen - DI2X salgspartner
Partner
Assessit, Denmark

Rådgiver, Lillehammer kommuneLillehammer kommune logo

"Jeg opplevde sertifiseringen som utrolig nyttig, og at den gir gode verktøy i utvikling av digital ledelse. Sertifiseringen ga meg et godt rammeverk og språk det er enkelt å samle seg rundt. Godt tilrettelagte dager i Aalborg, og en fin arena for erfaringsutveksling med andre bedrifter og organisasjoner."

Monika Lille-Mæhlum
Advisor
Lillehammer Municipality

Kom i gang

2-dagers kurs, casearbeid og workshops

HVOR & NÅR:

Oslo, Norge
2-dagers kurs: 11.-12. september 2024
Virtuell workshop: 11. oktober 2024
Avsluttende workshop: 11. desember 2024

PRIS: NOK 55.000 (eks. mva.). Faktureres ved påmelding. 

PRIS (tidligereMasterclass-deltager:  NOK 36.000 (eks. mva.). Faktureres ved påmelding.  

MELD DEG PÅ
Sertifiseringen forbereder deg på å hjelpe andre med å utvikle et digitalt mindset, enten det er ansatte, ledere eller organisasjoner, og gjøre digitalisering og digital transformasjon til en integrert del av din forretningsstrategi. Organisasjonene du arbeider med vil være bedre rustet for endringene som følger av den digitale agendaen.

 

Tenk over følgende:
 • Hvordan kan du hjelpe din organisasjon, eller andre organisasjoner med å utvikle et felles språk for digitalisering og digital transformasjon?
 • Hvordan fremmer du et digitalt mindset hos ledere og toppledere?
 • Hvordan evaluerer du organisasjonens nåværende digitale modenhet og evne til digital transformasjon?
 • Hvordan kan du bruke data til å akselerere den digitale modenheten i organisasjoner, analysere kartleggingsresultater og presentere resultatet for andre?
 • Hvordan formulerer vi ambisjonen for vår digitale transformasjon og hvilke strategiske handlingspunkter skal vi iverksette?
 • Hvordan planlegger, tilrettelegger og gjennomfører du et kompetanseutviklingsløp i en organisasjon?
 • Har du eller din organisasjon abonnert på verktøyene og Ressurssenteret til DI2X og ønsker dybdekunnskap og dokumentasjon på rammeverkene Digital modenhet og Organisatoriske kapabiliteter, og i bruken av verktøyene?

Hvis du svarer ja på mer enn én av de ovennevnte, er kurset det riktige valget for deg eller dine ansatte.

På sertifiseringsprogrammet vil du jobbe med:

 • De to rammeverkene:
  Digital modenhet" og "Organisatoriske kapabiliteter
 • Hvordan du kan implementere kompetanseutvikling og læringsprosesser i arbeidet med dette i din egen organisasjon
 • Dialogbaserte presentasjoner og plenumsdebatter
 • Casearbeid med praktisk bruk av verktøyene
 • Strukturert oppfølgingsprosess med veiledning for å støtte tiltak og utviklingsarbeid din egen organisasjon

 

Hvem kan delta?

Sertifiseringskurset er rettet mot konsulenter og rådgivere (interne eller eksterne), forretningsutviklere, nøkkelressourser innen HR, digitaliseringskonsulenter/rådgivere, prosjektledere, prosess- og utviklingsledere, samt ledere i både privat næringsliv og offentlig forvaltning.

"Jeg opplevde sertifiseringen som utrolig nyttig, og at den gir gode verktøy i utvikling av digital ledelse. Sertifiseringen ga meg et godt rammeverk og språk det er enkelt å samle seg rundt. Godt tilrettelagte dager i Aalborg, og en fin arena for erfaringsutveksling med andre bedrifter og organisasjoner."

Monika Lille-Mæhlum
Rådgiver, Lillehammer kommune

Praktisk om sertifisering

Del 1: Kurset

2 dager

På dette to dagers kurset vil du lære om og diskutere de to rammeverkene, prøve kartleggingene selv, og lære hvordan du analyserer og bruker kartleggingsresultatene. Videre vil kurset fokusere på kompetanseutvikling og organisatorisk læring, og knytte den teoretiske kunnskapen og kartleggingsresultatene til dette målet.

På kursets første dag er det fokus på rammeverkene; Digital modenhet og Organisatoriske kapabiliteter.Den andre dagen av kurset fokuserer vi på DI2X-Digitaliseringsinstituttets kartleggingsverktøy og hvordan du kan bruke disse i egen organisation. Du vil arbeide med å analysere resultater, og lære hvordan du bruker verktøyene samt materialene i ressurssenteret i kompetanseutvikling og læringsprosesser i din egen organisasjon.

Etter de to kursdagene vil du besvare en flervalgstest bestående av 30 spørsmål. Testen tar omtrent 15 minutter å fullføre.

Del 2: Casearbeid

4 uker

De neste fire ukene vil du arbeide med en case i din egen organisasjon eller hos en samarbeidspartner. Du vil samle data som du vil bruke i planlegging av kompetanseutvikling eller i et annen initiativ du vil arbeide med. Dette materialet kan være data fra våre kartleggingsverktøy, strategier fra organisasjonen, intervjuer med nøkkelindivider, dialog med ledere osv. Etter datainnsamlingen vil du ha en times virtuell veiledning med en fagekspert fra DI2X-Digitaliseringsinstituttet.

 

Del 3: Virtuell Workshop

½ dag

I denne workshoppen vil du presentere analysen av dataene du har samlet inn, samt målene for neste del av casearbeidet. Basert på tilbakemeldinger, inspirasjon og dialog vil du begynne å utarbeide relevante kompetanseutviklings- eller andre endringsinitiativer.

Del 4: Casearbeid

3 måneder

Du initierer og fasiliterer kompetanseutvikling eller andre endringsinitiativer i din egen organisasjon, der du bruker rammeverkene, DI2X-verktøyene, kartleggingsresultatene og annet datagrunnlag du har hentet inn. osv. I løpet av denne 3-månedersperioden kan du delta på virtuelle sparringsøkter med en fageksperter fra DI2X-Digitaliseringsinstituttet og andre deltakere i sertifiserings-programmet.

Del 5: Avsluttende Workshop

½ dag

På det denne halvdags workshoppen presenterer du og de andre deltakerne kompetanseutviklings- eller andre endringsinitiativer og demonstrerer hva dere har lært. Workshoppen legger til rette for kunnskapsdeling og avsluttes med en sertifisering.

Etter å ha fullført sertifiseringen, vil du motta et sertifikat som bekrefter at du har fullført programmet, samt tidspunktet for når det ble gjennomført.

 

Styrk ditt digitale mindset med en Masterclass i digital transformasjon

Ønsker du å styrke ditt digitale mindset ytterligere og bli enda bedre i stand til å arbeide strategisk med organisasjonens digitale transformasjon – anbefaler vi deg å delta i vårt  Masterclassprogram.

Vi tilbyr deltakelse til redusert pris for de som allerede har gjennomført Train the Trainer-kurset.

LES MER
Anja Reinwald underviser under DI2X Masterclass i digital transformasjon.

Delta i vårt neste sertifiseringsprogram

HVOR:
2-dagers kurs i Aalborg, Danmark eller Oslo, Norge.
Casearbeid i din egen organisasjon eller en organisasjon du selv velger. 
Virtuell rådgivning og sparring i forbindelse med casearbeid.
To halvdags oppfølgingsworkshopper, virtuelt avholdt på Zoom. 

PRIS: NOK 55.000 (eks. mva.). Faktureres ved påmelding. 

Tidligere  Masterclass-deltager:  NOK 36.000 (eks. mva.). Faktureres ved påmelding. 

NÅR:
Se datoer for neste sertifiseringskurs øverst på denne siden eller i skjemaet under. 

Prisen inkluderer: 

 • To bøker om rammeverkene – tilsendt ved påmelding. 
 • To bøker om rammeverkene på norsk – tilsendt ved påmelding. I forkant av kurset forventer vi, at du har lest disse to bøkene, som heter: «Digital Transformasjon - ti evner din organisasjon må ha - og tre som du har bruk for» både som trykt bok og lydbok og "Digital Modenhet - Strategi, Teknologi, Organisasjon og Ledelse i 5 generasjoner". Begge bøker er skrevet av Pernille Kræmmergaard.  
 • Tilbakemelding på casearbeidet og hjelp til å analysere resultatene av kartleggingene samt sparringsmøter i forbindelse med case-arbeid.
 • 12 måneders tilgang til DI2X – Digitaliseringsinstituttets ressurssenter, inkludert en seksjon som er eksklusiv for Train the Trainer-deltagerne. Vi oppdaterer stadig med nytt materiell, forskningsbasert kunnskap, slides fra kursene, webinarer og oppdaterte caser. Dette er noe som gjør det enda enklere å videreutvikle et digitalt mindset. 
 • Tilgang til kunnskapsdelingsworkshops med helt nye caseeksempler, sammen med andre sertifiserte, eller de som er underveis i Train the Trainer programmet; et nettverk for livslang læring. 
 • Et personlig sertifikat som dokumenterer at du har fullført Train the Trainer-programmet og hvilket år du fullførte det.

Registrer deg for programmet nå

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram