Forskning

Digitalisering er en kontinuerlig prosess. Vi er nysgjerrige, engasjerte og på konstant jakt etter ny kunnskap. Derfor kan dere være sikre på å få oppdaterte metoder og de nyeste modellene – både nå og i fremtiden. 
DI2X-forskning, vi bruker internasjonale forskningsresultater, vår egen forskning og vårt teoretiske rammeverk.

Forskningsmetode

I forskningen vår benytter vi oss av internasjonale forskningsresultater, egen forskning og egne teoretiske rammeverk. De teoretiske rammeverkene er utviklet basert på mer enn 20 års forskningserfaring. Vår mest fremtredende styrke er måten vi knytter forskning til praksis på.

Utgangspunktet for forskningsaktivitetene våre er overveiende hermeneutisk og sosialkonstruktivistisk, og vi benytter oss primært av kvalitative metoder.

Forskningsområder

I forskningen vår hører vi mest hjemme innen disse områdene:

 • Informasjonssystemer
 • Organisasjonsteori
 • Management Research

Vi er opptatt av å utvikle forståelse for hvor viktig det er å konseptualisere og begrepsliggjøre virkeligheten – og ser det som vår viktigste oppgave å utvikle og gi andre ”begreper til å begripe med og teorier å navigere ut fra” – dette knyttet konkret til stadig mer digitale omgivelser.

Felles språk

Vi forteller ingen hva de skal gjøre. I stedet er vi opptatt av å tilby et ”begrepsapparat” og en konseptuell forståelse, som gjør en i stand til å forstå og artikulere egen virkelighet. På bakgrunn av dette kan man ta riktigere beslutninger knyttet til egen digital omstilling.

Å møte andre der de er

I møte med andre, være seg virksomheter, organisasjoner, ledergrupper samt ledere og medarbeidere, gjør vi vårt ytterste for å møte dem der de er.

Kierkegaard er til daglig inspirasjon for oss når vi utvikler noe nytt og møter andre.

Vår misjon

Vår misjon er derfor ikke å være futuristiske, men å beskjeftige oss med teknologi som er tett opp til moden, eller moden nok til å kunne fungere i praksis, der vi ser på samspillet mellom denne teknologien, strategi, organisasjon og ledelse - og de mulighetene, utfordringene og problemstillingene som kan oppstå knyttet til dette.

I forskningen vår er vi konkret opptatt av hvordan virksomheter og organisasjoner kan øke den digitale modenheten sin. Hva krever det av samspill mellem strategi, teknologi, organisasjon og ledelse?

Vi er også opptatt av hva dette krever av organisatoriske kapabiliteter - eller evner – og av lederskap, slik at det skapes verdi med digitale teknologier, IT og data i virksomheter og organisasjoner som befinner seg i stadig mer dynamiske og digitale landskap.

Søren Aabye Kierkegaard Dansk teolog, filosof og poet.

"At man, når det i sannhet skal lykkes en å føre et menneske til et bestemt sted, først og fremst må passe på å finne ham der hvor han er og begynne der."

Søren Kierkegaard

Lær oss bedre å kjenne

Theoretical Frameworks DI2X

Teoretiske rammeverk

Det teoretiske rammeverket vårt er grunnlaget for de nettbaserte dialogverktøyene, kartleggingene og prosessverktøyene våre, etc.
DIGITAL MODENHET RAMMEVERKORGANISATORISKE KAPABILITETER RAMMEVERK
Pernille Kræmmergaard bøger - Digital Modenhet og Digital Transformation

Bokutgivelser

Pernille Kræmmergaard har skrevet to bøker om den praktiske prosessen bak digital transformasjon, deriblant en på engelsk.
KJØP BOKEN DIGITAL MODENHET HER
KJØP BOKEN DIGITAL TRANSFORMASJON HER
Pernille Kræmmergaard publikasjoner

Publikasjoner

Pernille Kræmmergaard har foruten de publiserte bøkene, bidratt til en lang rekke tidsskriftsartikler, bokkapitler mv.
 • Teknologi er ikke det viktigste

  "En meget lettlest og lett tilgjengelig bok om et tema som kan være komplekst og forvirrende, fylt med misforståelser og hype.

  Pernille Kræmmergaard evner å komme inn til essensen av digital transformasjon ved å understreke at teknologien ikke skal være det sentrale, men en forutsetning for en mer omfattende transformasjon, som først og fremst stiller krav til din måte å tenke og lede på. Denne boken gir oss linsen til hvordan vi kan gjøre dette."

  Joe Peppard
  Principal Research Scientist, MIT Sloan School of Management

  Digital Transformation bog af Pernille Kræmmergaard
 • Med praktiske, relevante eksempler

  "Pernille Kræmmergaard har satt sammen en unik bok om å lede digital transformasjon i både private og offentlige virksomheter. [...]

  Hun har trukket på sin mangeårige erfaring med undervisning av ledere, konsulentvirksomheter og universitetsforskning og skrevet en bok, som er tredobbelt tankevekkende og fremsynt, velformuleret med relevante eksempler og anvendelig i praksis. [...]Boka konsentrerer seg om både kunder og innbyggere og bidrar inn med et dansk, humanistisk perspektiv, som er avgjørende for de globale post-corona, 2020- årenes nye normalitet."

  Omar A. El Sawy
  Professor of Information Systems, Data Sciences & Operations Department, USC Marshall School of Business

  Digital Transformation bog af Pernille Kræmmergaard
 • En vel verdt investering å lese

  "Denne boka er usedvanlig. Den er svært konkret om noe ganske abstrakt: "Digital transformasjon".

  Den fokuserer på et svært komplekst fenomen - strategisk transformasjon av store organisasjoner - og gjør det svært enkelt og lett å forstå. Den er basert på et solid teoretisk grunnlag og er samtidig svært praktisk. Med andre ord - er det en usedvanlig velkomponert bok

  Jeg kan anbefale den til alle ledere, konsulenter og forskere, som arbeider med hvordan man håndterer digital transformasjon. Det er en vel verdt investering å både lese boken og reflektere over dens innhold."

  Søren Barlebo Rasmussen
  Former Professor of research and innovation management and Dean at Copenhagen Business School, CEO and managing partner of Mobilize Strategy Consulting

  Digital Transformation bog af Pernille Kræmmergaard
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram