Nettbaserte verktøy for kartlegging og dialog​

Avklare strategiske mål og prioritere tiltak basert på data​

Med DI2X´ selvevalueringsverktøy får du verktøy og egne data som kan brukes til strategi-, organisasjons- og kompetanseutvikling i forbindelse med den digitale modningen og transformasjonen av dine ledere og din organisasjon.​

DI2X digitalt verktøy eksempel

3 kartlegginger - 3 formål​

Gå fra antagelser til handling​
Digital modenhet

Trenger dere å forstå hvor digitalt moden dere er i dag, og hvor moden dere ønsker å være i fremtiden?​

Bruk Digital modenhet til å kartlegge deres digitale modenhet, likheter og ulikheter (gap i modenhet) i organsiasjonen deres, og få klarhet i hvilke mål og strategiske fokusområder som blir viktig for dere fremover.​

Digital modenhet skaper oversikt og innsikt, og bidrar til samkjøring og felles retning for fokusområder og strategiutvikling.​

Les mer om det​

Organisatoriske kapabiliteter

Ønsker du innsikt i organisasjonens evner og kapasitet til digital transformasjon?​

Bruk Organisatoriske kapabiliteter som utgangspunkt for dialog om styrker og utfordringer, fokusområder, utviklingsinitiativer, handlingsplaner osv. ​

Organisatoriske kapabiliteter øker refleksjonsnivået og skaper et grunnlag for organisasjons- og kompetanseutvikling. ​

Les mer om det​

Digital mindset profil

Ønsker du å kartlegge det digitale tankesettet til lederne eller ledergruppene dine?​

Bruk Digitalt mindset profil til å få innsikt i styrkene og utviklingspotensialet til ledere og/eller ledergrupper, både på individ- og gruppenivå.​

Digital mindset profil muliggjør databasert leder- eller lederteamutvikling og kan være et verktøy for rekruttering.​

Les mer om det​

Nettbaserte verktøy for kartlegging og dialog

Målet er å heve refleksjonsnivået ditt, skape dialog i organisasjonen din og styrke ditt syn på hvor du er i dag og hvor du vil være, og omsette antakelser til konkret handling.

DI2X-verktøyene er basert på grundig og dyptgående forskning, mange års erfaring og et bredt spekter av testede tilfeller i mange miljøer - private selskaper, offentlige organisasjoner og ideelle organisasjoner.
Nettbaserte verktøy for kartlegging og dialog

Med DI2X Tools får du dine egne data å jobbe ut fra, og det gjør det mulig for deg:

 • Gjøre digitalisering til en del av forretningsstrategien din og måle fremdriften.
 • Formulere ambisjonene for din digitale transformasjon og identifisere de riktige strategiske tiltakspunktene som skal gjennomføres nå og senere.
 • Øke bevisstheten om digital transformasjon i ledergruppen
 • Skape et felles språk, forståelse og digitalt tankesett i ledergruppen og øke den digitale modenheten  

 • La dine egne data drive strategien og transformasjonen, og identifiser hvilke organisatoriske evner du skal fokusere på først og fremst 
 • Få oversikt over kompetansen i organisasjonen og bli bevisst på styrker og svakheter
 • Benchmark data på tvers av avdelinger, over tid eller mellom organisasjonsnivåer og få innsikt i forskjeller, måle fremgang over tid, identifisere gap osv. 
 • Bli klar over hvor du er i dag, hvor du bør være om to år og hvor du ønsker å være om fem år
 • Få personlige og delte rapporter basert på intuitiv grafikk
 • Og mye mer...

Finn inspirasjon

Hans-Ivar Festad Network Manager Digi Innlandet - Gjøvik KommuneGjøvik Kommune - Logo

”Bruk av nye tools var meget bra. Det er enkelt å jobbe i webgrensesnittet, og sammen med de hjelpematerialer som ligger i Ressurssenteret, er det enkelt å lage informative og gode PowerPoints, som man kan bruke i diskusjon med gruppen.

Man får gjennom analysen en større innsikt i kapabiliteterne og hvordan disse henger sammen, samt hvordan de samsvarer med generasjonerne.”

Hans Ivar Festad
Nettverksleder
Gjøvik Kommune

Bjørn Damsgaard IT-sjef, Popermo ForsikringPopermo Forsikring

”Jeg har med analyserne fået mulighed for at trække nogle resultater ud, som kan vise, hvor det er, ledelsen er uenige, og hvad vi er gode til. Det hjælper ikke, at ledergruppen har hvert deres billede af hvordan verden ser ud. Der bliver vi nødt til at være afklaret internt.”

Bjørn Damsgaard
IT-sjef
Popermo Forsikring

Kim Nielsen, Adm. dir., Canon DanmarkCanon - Logo
"I forbindelse med udarbejdelse af vores årlige strategi, har vi anvendt værktøjerne fra DI2X – og det gjorde, at vi nu ser på vores strategi med andre øjne. Vi har sammen i den øverste ledelsesgruppe fået udpeget nogle tydelige indsatsområder, som vi vil sætte ind overfor i det kommende år for dels justere strategier og for at øge vores digitale modenhed."

Kim Nielsen
Adm. dir.
Canon Denmark

Kartlegg organisasjonen din

Du kan bruke verktøyet for Digital modenhet til å kartlegge organisasjonens digitale modenhet. Eller du kan bruke verktøyet for Organisatoriske kapabiliteter til å utforske hvilke evner du trenger for å lykkes med digital transformasjon.

Hvis du er nysgjerrig på om verktøyene våre passer for deg og din organisasjon, kan du bestille gratis tilgang og prøve verktøyet.

Mission-Critical Priorities

Mission-critical priorities er de viktigste spørsmålene toppledere og ledere beskjeftiger seg med. Det er spørsmål hvor svaret ikke er innlysende, og løsningen ofte er en flerårig innsats.

For DI2X handler de viktigste mission-critical priorities om organisasjoners digitale transformasjon, hvor godt rustet de er organisatorisk og ledelsesmessig - og hvordan man både kan måle og følge med på fremskritt. Dette adresserer vi med med våre verktøy.
 • Ønsker du å gjøre digitaliseringen til en integrert del av forretnings- eller virksomhetsstrategien og måle fremskritt?

 • Ønsker du å formulere ambisjonen for den digitale transformasjonen deres, og identifisere de rette strategiske handlingspunktene som kan utgjøre en faktisk forskjell?

 • Ønsker du å forbedre de organisatoriske kapabilitetene i organisasjonen - og beslutte hvilke kapabiliteter dere skal fokusere på først - og så etter hvert?

 • Ønsker du å skape et digitalt tankesett hos toppledere og ledere for å øke den digitale modenheten?
Hvis du kan kjenne deg igjen i en eller flere av disse viktige prioriteringene, er våre verktøy rett valg for deg og din organisasjon.
Registrer deg for å prøve DI2X-verktøy
Peter Søndergaard i møte med Pernille Kræmmergard DI2X og Klaus Larsen fra Region Nordjylland.

Det er mange fordeler ved å velge DI2X Tools

 • Verktøy gir deg mulighet til å føre dialog og ta beslutninger basert på dine egne data
 • Konkret kan du samle inn data ved å kartlegge organisasjonens digitale modenhet og organisatoriske kapabiliteter, som avdekker henholdsvis digital modenhet og organisatoriske kapabiliteter
  • Digital modenhet: nåværende modenhet, modenheten du må ha om 2 år og ønsket modenhet om 5 år
  • Organisatoriske kapabiliteter: hvilke evner behersker du, og hvilke kapabiliteter kan styrkes på grunn av svakhet eller strategisk betydning?
 • Du kan opprette spørreundersøkelser, sende invitasjoner til deltakere, spore antall svar og se og dele resultatene i etterkant
 • Resultatene av kartleggingen presenteres på en lett tilgjengelig og intuitiv måte
 • Kartlegginger kan gjentas over tid eller for ulike grupper i organisasjonen, slik at du kan sammenligne resultater og vurdere trender over tid, eller forskjeller mellom avdelinger, ledelsesnivåer eller annet
 • Et kundeserviceprogram - for å sikre at du får en god start og vet hvor du kan få hjelp
 • Invitasjon til webinarer med forskere og ledere
 • Invitasjoner til nettverksarrangementer med faglig innhold. Møt andre og del kunnskap og erfaringer ved hjelp av DI2X-verktøy
 • Du vil fortløpende bli oppdatert om ny funksjonalitet i DI2X Tools

DI2X-verktøy - nettbaserte verktøy for kartlegging og dialog

Basert på vårt rammeverk, som igjen er basert på mer enn 25 års forskning. Det er din garanti for kvalitet. Det finnes to verktøy som alle bidrar til arbeidet med din digitale transformasjon.
Digital modenhet

Dette verktøyet viser organisasjonens nåværende digitale modenhet, hvor dere bør være om to år og hvor dere ønsker å være om fem år.

Analysene bidrar med et felles språk for alle ledere i organisasjonen. De tydeliggjør også at arbeidet med digital transformasjon er en oppgave for alle, samtidig som avstanden mellom nåværende situasjon og deres fremtidige ambisjoner blir tydeliggjort.

Organisatoriske kapabiliteter

Dette verktøyet viser hvordan organisasjonen behersker de 4x4 organisatoriske evnene som er avgjørende for organisasjonens digitale transformasjon

På denne måten gir analysene innblikk i hvor det er viktig å gjøre en innsats for å styrke svake og/eller strategisk viktige evner.

Try DI2X Tools - tools for mapping and dialogue
Group

Fill in the information below, and we will get back to you with access to try one or more of the DI2X Tools as a group (up to 10 participants).


Individual

Fill in the information below, and we will get back to you with access to try one or more of the DI2X Tools individually.

Morten Stage - Head of Sales - DI2X Danmark

Ta ansvar for din digitale transformasjon

Er du interessert i en prat om hvordan organisasjonen din kan dra fordel av de nettbaserte verktøyene, programmene og tjenestene våre? Har du spørsmål? Er du på utkikk etter en samarbeidspartner omkring DI2X' tjenester og verktøy?

Kontakt gerne strategisk rådgiver Morten Stage på mst@di2x.com eller +45 5076 4111 for en uforpligtende snak.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram