DI2X Logo

DI2X Tools

DI2X-verktøyene er nettbaserte kartleggings- og dialogverktøy for organisasjoner og ledere som ønsker å forstå, prioritere og handle på digitale og teknologiske muligheter.

PRØVE DI2X VERKTØY
DI2X Tools software preview

Nettbaserte verktøy for kartlegging og dialog

Målet er å heve refleksjonsnivået ditt, skape dialog i organisasjonen din og styrke ditt syn på hvor du er i dag og hvor du vil være, og omsette antakelser til konkret handling.

DI2X-verktøyene er basert på grundig og dyptgående forskning, mange års erfaring og et bredt spekter av testede tilfeller i mange miljøer - private selskaper, offentlige organisasjoner og ideelle organisasjoner.
Nettbaserte verktøy for kartlegging og dialog

Med DI2X Tools får du dine egne data å jobbe ut fra, og det gjør det mulig for deg:

 • Gør digitalisering til en del af din forretningsstrategi og mål fremskridt
 • Formuler ambitionerne for din digitale transformation og identificer de rigtige strategiske handlingspunkter, som du kan gennemføre nu og senere
 • Øge bevidstheden om digital transformation i ledelsesteamet
 • Skabe et fælles sprog, en fælles forståelse og en fælles digital tankegang blandt ledere og øge den digitale modenhed  

 • Lad dine egne data styre din strategi og transformation, og identificer, hvilke organisatoriske kapaciteter du skal fokusere på først og næste gang 
 • Få et overblik over kompetencer i organisationen og bliv bevidst om dine styrker og svagheder
 • Benchmark data på tværs af afdelinger, over tid eller mellem organisatoriske niveauer for at få indsigt i forskelle, måle fremskridt over tid, afklare eventuelle mangler osv. 
 • Bliv bevidst om, hvor du er i dag, og hvor du skal være om 2 år og hvor du gerne vil være om 5
 • Få personlige og delte rapporter baseret på intuitiv grafik
 • Og mye mer...

Finn inspirasjon

Bjørn Damsgaard IT Manager, Popermo InsurancePopermo Forsikring

”Jeg har med analyserne fået mulighed for at trække nogle resultater ud, som kan vise, hvor det er, ledelsen er uenige, og hvad vi er gode til. Det hjælper ikke, at ledergruppen har hvert deres billede af hvordan verden ser ud. Der bliver vi nødt til at være afklaret internt.”

Bjørn Damsgaard
IT-sjef
Popermo Forsikring

Kim Nielsen - CEO, Canon DK - DI2X ToolsCanon - Logo
"I forbindelse med udarbejdelse af vores årlige strategi, har vi anvendt værktøjerne fra DI2X – og det gjorde, at vi nu ser på vores strategi med andre øjne. Vi har sammen i den øverste ledelsesgruppe fået udpeget nogle tydelige indsatsområder, som vi vil sætte ind overfor i det kommende år for dels justere strategier og for at øge vores digitale modenhed."

Kim Nielsen
Adm. dir.
Canon Denmark

May Brandt Deputy Director, CFO Vestegnen HF & VUC
"I ledelsesteamet på Vestegnen HF & VUC har vi brugt de webbaserede dialogværktøjer til digital transformation.

Værktøjerne gav en kvalificeret ledelsesmæssig dialog om vores digitale transformation med udgangspunkt i, hvor vi er i dag, og hvor vi ønsker at være om 5 år.
LES MER

May Brandt
Visedirektør
Vestegnen HF & VUC

Kartlegg organisasjonen din

Du kan bruke verktøyet for Digital Modenhet til å kartlegge organisasjonens digitale modenhet. Eller du kan bruke verktøyet for Organisatoriske Kapabiliteter til å utforske hvilke evner du trenger for å lykkes med digital transformasjon.

Hvis du er nysgjerrig på om verktøyene våre passer for deg og din organisasjon, kan du bestille gratis tilgang og prøve verktøyet.

Mission-Critical priorities

Mission-critical priorities er de viktigste spørsmålene toppledere og ledere beskjeftiger seg med. Det er spørsmål hvor svaret ikke er innlysende, og løsningen ofte er en flerårig innsats.

For DI2X handler de viktigste mission-critical priorities om organisasjoners digitale transformasjon, hvor godt rustet de er organisatorisk og ledelsesmessig - og hvordan man både kan måle og følge med på fremskritt. Dette adresserer vi med med våre verktøy.
 • Ønsker du å gjøre digitaliseringen til en integrert del av forretnings- eller virksomhetsstrategien og måle fremskritt?

 • Ønsker du å formulere ambisjonen for den digitale transformasjonen deres, og identifisere de rette strategiske handlingspunktene som kan utgjøre en faktisk forskjell?

 • Ønsker du å forbedre de organisatoriske kapabilitetene i organisasjonen - og beslutte hvilke kapabiliteter dere skal fokusere på først - og så etter hvert?

 • Ønsker du å skape et digitalt tankesett hos ledere og toppledere for å øke den digitale modenheten?
Hvis du kan kjenne deg igjen i en eller flere av disse viktige prioriteringene, er våre verktøy rett valg for deg og din organisasjon.
Registrer deg for å prøve DI2X-verktøy
Peter Sondergaard meeting with Pernille Kræmmergaard and Klaus Larsen from Region Nordjylland

Det er mange fordeler ved å velge DI2X Tools

 • Verktøy gir deg mulighet til å føre dialog og ta beslutninger basert på dine egne data
 • Konkret kan du samle inn data ved å kartlegge organisasjonens digitale modenhet og organisatoriske kapabiliteter, som avdekker henholdsvis digital modenhet og organisatoriske kapabiliteter
  • Digital modenhet: nåværende modenhet, modenheten du må ha om 2 år og ønsket modenhet om 5 år
  • Organisatoriske kapabiliteter: hvilke evner behersker du, og hvilke kapabiliteter kan styrkes på grunn av svakhet eller strategisk betydning?
 • Du kan opprette spørreundersøkelser, sende invitasjoner til deltakere, spore antall svar og se og dele resultatene i etterkant
 • Resultatene av kartleggingen presenteres på en lett tilgjengelig og intuitiv måte
 • Kartlegginger kan gjentas over tid eller for ulike grupper i organisasjonen, slik at du kan sammenligne resultater og vurdere trender over tid, eller forskjeller mellom avdelinger, ledelsesnivåer eller annet
 • Et kundeserviceprogram - for å sikre at du får en god start og holder deg på rett spor med kvartalsvise oppfølginger
 • Invitasjon til webinarer med forskere og ledere
 • Invitasjoner til nettverksarrangementer med faglig innhold. Møt andre og del kunnskap og erfaringer ved hjelp av DI2X-verktøy
 • Du vil fortløpende bli oppdatert om ny funksjonalitet i DI2X Tools

DI2X-verktøy - nettbaserte verktøy for kartlegging og dialog

Basert på vårt rammeverk, som igjen er basert på mer enn 25 års forskning. Det er din garanti for kvalitet. Det finnes to verktøy som alle bidrar til arbeidet med din digitale transformasjon.
Digital ModenhedstrappeDigital motetrappDigital maturity
Digital Modenhet

This tool shows the current digital maturity of your organization, where you should be in 2 years and want to be in 5.

Analysene bidrar med et felles språk for alle ledere i organisasjonen. De tydeliggjør også at arbeidet med digital transformasjon er en oppgave for alle, samtidig som avstanden mellom nåværende situasjon og deres fremtidige ambisjoner blir tydeliggjort.

Organizational CapabilitiesOrganisatoriske KapabiliteterOrganisatoriske kapasiteter
Organisatoriske Kapabiliteter

Dette verktøyet viser hvordan organisasjonen behersker de 10+3 organisatoriske evnene som er avgjørende for organisasjonens digitale transformasjon

På denne måten gir analysene innblikk i hvor det er viktig å gjøre en innsats for å styrke svake og/eller strategisk viktige evner.

DI2X Tools contact - office at Budolfi

Ta ansvar for din digitale transformasjon

Er du interessert i en prat om hvordan organisasjonen din kan dra fordel av de nettbaserte verktøyene, programmene og tjenestene våre? Har du spørsmål? Er du på utkikk etter en samarbeidspartner omkring DI2X' tjenester og verktøy?

Ta kontakt med Haakon Johansen på hjo@di2x.com eller +47 401 06 761 for en uforpligtende snak.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram