DI2X Logo

Masterclass i Digital Transformasjon

Mange ledere mangler tilstrekkelig digitalt mindset og mange ledergrupper mangler et felles språk som kan brukes til å peke ut retningen for organisasjonens digitale transformasjon. 

Vi vil gjerne hjelpe til med å gjøre dette mulig for dere gjennom nye begreper å begripe med og teorier å navigere ut fra.
MELD DEG PÅ
 • "During the masterclass, I got a conceptual apparatus that helps me in my daily work where we talk about digitalization, digital transformation, and various technological possibilities as an answer or help to solve many of the challenges the municipality faces in a daily life, where citizens expect individual solutions when they need them and not when the municipality has time.

  In addition, we had many very good and relevant discussions and conversations between the participants and with the presenters, where we tested arguments, became sharper on possibilities, and turned many both practical and ethical questions that naturally arise when we dive deeper into the possibilities."

  Kirsten V. Jensen
  Head of Finance and Digitalisation,
  Slagelse Municipality

 • "Pernille Kræmmergaard manages to blend practical empiricism with deep theoretical understanding in a way that perhaps only a few other experts in the world can match. The mix of participants and presenters from many different corners of the digital world meant that we approached the topic with many different perspectives.[...] First of all, we took away from the masterclass that digitalisation should be very high on the management agenda.

  In healthcare, digital developments are leading to a paradigm shift, where we have, for example, completely new possibilities for remote diagnosis and monitoring. And to succeed in this transformation, the whole organization and the whole management team need to be involved."

  Klaus Larsen
  IT-director
  The North Denmark region

 • "I have attended Masterclass together with several of my area manager colleagues and the IT manager. We participated together to bring home a common frame of reference and understand Digital Transformation in a municipal context.

  The education has given us a common mindset, and a common starting point to put digitalization on the agenda in relation to the development of the core task.

  Masterclass in Digital Transformation has inspired me to see contexts and solutions for the organizational, technical, and strategic challenges we face as a municipality."

  Signe Bockhahn Bjerregaard
  Area Manager,
  Rudersdal Municipality

 • "We are facing a comprehensive digital transformation in Verdo's supply division – a transformation that must be led from the top.

  Derfor valgte vi at hele ledergruppen på 11 personer skulle delta på Masterclass, IT-ledelsen inkludert. Det har vi ikke angret på. 

  In addition to the fact that I, myself, have learned a lot, it has been great for us to take the masterclass together. We now have a common understanding of what the transformation demands of us, we have a common language, concepts and thinking, and not least tools for the further journey."

  Brian Seeberg
  Divisionsdirektør Energi og Forsyning
  Verdo, Danmark

 • "My organization is in the midst of a major digital transformation. It is crucial that we have strong digital capabilities in-house to make the necessary transformation. [...] To be able to support the digital transformation and set a meaningful direction, it was important for me to develop my own digital concepts and mindset.
  The course has clearly given me a better framework to lead from and a push towards becoming more digitally visionary as a leader. The course has contributed to my personal leadership - and in my daily life I have become more aware of the many small but crucial changes that I constantly can push for in a digital development process - in a good balance between operations and development, between stability and agility."

  Karen Haumann
  Deputy Director,
  Dansk Magisterforening 

 • "In Animal Protection, we are faced with having to determine our digital transformative strategy and to ensure a common language and a common understanding, we, the total management group of 10, have chosen to participate in Masterclass in Digital Transformation. As an NGO, it is also necessary for us in the future to be strong and offer modern and relevant services that are required and expected by our supporters and members, but which also make us attractive and welcoming to our volunteers.
  We have participated to be strengthened, both internally and externally, and Masterclass has to a large extent given us a theoretical and useful framework, which we have been able to work on from day 1 back in the office."

  Britta Riis
  Adm. Manager,
  Animal protection

3 moduler á 2 dager (6 dager i alt)

HVOR: Oslo

PRIS: NOK 60.000 (eks. mva). Faktureres ved melding

Pris dersom sertifisert i DI2X: NOK 35.000 (eks. mva). 

TID OG STED:

Oslo, Norge 

Modul 1: den 17.-18. august 2023 
Modul 2: den 7.-8. september 2023 
Modul 3: den 28.-29. september 2023 

Oslo, Norge 

Modul 1: den 26.-27. oktober 2023 
Modul 2: den 16.-17. november 2023 
Modul 3: den 7.-8. desember 2023 

MELD DEG PÅ
Ta kontakt med Salgssjef Haakon Johansen på hjo@di2x.com eller telefon +47 401 06 761 for mer info og praktiske avklaringer.

Med en Masterclass i digital transformasjon vil du fremme utviklingen av ditt digitale tankesett på en måte som gjør deg i stand til å arbeide strategisk med virksomhetens digitale omstilling. Du blir bedre på å forstå hva digital og teknologisk utvikling har å si for din organisasjon og ditt lederskap, men også å til å spille på de mange mulighetene og utfordringene, som denne utviklingen medfører. 

Tenk over følgende: 

 • Har du behov for mer kunnskap om hva digital transformasjon er, og hvordan det kan forstås? 
 • Har dere i ledergruppen behov for et felles tankesett, språk og retning for deres digitale omstilling?  
 • Mangler du det rette tankesettet og kompetansen for å lede og bidra til transformasjonen? 
 • Har du behov for innspill til og forståelse for hvordan ny teknologi og data kan omsettes til forretningsmessig verdi? 
 • Eller opplever dere at kunder, innbyggere og samarbeidspartnere stiller nye krav til tjenester og produkter eller at dens konkurransemessige posisjonen deres utfordres? 
 • Er du interessert i den nyeste forskningen, teori og praksis om digital transformasjon og i å arbeide med å omsette dette til egen organisasjon og ledelsespraksis? 
 • Har du behov for å høre og debattere hva andre organisasjoner og virksomheter gjør, og bli inspirert? 

Om du kjenner deg igjen i dette, er Masterclass i digital transformasjon et riktig valg for deg og dine lederkollegaer.

Du er velkommen til å delta alene, men vi anbefaler at hele ledergrupper deltar sammen.

Vedlikehold ditt digitale tankesett

Du får tilgang til DI2X' - Digitaliseringsinstitutettets nettbaserte verktøy og en lukket Masterclass-side i Ressurssenteret. Her har du tilgang til alt materiell fra kurset slides, bøker og annen litteratur, webinarer (tidligere og kommende), caser, læringsvideoer som kan vises til kollegaer, etc. Du har tilgang i et helt år slik at du kan holde det digitale tankesettet ditt ved like etter endt Masterclass.

Brian Seeberg
Divisionsdirektør Energi og Forsyning
Verdo, Danmark

"We are facing a comprehensive digital transformation in Verdo's supply division – a transformation that must be led from the top.

Therefore, we chose that the entire management team of 11 people should participate in the Masterclass, including the IT management. And we have certainly not regret it."

Camilla Furuseth Simensen
Seniorrådgiver strategi og virksomhetsstyring
Forsvarsbygg, Norge

Kurset har gitt meg nyttig teoretisk innsikt og innblikk i andres erfaringer.

Diskusjonene vi har hatt i kurset tar jeg med meg «hjem», slik at vi kan ha gode diskusjoner om våre utfordringer i arbeidet med digitalisering.

Jeg har fått med meg gode verktøy for å jobbe videre med digitalisering på en smart måte."

Om Masterclass i digital transformasjon

 • 3 moduler á 2 dager – der du vil møte Pernille Kræmmergaard, adm.dir. i DI2X – Digitaliseringsinstituttet og Eirin Folde, Country Manager i Norge. De suppleres av en rekke professorer og forskere fra private virksomheter og offentlig sektor, som alle underviser i dagsaktuell forskning og teori, samt ledere fra danske og norske virksomheter og organisasjoner, som alle har erfaring med digital transformasjon fra egen praksis og ledelse.
 • Gjennomføres på masternivå med høyt teoretisk innhold,  samtidig som det arbeides med egne erfaringer og praksis. Du vil få inspirasjon til hvordan teorier kan omsettes til praksis, noe som er spesielt viktig for oss.
 • Masterclass har kjørt siden 2016, og mer enn 500 ledere har gjennomført. Innholdet i utdannelsen blir løpende oppdatert med nyeste kunnskap, praksis og teori.

 

Hvem kan delta?

Masterclass i digital transformasjon henvender seg til toppledere, ledere og ledergrupper i private virksomheter og i offentlig sektor, som har et ledelsesmessig og strategisk ansvar for organisasjonens digitale omstilling.

Du er selvsagt velkommen til å delta alene, men vi anbefaler også hele ledergruppen å delta, for på denne måten å utvikle et felles språk, og i ettertid kunne samarbeide om nødvendig forankring av det man har lært i organisasjonen.

”Nettopp fullført Masterclass og er høy på energi over ny kunnskap, begynnende innsikt og grunnleggende forståelse for digital transformasjon. Et ”must have” for et hvert styre, som har som strategisk mål at virksomheten kontinuerlig utvikles og tilpasses den agendaen som følger av en ny teknologisk virkelighet – både organisatorisk og med tanke på virksomhetens sluttbrukere/kunder. Takk til alle for den gode energien. Det høye faglige nivået, spennende, lærerikt lesestoff og den kompetente undervisningen gjør at jeg nesten ikke kan vente med å anvende dette inn i styrevervene mine.”

Tina Grønning
Styremedlem

Utbytte

For å kunne lede organisasjonens digitale omstilling, trenger du som leder å forstå hva digital transformasjon er og hva det krever av akkurat din organisasjon. Denne forståelsen vil du oppnå med utdanningen.

Som deltaker oppnår du

Fordeler for dere som lederteam

 • Forståelse for digital transformasjon og de medfølgende forandringene i konkurranselandskapet, og de endringer som oppstår når det gjelder krav og forventninger hos kunder, innbyggerne og medarbeidere
 • Innsikt i ny teknologi og dens betydning for forretningsmodeller, produkter, tjenester, organisasjonen, arbeidsplassen og medarbeidere
 • Forståelse for de organisatoriske og ledelsesmessige evner og tankegang, som digital transformasjon krever
 • Kjennskap til nyeste praksis, teori og litteratur på området
 • Et felles begrepsapparat og språk til bruk i virksomhetens eller organisasjonens transformasjon
 • Evnen til å sammen identifisere muligheter og utfordringer som virksomheten eller organisasjonen har
 • Evnen til å sammen utvikle strategier og peke ut hvilke evner og områder det er mest vesentlig for virksomheten eller organisasjonen å arbeide med og utvikle/styrke

Oppbygning og program

Masterclass er bygget opp av tre moduler, hvor hver modul består av to sammenhengende kursdager med fysisk fremmøte. Hvis deler av utdanningen gjennomføres virtuelt, vil dette stå beskrevet. Utdanningen er sammensatt av innlegg, plenumsdebatter, gruppearbeid og individuell refleksjon.

MODUL 1
Forandringer, nye forretningsmodeller og nye strategier

Første modul skaper innsikt i og forståelse for digital transformasjon og hvilke krav som stilles i lys av dette til organisasjoner og virksomheter.

Vi ser på de viktigste teknologiske og digitale trendene og de forandringene disse medfører for kunder, innbyggere og organisering av virksomheten.

MODUL 2
Forretningsmessig utvikling med teknologi og data

På andre modul er det fokus på de mulighetene teknologisk utvikling skaper for å tenke nytt om tjenester, IT-plattformer og samarbeid med og om IT.

Modulen utforsker også hvordan data kan anvendes til virksomhets- og forretningsutvikling og hvordan arbeidet med data kan organiseres for å skape ønsket verdi.

MODUL 3
Organisatoriske og ledelsesmessige kompetanser

Tredje modul tar opp spørsmålet om hvordan en organisasjon orkestreres, hvordan arbeidet med digital modenhet kan organiseres – og hvilke organisatoriske og ledelsesmessige evner som er sentrale i det.

I modulen er det et særlig fokus på hva som kreves av medarbeiderne, og hvordan det kan arbeides med kompetanseutvikling.

Program for kommende Masterclass
Program for kommende Masterclass
Nytt program kommer snart

Bli sertifisert - en fjerde modul

Ønsker du å lære selv å benytte verktøyene Digital Modenhet og Organisatoriske Kababiliteter – 10+3 Evner og få dokumentert kompetansen din innen dette, er det mulig for deg å ta en fjerde modul. Med denne blir du sertifisert i Digitalt Lederskap og får tilgang til DI2X’ verktøy (kartlegginger og resultatene av dem, samt Ressurssenteret) i ett år. Tilgangen kan naturligvis forlenges dersom ønskelig.

For deg som er tidligere Masterclassdeltager, vil du delta på sertifiseringskursets andre dag (men er også velkommen på første, dersom du ønsker det). Etter selve kurset vil du gjennomføre en flersvarsoppgave der du dokumenterer din kjennskap til rammeverkene, utarbeider en case hvor du benytter verktøy, kartlegginger og resultatene av dem, samt materiell fra Ressurssenteret. Avslutningsvis legger du frem din case på en virituell workshop.

For deg som er tidligere Masterclass-deltaker, tilbyr vi denne modulen til redusert pris.

LES MER
Sertifisering i Digitalt Lederskap

Foredragsholdere

Kan variere over tid og avhengig av hvor(dan) det blir holdt.

Pernille Kræmmergaard
Founder and CEO, DI2X - Digitaliseringsinstituttet
PhD, former Professor

Les mer på linkedin

Jan Damsgaard
Professor, Department of Digitalization, CBS

Les mer på linkedin

Peter Søndergaard
Executive Advisor and Chairman of Boards

Les mer på linkedin

Eirin Folde
Country Manager, DI2X - Digitaliseringsinstituttet

Les mer på linkedin

Roger Schäffer
Fagdirektør, FHI

Les mer på linkedin
Foredragsholder Tale Skjølsvik

Tale Skjølsvik 
Prodekan, Oslo Met

Les mer på linkedin

Lars Kirdan
Nordic Director, SAS Institute

Les mer på linkedin

Klaus Larsen
CIO, Region Nordjylland

Les mer på linkedin

Thomas Nørmark
Director, AI & Robotics, NTT Data

Les mer på linkedin

Anja Reinwald
PhD, Customer Success Manager, DI2X - Digitaliseringsinstituttet

Les mer på linkedin
Lecturer Jens Myrup Pedersen

Jens Myrup Pedersen
Professor i cybersikkerhed, Aalborg Universite

Les mer på linkedin

Delta i vår neste Masterclass

HVOR: Oslo

PRIS: NOK 60.000 (eks. mva). Faktureres ved melding

SERTIFISERTE MEDLEMMER*: 
NOK 35.000 (eks. mva).Faktureres ved påmelding.  
*Redusert pris for dem som alt er sertifisert i Digital Leadership 

TID OG STED:

Oslo, Norge 

Modul 1: den 17.-18. august 2023 
Modul 2: den 7.-8. september 2023 
Modul 3: den 28.-29. september 2023 

Oslo, Norge 

Modul 1: den 26.-27. oktober 2023 
Modul 2: den 16.-17. november 2023 
Modul 3: den 7.-8. desember 2023 

Prisen inkluderer: 

 • To bøker av Pernille Kræmmergaard "Digital Transformation - 10 evner din organisation skal mestre - og 3 som du har brug for" og "Digital Modenhed - Strategi, Teknologi, Organisation og Lederskab i 5 generationer". Begge bøker utleveres på utdanningen (Bøkene kommer ut på norsk i løpet av høsten 2022 - og er til da tilgjengelig på dansk og engelsk)
 • Tilgang til forskningsartikler og annet relevant materiale
 • To kartlegginger per deltager - en for "Digital Modenhet" og en for "Organisatoriske Kapabiliteter - 10+3 evner"
 • Tre moduler á to dager. På dag 1 i alle moduler er det program kl. 09:00-18:30, mens dag 2 har program 09:00-16:00
 • Full forpleining på kurset de fysiske kursdagene
   
 • 1 års individuelt abonnement med tilgang til DI2X' materiell i DI2X Ressurssenter og et lukket Masterclass-område med alle slides og øvrig litteratur fra kurset. Vi vil holde deg oppdatert om nytt materiell i Ressurssenteret og kommende webinarer, oppdaterte caser osv., slik at du kan vedlikeholde læringen fra Masterclass
    
 • Et personlig sertifikat, som dokumenterer at du har deltatt i og gjennomført Masterclass
 • Invitasjon til diverse faglige arrangementer hos DI2X, hvor du har mulighet for å te og utveksle erfaringer med andre ledere og organisasjoner

Meld deg på kurset 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram