Masterclass i Digital Transformasjon

Mange ledere mangler tilstrekkelig digitalt mindset og mange ledergrupper mangler et felles språk som kan brukes til å peke ut retningen for organisasjonens digitale transformasjon. 
MELD DEG PÅ IDAG
Deltakelse i opplæringsprogrammet i digital transformasjon - DI2X

Utbytte

For å kunne lede organisasjonens digitale omstilling, trenger du som leder å forstå hva digital transformasjon er og hva det krever av akkurat din organisasjon. Denne forståelsen vil du oppnå med utdanningen.

Som deltaker oppnår du

 • Forståelse for digital transformasjon og de medfølgende forandringene i konkurranselandskapet, og de endringer som oppstår når det gjelder krav og forventninger hos kunder, innbyggerne og medarbeidere
 • Innsikt i ny teknologi og dens betydning for forretningsmodeller, produkter, tjenester, organisasjonen, arbeidsplassen og medarbeidere
 • Forståelse for de organisatoriske og ledelsesmessige evner og tankegang, som digital transformasjon krever
 • Kjennskap til nyeste praksis, teori og litteratur på området

Fordeler for dere som lederteam

 • Et felles begrepsapparat og språk til bruk i virksomhetens eller organisasjonens transformasjon
 • Evnen til å sammen identifisere muligheter og utfordringer som virksomheten eller organisasjonen har
 • Evnen til å sammen utvikle strategier og peke ut hvilke evner og områder det er mest vesentlig for virksomheten eller organisasjonen å arbeide med og utvikle/styrke

Finn inspirasjon

Stian Undbekken -Senior Rådgiver - Ikomm ASIkomm AS Norge logo

"Masterclass i Digital Transformasjon skiller seg fra det meste jeg har vært med på gjennom mange år på begge sider av skjæringspunktet mellom IKT og offentlige tjenester. Det er mange som snakker om, og tilnærmer seg, digital transformasjon på overskriftsnivå. Noen gjør det på ingress-nivå. Pernille Kræmmergaard og Eirin Folde gjør det på artikkelnivå. De eksterne foredragsholderne var veldig relevante for modulenes innhold og er alle anerkjente størrelser innen sine områder. Ja, også sitter jeg igjen med en digital verktøykasse på DI2X-sitt digitale ressurssenter som er til stor hjelp i mitt videre arbeid. Anbefales!"

Stian Undbekken
Seniorrådgiver
Ikomm AS

Camilla Furuseth Simensen, Senior rådgiver strategi og virksomhetsstyring,Forsvarsbygg, Norge​Forsvarsbygg - Defense Construction Norway - Logo

”Kurset har gitt meg nyttig teoretisk innsikt og innblikk i andres erfaringer. Diskusjonene vi har hatt i kurset tar jeg med meg «hjem» slik at vi kan ha gode diskusjoner om våre utfordringer i arbeidet med digitalisering. Jeg har fått med meg gode verktøy for å jobbe videre med digitalisering på en smart måte.”

Camilla Furuseth Simensen
Senior Advisor Strategy and Governance
Forsvarsbygg, Norway

Arne Krokan - Professor NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetNTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

"Jeg har lyttet inn på Masterclass i digital transformasjon, fordi jeg lurte på om dette var ordentlige saker. Og det var det! Dette er et av de aller beste oppleggene jeg har fått kikke inn i gjennom mine 25 år i bransjen. Det handler om et solid, helhetlig rammeverk og sammenheng - måten det er strukturert på. Viktigheten av koblingen mellom teknologi og organisasjon er spesielt godt belyst. Foreleserne er veldig gode. Masterclass holder rett og slett en faglig høy standard og kan anbefales!"

Arne Krokan
Professor
NTNU, Norway

Kommende Masterclass

3 moduler á 2 dager (6 dager i alt)

HVOR: Oslo

PRIS: NOK 60.000 (eks. mva). Faktureres ved melding

 

TID OG STED:

Oslo, Norge 

Modul 1: den 11.-12. april 2024
Modul 2: den 13.-14. mai 2024
Modul 3: den 6.-7. juni 2024

Kristiansand + Oslo (i samarbeide med Digi Agder)

Modul 1: den 13., 14. og 15. mars 2024 (Kristiansand)
Modul 2: den 13.-14. mai 2024 (i Oslo)

Oslo, Norge 

Modul 1: den 14.-15. november 2024
Modul 2: den 28.-29. november 2024
Modul 3: den 12.-13. desember 2024

MELD DEG PÅ

Ta kontakt med Strategisk Rådgiver Morten Stage på hjo@di2x.com eller telefon +45 5076 4111 for mer info og praktiske avklaringer.

Med en Masterclass i digital transformasjon vil du fremme utviklingen av ditt digitale tankesett på en måte som gjør deg i stand til å arbeide strategisk med virksomhetens digitale omstilling. Du blir bedre på å forstå hva digital og teknologisk utvikling har å si for din organisasjon og ditt lederskap, men også bedre til å til å håndtere de mange mulighetene og utfordringene, som denne utviklingen medfører.

Tenk over følgende:

 • Trenger du mer kunnskap om hva digital transformasjon er og hvordan den kan forstås?
 • Trenger ledergruppen din en felles tankegang, et felles språk og en felles retning for den digitale transformasjonen?
 • Mangler du den rette innstillingen og kompetansen til å lede og bidra til omstillingen?
 • Trenger du innspill og forståelse for hvordan nye teknologier og data kan omsettes til forretningsverdi?
 • Opplever du at kundene og partnerne dine stiller nye krav til tjenestene og produktene dine, eller at konkurranseposisjonen din utfordres?
 • Er du interessert i den nyeste forskningen, teorien og praksisen om digital transformasjon og i å omsette dette til din egen organisasjon og ledelsespraksis?
 • Har du behov for å høre og diskutere hva andre organisasjoner har gjort og gjør, og bli inspirert?

Hvis du kjenner deg igjen i disse utfordringene, er Digital Transformation Masterclass det rette valget for deg og dine lederkolleger.

Du er velkommen til å delta alene, men vi anbefaler at hele ledergrupper deltar sammen.

Oppretthold din digitale tankegang

Du får tilgang til DI2X Tools og en lukket Masterclass-side i ressurssenteret. Her vil du ha tilgang til alt materiale fra kurset, lysbilder, bøker og annen litteratur, webinarer (tidligere og kommende), caser, læringsvideoer du kan vise til kollegene dine osv. Når du har fullført programmet, vil du ha fortsatt tilgang i et helt år, slik at du kan holde det digitale tankesettet ditt oppdatert etter Masterclass.

Om Masterclass i digital transformasjon

 • 3 moduler á 2 dager – der du vil møte Pernille Kræmmergaard, adm.dir. i DI2X – Digitaliseringsinstituttet og Eirin Folde, Country Manager i Norge. De suppleres av en rekke professorer og forskere fra private virksomheter og offentlig sektor, som alle underviser i dagsaktuell forskning og teori, samt ledere fra danske og norske virksomheter og organisasjoner, som alle har erfaring med digital transformasjon fra egen praksis og ledelse.
 • Gjennomføres på masternivå med høyt teoretisk innhold,  samtidig som det arbeides med egne erfaringer og praksis. Du vil få inspirasjon til hvordan teorier kan omsettes til praksis, noe som er spesielt viktig for oss.
 • Masterclass har kjørt siden 2016, og mer enn 500 ledere har gjennomført. Innholdet i utdannelsen blir løpende oppdatert med nyeste kunnskap, praksis og teori.

Hvem kan delta?

Masterclass i digital transformasjon henvender seg til toppledere, ledere og ledergrupper i private virksomheter og i offentlig sektor, som har et ledelsesmessig og strategisk ansvar for organisasjonens digitale omstilling.Hvis det er mulig, anbefaler vi at hele ledergruppen deltar, for å skape et felles språk og deretter muliggjøre samarbeid om å forankre læringen i organisasjonen.

”Nettopp fullført Masterclass og er høy på energi over ny kunnskap, begynnende innsikt og grunnleggende forståelse for digital transformasjon. Et ”must have” for et hvert styre, som har som strategisk mål at virksomheten kontinuerlig utvikles og tilpasses den agendaen som følger av en ny teknologisk virkelighet – både organisatorisk og med tanke på virksomhetens sluttbrukere/kunder. Takk til alle for den gode energien. Det høye faglige nivået, spennende, lærerikt lesestoff og den kompetente undervisningen gjør at jeg nesten ikke kan vente med å anvende dette inn i styrevervene mine.”

Tina Grønning
Styremedlem

Oppbygning og program

Masterclass er bygget opp av tre moduler, hvor hver modul består av to sammenhengende kursdager med fysisk fremmøte. Hvis deler av utdanningen gjennomføres virtuelt, vil dette stå beskrevet. Utdanningen er sammensatt av innlegg, plenumsdebatter, gruppearbeid og individuell refleksjon.

MODUL 1

Forandringer, nye forretningsmodeller og nye strategier

Første modul skaper innsikt i og forståelse for digital transformasjon og hvilke krav som stilles i lys av dette til organisasjoner og virksomheter.

Vi ser på de viktigste teknologiske og digitale trendene og de forandringene disse medfører for kunder, innbyggere og organisering av virksomheten.

MODUL 2

Forretningsmessig utvikling med teknologi og data

På andre modul er det fokus på de mulighetene teknologisk utvikling skaper for å tenke nytt om tjenester, IT-plattformer og samarbeid med og om IT.

Modulen utforsker også hvordan data kan anvendes til virksomhets- og forretningsutvikling og hvordan arbeidet med data kan organiseres for å skape ønsket verdi.

MODUL 3

Organisatoriske og ledelsesmessige kompetanser

Tredje modul tar opp spørsmålet om hvordan en organisasjon orkestreres, hvordan arbeidet med digital modenhet kan organiseres – og hvilke organisatoriske og ledelsesmessige evner som er sentrale i det.

I modulen er det et særlig fokus på hva som kreves av medarbeiderne, og hvordan det kan arbeides med kompetanseutvikling.

Program for kommende Masterclass
Med forbehold om endringer

Bli sertifisert - en fjerde modul

Ønsker du å lære selv å benytte verktøyene Digital Modenhet og Organisatoriske Kababiliteter – 10+3 Evner og få dokumentert kompetansen din innen dette, er det mulig for deg å ta en fjerde modul. Med denne blir du sertifisert i Digitalt Lederskap og får tilgang til DI2X’ verktøy (kartlegginger og resultatene av dem, samt Ressurssenteret) i ett år. Tilgangen kan naturligvis forlenges dersom ønskelig.

For deg som er tidligere Masterclassdeltager, vil du delta på sertifiseringskursets andre dag (men er også velkommen på første, dersom du ønsker det). Etter selve kurset vil du gjennomføre en flersvarsoppgave der du dokumenterer din kjennskap til rammeverkene, utarbeider en case hvor du benytter verktøy, kartlegginger og resultatene av dem, samt materiell fra Ressurssenteret. Avslutningsvis legger du frem din case på en virituell workshop.

For deg som er tidligere Masterclass-deltaker, tilbyr vi denne modulen til redusert pris.

Lær oss bedre å kjenne
Eksempel på DI2X sertifiserings diplom i digitalt lederskap

Lecturers

Kan variere over tid og avhengig av sted.
Pernille Kræmmergaard Founder and CEO, DI2X PhD, former Professor

Pernille Kræmmergaard
Founder and CEO, DI2X
PhD, former Professor

Les mer på linkedin
Professor, Institut for Digitalisering, CBS

Jan Damsgaard
Professor, Department of Digitalization, CBS

Les mer på linkedin
Nordisk direktør, SAS Institute

Lars Kirdan
Nordic Director, SAS Institute

Les mer på linkedin
Klaus Larsen IT Direktør, Region Nordjylland

Klaus Larsen
CIO, Region Nordjylland

Les mer på linkedin
Executive Advisor og bestyrelsesformand

Peter Søndergaard
Executive Advisor and Chairman of Boards

Les mer på linkedin
Ph.d., Customer Success Manager, DI2X

Anja Reinwald
PhD, Customer Success Manager, DI2X

Les mer på linkedin
Professor i Cybersikkerhet, Aalborg Universitet

Jens Myrup Pedersen
Professor i cybersikkerhet, Aalborg Universitet

Les mer på linkedin
Chief Digital Learning Officer - DI2X

Eirin Folde
Chief Digital Learning Officer, DI2X

Les mer på linkedin

Cathrine Janson
IT-direktør i Politiets IT-enhet (PIT)

Les mer på linkedin

Jens Nørve
Avd.Dir. Digitaliseringsdirektoratet

Les mer på linkedin

Delta i vår neste masterclass

HVOR: Oslo

PRIS: NOK 60.000 (eks. mva). Faktureres ved melding

TID OG STED:

Oslo, Norge

Modul 1: den 11.-12. april 2024
Modul 2: den 13.-14. mai 2024
Modul 3: den 6.-7. juni 2024

Kristiansand + Oslo (i samarbeide med Digi Agder)
NB: Særpris, NOK 55.000 (eks. mva).

Modul 1: den 13., 14. og 15. mars 2024 (Kristiansand)
Modul 2: den 13.-14. mai 2024 (Oslo)

Oslo, Norge

Modul 1: den 14.-15. november 2024
Modul 2: den 28.-29. november 2024
Modul 3: den 12.-13. desember 2024

Prisen inkluderer: 
 • To bøker av Pernille Kræmmergaard "Digital Transformation - 10 evner din organisation skal mestre - og 3 som du har brug for" og "Digital Modenhed - Strategi, Teknologi, Organisation og Lederskab i 5 generationer". Begge bøker utleveres på utdanningen (Bøkene kommer ut på norsk i løpet av høsten 2022 - og er til da tilgjengelig på dansk og engelsk)
 • Tilgang til forskningsartikler og annet relevant materiale
 • To kartlegginger per deltager - en for "Digital Modenhet" og en for "Organisatoriske Kapabiliteter - 10+3 evner"
 • Tre moduler á to dager. På dag 1 i alle moduler er det program kl. 09:00-18:30, mens dag 2 har program 09:00-16:00
 • Full forpleining på kurset de fysiske kursdagene
   
 • 1 års individuelt abonnement med tilgang til DI2X' materiell i DI2X Ressurssenter og et lukket Masterclass-område med alle slides og øvrig litteratur fra kurset. Vi vil holde deg oppdatert om nytt materiell i Ressurssenteret og kommende webinarer, oppdaterte caser osv., slik at du kan vedlikeholde læringen fra Masterclass
    
 • Et personlig sertifikat, som dokumenterer at du har deltatt i og gjennomført Masterclass
 • Invitasjon til diverse faglige arrangementer hos DI2X, hvor du har mulighet for å te og utveksle erfaringer med andre ledere og organisasjoner

Register for the course

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram