Digital mindset profil

Selvvurdering gir ledere og ledergrupper et verktøy for å jobbe med sitt digitale tankesett.

Analysen avdekker styrker og utviklingspotensial, muliggjør datadrevne lederutviklingsstrategier og gjør det mulig å måle fremgang.

Prøv det selv
Organizational Capabilities Star - DI2X

Hva kan Digital Mindset Profile brukes til? ​

 • Datadrevet lederutvikling: Planlegg og gjennomfør lederutvikling og kompetansestrategier basert på datadrevet innsikt.​
 • Selvinnsikt: Utforsk ditt eget digitale tankesett for å identifisere dine styrker og potensielle utviklingsområder.​
 • Utvikling av lederteamet: Vurder det generelle digitale tankesettet i lederteamet og identifiser styrker og behov for å tilføre eller utvikle kompetanse.​
 • Rekruttering og jobbsøking: Vis kandidatens digitale tankesett og klargjør styrker og utviklingspunkter.​
 • Vurdere samsvaret mellom kandidatens digitale tankesett og den aktuelle lederstillingen - og legge til rette for samtaler om digitalt tankesett og erfaring.​
 • Benchmarking: Ta datadrevne beslutninger og allokere utviklingsressurser effektivt til organisasjons- og kompetanseutvikling​
 • Måle fremgang og sammenligne med andre​

Datadrevet lederutvikling​

 • Hver enkelt leder får direkte tilgang til sin egen analyserapport med en gang.​
 • Når du samler inn svar fra en gruppe ledere, f.eks. ledergruppen, viser verktøyet et gjennomsnitt av deltakernes poengsummer.​
 • Du kan få tilgang til din egen datainnsamling og sammenligne resultatene på tvers av avdelinger, over tid, mellom grupper osv.​
 • Analysen viser ledernes praksis på 13 områder basert på 39 spørsmål og rangerer områder og spørsmål etter hva som er mest uttrykt.​
 • Intuitiv grafikk gjør styrker og utviklingsområder tydelige for alle.​

Bruk av verktøyet fremmer refleksjon

Alle spørsmålene i kartleggingene er formulert slik at de i seg selv skaper refleksjon hos den som besvarer selvevalueringskartleggingen. Analysen og den intuitive grafikken gir deretter en oversikt over og innsikt i hvilke kapabiliteter organisasjonen har og hvilke den trenger å utvikle videre, samt innsikt i hva de enkelte kapabilitetene dekker.selvevalueringskartleggingen er en mulighet til å reflektere over hva som er viktigst for bedriften eller organisasjonen og hvordan de riktige kapabilitetene kan oppnås.

Følg fremskrittene deres

Underveis mens dere utvikler de organisatoriske evnene deres og beveger dere mot de strategiske målene deres, kan dere bruke verktøyene til å spore fremskritt. Har hver avdeling eller forretningsenhet de kapabilitetene de har bruk for? Regelmessig kartlegging vil holde organisasjonen din fokusert.  

Brukere av DI2X-verktøyet
Cecilie Aarnes Kjos, Seniorrådgiver HR i Politiets IKT-afdeling, Norge

”I analysen av testresultatene for organisatoriske kapabilitetene har ledelse og organisasjon vært spesielt interessant for meg å se på, opp mot digital modenhet for ledere og medarbeidere. Dette vil være et godt grunnlag for våre planer fremover innen lederutvikling og ledergruppeutvikling.

Videre vil vi kunne benytte flere aspekter i vårt arbeid med utarbeidelse og videreutvikling av strategisk kompetanseplanlegging og kompetanseprofiler samt strategisk rekruttering. Jeg ser for meg at vi kan kan kombinere resultater fra tester i digital modenhet og organisatoriske kapabiliteter med resultater fra våre PULS-målinger og medarbeiderundersøkelser for å sette fokus på utvikling til den retning vi ønsker vår organisasjon.”

Cecilie Aarnes Kjos
HR Seniorrådgiver
Norsk Politis IT-enhed

Kartlegg organisasjonen din - er du klar for digital transformasjon?

Mestrer organisasjon de rette evnene?

Avdekk hvilke 10+3 kapabiliteter dere har mest bruk for

DI2X' forskningsbaserte verktøy kartlegger de 10 evnene - eller kapabilitetene - organisasjonen bør mestre, og de 3 evnene som ledelsen har mest bruk for. Les mer om rammeverket Organisatoriske Kapabiliteter – 10+3 Evner.

Om dere ønsker at digitalisering skal bli en del av strategien deres - og dere leter etter et felles språk til å sette dere mål og drive implementeringen - er dere kommet riktig sted.

Få tilgang nå
Din egen læring begynner med kartleggingen - så ta deg god tid

Vi har utformet kartleggingene våre slik at de skal være en del av læringsopplevelsen din. Så det er sannsynligvis litt mer komplekst enn andre nettbaserte verktøy du kjenner. Du trenger ca. 20 minutter for å fullføre kartleggingen. Når du går gjennom spørsmålene, bør du ta deg tid til å reflektere over hvordan du mestrer den digitale transformasjonen i organisasjonen din og hvilke endringer du ønsker å se. Refleksjonene dine er like viktige som svarene dine.

Resultater å handle på

Når du har fullført kartleggingen, kan du se resultatene dine kartlagt i intuitiv grafikk. Klikk for å gå videre og se flere detaljer. Når du bruker verktøyet i organisasjonen din med respondenter fra ulike avdelinger eller seniorites, blir kartleggingen av svarene i dashbord en verdifull samtalestarter.

DI2X Kontor Budolfi Plads Aalborg


Morten Stage - Head of Sales - DI2X Danmark

Ta ansvar for din digitale transformasjon

Er du interessert i en prat om hvordan organisasjonen din kan dra fordel av de nettbaserte verktøyene, programmene og tjenestene våre? Har du spørsmål? Er du på utkikk etter en samarbeidspartner omkring DI2X' tjenester og verktøy?

Kontakt gerne Morten Stage på mst@di2x.com eller +45 5076 4111 for en uforpligtende snak.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram