DI2X' Grunnfortelling

Les mer om hvordan vi ser på virksomheten vår og fremtiden
DI2X Digitaliseringsinstitutettet Grunnfortelling

Mange organisasjoner og ledere har behov for å få utvikle et felles språk og en tydelig retning for å kunne lykkes med å øke den digitale modenheten.

Vi kobler strategi, organisasjon og ledelse med teknologi.

Vi setter det høyt ... det å kunne hjelpe dere med å holde tritt med den stadige utviklingen.

Mange organisasjoner og ledere har behov for å få utvikle et felles språk og en tydelig retning for å kunne lykkes med å øke den digitale modenheten.
 
Vi kobler strategi, organisasjon og ledelse med teknologi.
 
Vi setter det høyt ... det å kunne hjelpe dere med å holde tritt med den stadige utviklingen.

DI2X er et ambisiøst Digital Leadership Research Institute i digital modenhet og transformasjon. Vi tilbyr utprøvde rammeverk, elektroniske verktøy og programmer til organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker å forstå, prioritere og handle på digitale og teknologiske muligheter. Til nøkkelmedarbeidere tilbyr vi sertifisering som hjelper organisasjoner med å få det meste ut av våre rammeverk og verktøyer.

Vi kobler strategi, organisation og ledelse med teknologi på en forståelig, grundig og effektiv måte. Våre Tools og programmer styrker lederes, teams, og hele organisasjonens mindset og evner til å gå foran - og omsette antakelser til konkrete handlinger.

Vi vet at det kan være utfordrende å få øye på innsatsområder og bryte ned barrierer i en digital verden i stadig endring. Teknologi er et vesentlig fundament i alle organisasjoner, men fire av fem organisasjoner lykkes ikke med å levere på sine egne digitale, transformative ambisjoner. Det vil vi gjerne gjøre noe med. Vi er opptatt av å utdanne dere til å hjelpe andre - eller til å hjelpe dere selv. Vi ønsker å styrke lederes evne til å gå foran, få overblikk og skape trygghet i teamene sine og i organisasjonen underveis på reisen mot økt digital modenhet.

Mange organisasjoner og ledere har behov for å få dannet et felles språk og en tydelig retning innen temaet digital modenhet. Vi tilbyr løsninger, som hjelper dere med å identifisere deres strategiske, digitale ståsted og metoder som peker på mulige handlinger og prioriteringer dere kan gjøre. Målet vårt er å heve refleksjonsnivået deres, skape dialog i organisasjonen og styrke forståelsen for hvor dere er i dag og hvor dere gjerne vil være. Slik kan dere forbedre både konkurranseevne og verdiskaping for interessentene deres.

Vår ambisjon er å bringe våre verktøy og sertifiseringer ut i verden. Vi kan gjøre dette fordi grunnlaget vårt bygger på grundig og dyptgående forskning, mange års erfaringer samt en lang rekke utprøvde cases i mange miljøer - både private virksomheter, offentlige organisasjoner og non-profit. Vi er nysgjerrige, engasjerte og søker kontinuerlig etter ny kunnskap. Derfor kan dere være sikre på å få oppdaterte metoder og de nyeste modeller – både nå og i fremtiden. Vi setter vår ære i å hjelpe deg med å holde tritt med den konstante utviklingen. Vår massive datainnsamling støtter fakta fremfor synsing – og vi bidrar til ny innsikt om digital modenhet på tvers av bransjer og land.

Les mer om DI2X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram