DI2X logo

Digital Modenhet

Bruk dialogverktøyet, som er basert på rammeverket vårt Digital Modenhet, til å utforske de 5 generasjonene av digital modenhet i organisasjonen din.
Les mer om hvordan du får tilgang
5 Generations of Digital Maturity

Med dialogverktøyet Digital Modenhet kan du:

 • Kartlegge nåværende tilstand for organisasjonens digitale modenhet.
 • Få intuitive visualiseringer som engasjerer hele organisasjonen din
 • Få overblikk over strategiske målsetninger og ambisjoner i alle deler av organisasjonen din. Hvor vil dere være om 2 år? Og om 5 år?
 • Gjøre de strategiske ambisjonene for den digitale transformasjonen transparente og bli enige om en felles retning
 • Få et tydelig overblikk over ubalanser mellom f.eks. digital arkitektur, dataanvendelse, ledernes roller, nåværende og fremtidig digital modenhet, og hvor det bør investeres for å nå ønsket digital modenhet
 • Følge egne fremskritt nøye, mens du styrer mot de strategiske målene i organisasjonen
 • Holde alle deler av organisasjonen din kontinuerlig på sporet gjennom en handlingsorientert analyse, som hele tiden gir kontinuerlig feedback og viser avstanden mellom hvor dere er og hvor dere ønsker å være. Og mye mer.

Og mye mer.

"Verktøyene til DI2X – Digitaliseringsinstituttet og modellene deres bidro direkte til verdiskapingen knyttet til strategisk digital utvikling i virksomheten.

Vi fastslo nåværende modenhet og identifiserte avgjørende innsatser og tilhørende kompetanser som krevde fokus for å nå fremtidige mål."

Nicholas Brace Olsen
Tidligere CEO, Mannaz

Hvordan fungerer dialogverktøyet Digital Modenhet?

Verktøyet bygger på en kartlegging.

Når du samler inn resultatene av disse kartleggingene fra hele lederteamet eller fra organisasjonen, vil de samlede besvarelsene visualisere den digitale modenheten i organisasjonen din. Hva er nivået nå, og hvor moden ønsker dere organisasjonen skal være om 2 år? Om 5 år?

Forskjellen på nåværende situasjon og ambisjonen for fremtiden vil bli tydelig for alle.

Videre viser analysene i detalj i hvor høy grad hver av generasjonene kommer til uttrykk i organisasjonen i dag, og hva ønskene er for fremtiden.

Kartleggingen består av 27 spørsmål og 5-7 bakgrunnsspørsmål og tar cirka 15 minutter å besvare.

De individuelle deltakerne får direkte tilgang til sin egen vurdering av organisasjonens digitale modenhet.

Digital modenhet måles på 9 områder:

 • Strategisk formål med digitale teknologier

 • Digital ambisjon og organisatorisk forandring

 • Verdirealisering med teknologi

 • Data og analyse

 • Teknologiorganisering og samarbeid

 • Digital arkitektur og governance

 • Toppledere
 • Ledere

 • Medarbeidere

Introduksjonsvideo til Digital Modenhet

Demo vil snart være tilgjengelig.

Bruk av verktøyet fremmer refleksjon

Alle spørsmålene i kartleggingene er formulert slik at de i seg selv skaper refleksjon hos den som besvarer dem. Analysen og den intuitive grafikken gir dessuten overblikk over og innsikt i organisasjonens digitale modenhet i dag, hvor man bør være om 2 år og hvor man ønsker å være om 5 år.

Kartleggingen er en mulighet til å reflektere over hva som er viktigst for virksomheten eller organisasjonen, hvordan prioriteringene kan følges opp – og hvordan man får en åpen og ærlig dialog om eget ståsted og ambisjonene som organisasjonen har.

Følg fremskrittene deres

Etter hvert som den digitale modenheten utvikler seg, og dere beveger dere mot de strategiske målene, kan dere bruke dialogverktøyet til å fortløpende spore egne fremskritt. Utvikler de ulike avdelingene eller forretningsenhetene seg som de burde? Eller er det ubalanse mellom de strategiske målene og virksomhetens nåværende tilstand?

Regelmessig måling vil bidra til å holde organisasjonen fokusert.  

DI2X logo

Klar for digital transformasjon?

Er du interessert i en dialog om hvordan organisasjonen din kan dra nytte av vårt dialogverktøy og vår kartlegging av Digital Modenhet? Har du bare ett spørsmål eller kanskje to? Eller leter du etter en partner, for et mulig samarbeid omkring våre verktøy og tjenester?

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
Telefon: +47 976 53 067