DI2X logo

Organisatoriske Kapabiliteter

Bruk vårt nettbaserte dialogverktøy basert på rammeverket Organisatoriske kapabiliteter – 10+3 Evner. Her kan dere vurdere de organisatoriske evnene man trenger for å lykkes med digital transformasjon.
Les mer om hvordan du får tilgang

Med det nettbaserte dialogverktøyet Organisatoriske kapabiliteter kan du:

 • Kartlegge hvor dere står innen de organisatoriske kapabilitetene til digital transformasjon.
 • Få intuitive visualiseringer som engasjerer hele organisasjonen din
 • Få en tydelig og god oversikt over hvilke kapabiliteter og kompetanser dere trenger for å realisere strategiske ambisjoner og mål. Har dere ikke klart for dere hvilke strategiske ambisjoner og mål dere vil strekke dere etter, anbefales dialog- og kartleggingsverktøyet vårt Digital modenhet)
 • Få overblikk over de kapabilitetene dere har behov for å styrke for å lykkes med digital transformasjon. Kartleggingsresultatene og dialogverktøyet kan brukes i samtaler med styret deres, blant ledergrupper, i ledelsen eller i hele organisasjonen
 • Utvikle kapabilitetene i organisasjonen deres og bruk verktøyet vårt til å holde kontinuerlig øye med fremskrittene dere gjør underveis
 • Kartlegg nåværende kapabilitetsnivå for alle nivåer i organisasjonen deres og se forskjell mellom respondentene
 • Hvis kartleggingsresultatet viser at noen avdelinger ligger etter, kan du målrette spesifikke innsatser etter behov
 • Benchmarke mellom ulike grupper, avdelinger, over tid

Og mye mer.

"I lederteamet på Vestegnen HF & VUC har vi brukt de nettbaserte dialogverktøyene knyttet til digital transformasjon. Verktøyene ga en kvalifisert dialog i ledelsen omkring den digitale transformasjonen vår med utgangspunkt i hvor vi er i dag, og hvor vi ønsker å være om 5 år. Samtidig fikk vi dyp innsikt i egne styrker og svakheter og har nå et klart bilde av hva vi skal arbeide videre med – og hvorfor!"

May Brandt
Visedirektør, CFO
Vestegnen HF & VUC

«I forbindelse med utarbeiding av vår årlige strategi, benyttet vi verktøyene fra DI2X – hvilket gjorde at vi nå ser på strategien vår med nye øyne. Vi har i den øverste ledergruppen fått pekt ut noen tydelige innsatsområder vi vil sette fokus på i de kommende årene for å delvis justere strategiene våre og å øke den digitale modenheten vår.»

Kim Nielsen
CEO,
Canon DK

Hva skjer når dere bruker dialogverktøyet Organisatoriske kapabiliteter?

Dere får innblikk i hvor det er viktig å gjøre en innsats for å styrke svake og/eller strategisk viktige kapabiliteter.

Dere får et godt utgangspunkt for en dialog som ellers ofte kan være utfordrende, eksempelvis omkring hvor man skal starte, nye strategiske fokusområder, programmer for kompetanseutvikling osv.

Organisasjonens kapabiliteter vurderes ut fra 4 hovedområder:
 • Strategi
 • Teknologi
 • Organisasjon
 • Ledelse

Les mer om rammeverket "Organisatoriske kapabiliteter - 10+3 Evner"

Introduksjon til Organisatoriske kapabiliteter

Demo vil snart være tilgjengelig.

Bruk av verktøyet fremmer refleksjon

Alle spørsmålene i kartleggingen er formulert slik at de i seg selv skaper refleksjon hos den som gjennomfører kartleggingen.

Videre gir analysen og den intuitive grafikken overblikk over og innsikt i kapabiliteter organisasjonen allerede har, hvilke den skal videreutvikle - og innsikt i hva den enkelte kapabilitet innebærer.

Selvevalueringskartleggingen er en mulighet til å reflektere over hva som er viktigst for virksomheten eller organisasjonen - og hvordan de riktige kompetansene kan oppnås.

Følg fremskrittene deres

Underveis mens dere utvikler de organisatoriske evnene deres og beveger dere mot de strategiske målene deres, kan dere bruke verktøyene til å spore fremskritt. Har hver avdeling eller forretningsenhet de kapabilitetene de har bruk for? Regelmessig kartlegging vil holde organisasjonen din fokusert.  

DI2X logo

Klar for digital transformasjon?

Er du interessert i en dialog om hvordan organisasjonen din kan dra fordel av kartleggings- og dialogverktøyet vårt Organisatoriske Kapabiliteter? Eller har du bare et par spørsmål? Kanskje du leter etter en partner som kan samarbeide med deg om DI2X’ verktøy og tjenester?

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
Telefon: +47 976 53 067