Rammeverk

Få en introduksjon til rammeverkene Digital modenhet - 6 Generationer og Organisatoriske kapabiliteter eller evner.

Alle våre programmer, tjenester og verktøy er basert på rammeverkene, som begge er utviklet av grunnlegger og CEO Pernille Kræmmergaard og publisert i bøkene: ‘Mind the Gap. Digital modning – ditt ledelsesansvar’, ‘Digital modenhet’ og ‘Digital Transformasjon, ti evner din organisasjon må ha- og tre som du har bruk for’.
I DI2X baserer vi alle våre tjenester på to forskningsbaserte rammeverk, ‘Digital modenhet’ og ‘Organisatoriske kapabiliteter’

Kort fortalt illustrerer rammeverket digital modenhet seks generasjoner av digital modenhet, hver med sitt eget digitale tankesett og sin egen ledelsespraksis. Rammeverket for organisatoriske kapabiliteter presenterer 4x4 evner for digitale transformasjon innen strategi, teknologi, organisasjon og ledelse som er avgjørende å beherske for å nå de høyeste nivåene av digital modenhet og transformere organisasjonen.

Les mer om rammeverkene
Rammeverkene er utgitt av Pernille Kræmmergaard på en rekke språk

Alle tre bøkene er også tilgjengelige i vårt Ressurssenter.

‘Mind the Gap- knytter de to rammeverkene sammen.

Boken tar for seg gapene som vil oppstå i løpet av en organisasjons digitale modning, introduserer generasjon 6 av digital modenhet og beskriver hvilke organisatoriske evner som er avgjørende i hvilke generasjoner av digital modenhet.

Kjøp boken her: Mind the Gap

‘Digital transformasjon - ti evner din organisasjon må ha- og tre som du har bruk for’ ble utgitt i 2022. 

Boken vil bli oppdatert i 2024.

Kjøp boken her: Digital transformasjon

Digital Modenhet bogomslag - Pernille Kræmmergaard - Djøf Forlag

‘Digital modenhet - stategi, teknologi, organisasjon og ledelse in 5 generasjoner’ ble utgitt i 2023.

Boken vil bli oppdatert i 2024/2025.

Kjøp boken her: Digital modenhet

 • Teknologi er ikke det viktigste

  "En meget lettlest og lett tilgjengelig bok om et tema som kan være komplekst og forvirrende, fylt med misforståelser og hype.
  Pernille Kræmmergaard evner å komme inn til essensen av digital transformasjon ved å understreke at teknologien ikke skal være det sentrale, men en forutsetning for en mer omfattende transformasjon, som først og fremst stiller krav til din måte å tenke og lede på. Denne boken gir oss linsen til hvordan vi kan gjøre dette."

   

  Joe Peppard
  Principal Research Scientist,
  MIT Sloan School of Management

  Pernille Kræmmergaard - Digital Transformation book - Djøf Forlag
 • Med praktiske, relevante eksempler

  "Pernille Kræmmergaard har satt sammen en unik bok om å lede digital transformasjon i både private og offentlige virksomheter. [...]
  Hun har trukket på sin mangeårige erfaring med undervisning av ledere, konsulentvirksomheter og universitetsforskning og skrevet en bok, som er tredobbelt tankevekkende og fremsynt, velformuleret med relevante eksempler og anvendelig i praksis. [...]Boka konsentrerer seg om både kunder og innbyggere og bidrar inn med et dansk, humanistisk perspektiv, som er avgjørende for de globale post-corona, 2020- årenes nye normalitet."

   

  Omar A. El Sawy
  Professor of Information Systems, Data Sciences & Operations Department,
  USC Marshall School of Business

  Pernille Kræmmergaard - Digital Transformation book - Djøf Forlag
 • En vel verdt investering å lese

  "Denne boka er usedvanlig. Den er svært konkret om noe ganske abstrakt: "Digital transformasjon".
  Den fokuserer på et svært komplekst fenomen - strategisk transformasjon av store organisasjoner - og gjør det svært enkelt og lett å forstå. Den er basert på et solid teoretisk grunnlag og er samtidig svært praktisk. Med andre ord - er det en usedvanlig velkomponert bok
  Jeg kan anbefale den til alle ledere, konsulenter og forskere, som arbeider med hvordan man håndterer digital transformasjon. Det er en vel verdt investering å både lese boken og reflektere over dens innhold."

   

  Søren Barlebo Rasmussen
  Former Professor of research and innovation management and Dean at Copenhagen Business School,
  CEO and managing partner of Mobilize Strategy Consulting

  Pernille Kræmmergaard - Digital Transformation book - Djøf Forlag
Søren Aabye Kierkegaard Dansk teolog, filosof og poet.
"At man, når det i sannhet skal lykkes en å føre et menneske til et bestemt sted, først og fremst må passe på å finne ham der hvor han er og begynne der."

Søren Kierkegaard

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram