Rammeverk

Alle våre programmer, tjenester og nettbaserte verktøy er basert på to rammeverk for digital transformasjon: Digital Modenhet – 5 Generasjoner og Organisatoriske Kapabiliteter – 10+3 Evner, begge utviklet av vår grunnlegger og CEO, Pernille Kræmmergaard.

Folk som diskuterer DI2X Frameworks med Pernille Kræmmergaard bøker
I DI2X baserer vi alle tjenestene våre på de to forskningsbaserte rammeverkene «Digital Modenhet – 5 Generasjoner» og «Organisatoriske Kapabiliteter – 10+3 Evner».

Kort fortalt inneholder rammeverket "Digital Modenhetem ulike generasjoner av digital modenhet, samt ulike digitale mindsets og lederskapspraksiser knyttet til generasjonene. 

Rammeverket "Organisatoriske Kapabiliteterpresenterer de 10 organisatoriske kapabilitetene og de tre lederkompetansene som er en forutsetning for å nå det høyeste nivået av digital modenhet og transformere organisasjonen.

Hvert av rammeverkene er utgitt som bøker av Pernille Kræmmergaard på en rekke språk.  

"Digital Transformation - 10 evner din organisation skal mestre og 3 som du har brug for" ble utgitt i første utgave i 2018 og i andre utgave i 2020.  

"Digital Modenhed - Strategi, teknologi, organisation og lederskab i 5 generationer" kom ut i 2021.

Begge bøkene er tilgjengelige på dansk, norsk og engelsk i  Ressurssenteret

Pernille Kræmmergaard to bøker som rammeverket er basert på

Pernille Kræmmergaards bøker baserer seg på mer enn 25 års forskningserfaring. Hun har også sett til det beste av internasjonal forskning, samt sin praktiske erfaring fra hundrevis av kurs og workshops i privat og offentlig sektor.

Bøkene kan leses som brukermanualer for ledere på alle nivåer, og inneholder mange praktiske eksempler. Hvert kapittel byr på handlingsrettede råd om hvordan ledere kan være digital beredte; hvilke spørsmål trenger de å stille seg selv; hvordan engasjere kollegaer og inkludere IT-avdelingen når man arbeider for å øke digital modenhet og transformere organisasjonen digitalt.

Engelsk versjon av boken “Organizational Capabilities”
can be bought at SB publishing

 • Teknologi er ikke det viktigste

  "En meget lettlest og lett tilgjengelig bok om et tema som kan være komplekst og forvirrende, fylt med misforståelser og hype.
  Pernille Kræmmergaard evner å komme inn til essensen av digital transformasjon ved å understreke at teknologien ikke skal være det sentrale, men en forutsetning for en mer omfattende transformasjon, som først og fremst stiller krav til din måte å tenke og lede på. Denne boken gir oss linsen til hvordan vi kan gjøre dette."

   

  Joe Peppard
  Principal Research Scientist,
  MIT Sloan School of Management

  Pernille Kræmmergaard - Digital Transformation book - Djøf Forlag
 • Med praktiske, relevante eksempler

  "Pernille Kræmmergaard har satt sammen en unik bok om å lede digital transformasjon i både private og offentlige virksomheter. [...]
  Hun har trukket på sin mangeårige erfaring med undervisning av ledere, konsulentvirksomheter og universitetsforskning og skrevet en bok, som er tredobbelt tankevekkende og fremsynt, velformuleret med relevante eksempler og anvendelig i praksis. [...]Boka konsentrerer seg om både kunder og innbyggere og bidrar inn med et dansk, humanistisk perspektiv, som er avgjørende for de globale post-corona, 2020- årenes nye normalitet."

   

  Omar A. El Sawy
  Professor of Information Systems, Data Sciences & Operations Department,
  USC Marshall School of Business

  Pernille Kræmmergaard - Digital Transformation book - Djøf Forlag
 • En vel verdt investering å lese

  "Denne boka er usedvanlig. Den er svært konkret om noe ganske abstrakt: "Digital transformasjon".
  Den fokuserer på et svært komplekst fenomen - strategisk transformasjon av store organisasjoner - og gjør det svært enkelt og lett å forstå. Den er basert på et solid teoretisk grunnlag og er samtidig svært praktisk. Med andre ord - er det en usedvanlig velkomponert bok
  Jeg kan anbefale den til alle ledere, konsulenter og forskere, som arbeider med hvordan man håndterer digital transformasjon. Det er en vel verdt investering å både lese boken og reflektere over dens innhold."

   

  Søren Barlebo Rasmussen
  Former Professor of research and innovation management and Dean at Copenhagen Business School,
  CEO and managing partner of Mobilize Strategy Consulting

  Pernille Kræmmergaard - Digital Transformation book - Djøf Forlag
Søren Aabye Kierkegaard Dansk teolog, filosof og poet.
"At man, når det i sannhet skal lykkes en å føre et menneske til et bestemt sted, først og fremst må passe på å finne ham der hvor han er og begynne der."

Søren Kierkegaard

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram