Serviceprogrammer

La våre kompetente spesialister hjelpe deg.

* Krever tilgang til DI2X-verktøyene.

Pernille Kræmmergaard showing DI2X digital service programs
Fra digital strategi til handling

Hurtigstart
program

La oss opprette din konto og hjelpe deg på vei.

LES MER
Språk og rammer for digital transformasjon

Coach i 
Digitalt Lederskap

Vi holder deg fast på sporet mot suksess.
LES MER
Digital Mindset for digital transformation icon

Kick-off 
Workshops

Introduserer rammeverkene våre og hjelper deg med å identifisere neste skritt.

LES MER
From action to impact for digital transformation

Analyser
og rapporter

Analyse- og benchmarkrapporter, samt anbefalinger til neste skritt.

Hurtigstartprogram

Fra digital strategi til handling

Alt materiell dere trenger ligger i Ressurssenteret og i de nettbaserte dialogverktøyene. Vi vet imidlertid godt at det kan dukke opp mange spørsmål når dere starter opp.

Pris: NOK 21.000 (eks. mva).

Denne pakken anbefaler vi særlig til:

  • Organisasjoner som vil raskt i gang
  • Når flere enheter i samme organisasjon skal jobbe med dette parallelt
  • Organisasjoner som ikke har en egen person sertifisert i bruken av DI2X´nettbaserte verktøy

Alle organisasjoner med tilgang til DI2X Tools vil ha et introduksjonsmøte.

Med denne pakken får dere ytterligere to oppstartsmøter, hvor vi hjelper dere med å strukturere arbeidet; opprette kartleggingsgrupper og brukere, anvende materiellet i Ressurssenteret, analysere kartleggingsresultater, etc.​

Coach i Digitalt Lederskap

Språk og rammer for digital transformasjon

Price: DKK 150.000 / NOK 210.000 / € 20.100 (excl. VAT).

En månedlig innsjekk med en av våre spesialister eller partnere vil holde deg på sporet og bidra med nye perspektiver for hvert trinn i transformasjonen.

En kvartalsvis session for ledelsen med gjennomgang av kommunikasjon, målsetninger, prosjekter og milepæler for den digitale innsatsen i organisasjonen.​

Vår ledelsescoach vil hvert år fasilitere en 2-timers workshop om emnet digitalisering og digital transformasjon.

Mulighet for å se fremover og sette nye mål for kommende år når årets innsats gjennomgås.

Kick-off Workshop – halv- eller heldagsprogram

Digital Mindset for digital transformation icon

Price from: DKK 25.000 / NOK 36.000 / € 3.400 (excl. VAT).

  • Fasilitering av kick-off-møter med toppledelsen, ledergruppen eller hele organisasjonen.
  • Deltakerne vil typisk motta en introduksjon til rammeverkene fra våre eksperter, diskutere egne kartleggingsresultater i anonymisert form, identifisere handlingspunkter og beslutte neste skritt.
  • Workshopen vil ofte avvikles som en veksling mellom presentasjoner av en av våre eksperter, gruppedrøftelser og plenumoppsamlinger.
  • Det endelige program for workshopen utarbeides i samråd med dere, basert på deres ønsker og behov.
  • Vi hjelper deg med å opprette kartleggingsgrupper i verktøyene våre og med å finne materiale i Ressurssenteret i forbindelse med workshopen.
  • Deltakerne tar kartleggingen i forkant av eller underveis i workshopen slik at resultatene både kan inngå i presentasjonene våre og i gruppedrøftinger på workshop.

Analyser og rapporter

From action to impact for digital transformation

Price from: DKK 20.000 / NOK 29.000 / € 2.700 (excl. VAT).

Analyserapport og benchmark

DI2X analyserer kartleggingsresultatene og presenterer analysen i en skriftlig rapport

I samarbeid med din kontaktperson velges fokus for analysene, slik at de best mulig understøtter det videre arbeidet med digital transformasjon i organisasjonen.

DI2X kan bruke sin omfattende database av anonymiserte data til å benchmarke ut fra eksempelvis bransje eller funksjon, dersom kunden ønsker det.

Fokus,  rapportering  og neste  skritt

Resultatene sammenfattes i en rapport som organisasjonen kan bruke til å tilrettelegge og målrette videre innsats.

DI2X sine spesialister vil utarbeide anbefalinger til neste skritt hvis kunden ønsker det.

Digital Capabilities Star

Kontakt oss

Vil du vite mer om de ulike servicepakkene? Eller har du spørsmål om dem?

Kontakt vårt Kundeservicesenter:
Telefon: +45 2244 2585
Mail: ar@di2x.com

Country Manager Norge:
Telefon: + 47 976 53 067 
Mail: efo@di2x.com 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram