Events from DI2X

Vi ser frem til å treffe deg

- virtuelt eller personlig
DI2X Pernille Kræmmergaard på scenen til eKommune Norge 2023

Vi håper å se deg

At DI2X we always look for opportunities to share our knowledge. Keep a look out on this page for current and future events.

Please note that if we have limited seats then we reserve the right to turn down selected participants, such as competitors.

Upcoming events 

2023

Conference | Webinar | Event

To be announced
KOMMENDE

-

-

Conducted events 

2023

Konference | Norge

Digitaliseringsdirektoratet i Norge - Digitaliseringskonferansen 2023

Krevende tider setter rammene for årets konferanse. Vi går gjennom status for rikets digitale tilstand og ser på utfordringer, muligheter og gode eksempler på digitaliseringsprosjekter. Krig, uro og dyrtid preger en hel verden og slår inn i hverdagen til oss alle. Alt fra klimakamp og verdisyn til økonomi og sikkerhet er under press. Hvilke vurderinger må norske kommuner, etterretningstjenestene og virksomheter gjøre i lys av de krevende tidene? Hvordan skal vi prioritere når rammene blir trangere, og fortsatt slik at digitalisering kan bidra til å videreutvikle offentlig sektor heller enn at den stagnerer? Hva er det viktigst å samarbeide om nå? For digitalisering er lagsport.

conducted

31. mai - 1. juni

Konference| In Danish

Dansk IT - OffDig konference

I år vil vi på OffDig fokusere på hvordan man kan jobbe med større ledergrupper og hvordan man kan teste den enkelte leders digitale tankesett for bedre å utvikle den enkeltes ferdigheter og kompetanse. Vi er klare på scenen onsdag 8. mars kl. 13.20 - 13.40, hvor du kan høre mer om vårt nye program for danske organisasjoner, der vi trener mange ledere samtidig i et blended learning-kurs. Et program som vi har hatt stor suksess med i Norge.

conducted

March 8-9th

2022

Konference| In Danish

Dansk IT - OffDig konference

Meet our CEO Pernille Kræmmerggard in a panel discussion or our CSO Henrik Andersen for an Ignite presentation at Denmark's largest conference for public digitalisation.

 

conducted

March 23-24th

Event | In Danish

Digital Transformation Post Pandemic - Aalborg

Join this live event where we will officially launch DI2X as a company and look forward to presenting an interesting program od highly profiled speakers followed by networking.

 

conducted

March 2nd

Event | In Danish

Digital Transformation Post Pandemic - Copenhagen

Join this live event where we will officially launch DI2X as a company and look forward to presenting an interesting program od highly profiled speakers followed by networking.

 

conducted

March 23-24th

2021

Event | In Danish

"Soft launch" of DI2X

Our website is now available and we're planning the official launch of DI2X. Please feel free to reach out to us.

 

conducted

November 1st

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram