DI2X logo

DI2X

- Digitaliseringsinstituttet

Do You Wish To Increase Your Digital Maturity and Transform Your Organization?

We deliver comprehensive and proven Frameworks, Programs, and Online Tools
 for ledere og organisasjoner som ønsker å forstå, prioritere og utøve
ulike digitale og teknologiske muligheter.

Fra ord til handling

Language and frameworks for digital transformation

Språk

Our proven Frameworks give you a common language to make organizational dialogue possible.
Insight from self-evaluation tests

Mindset

Our Programs and Resource Center give you access to insight and materials to accelerate the digital journey.
From strategy to action

Handling

Våre verktøy gir dere mulighet til å forstå, prioritere, utføre og måle progresjon – gå fra antagelser til klar og konkret handling!
From action to impact

Innvirkning

Vår tilnærming beveger dere i retning av et felles digitalt tankesett, som realiserer strategien og effekten på bunnlinjene – på rekordtid.

Ønsker du å gjøre digitalisering til en integrert del av virksomhetsstrategien og virkelig måle fremgang – da er vårt Corporate Subscription det rette for deg

Ønsker du å utvikle et digitalt mindset og har et strategisk ansvar i organisasjonen din – da er vårt Masterclassprogram det rette for deg

Ønsker du å fasilitere digital transformasjon i organisasjoner – da er vårt Sertifiseringsprogram det rette for deg

Do you wish to train numerous leaders simtanously and make real changes – then our Kompetanseløft Program det rette for deg

Do you wish to have proven Frameworks, Methods, and Online Tools to use toward your own clients – then our Partner Program det rette for deg

Do you wish data analyses, benchmark report, or us to assist you in your digital transformation journey – then our Service Program det rette for deg

“I EWII er vi i gang med en digital omstilling og vi har høye ambisjoner til glede for våre kunder og til inspirasjon for energibransjen.

Vi har benyttet rammeverkene Digital Modenhet samt Organisatoriske Kapabiliteter fra DI2X for å øke bevisstheten til ledere – på alle nivåer.

In connection with kick-off events, we have used both tests, and the results have led to lively discussions about where we are, what people think we are doing, and what people don’t think we are doing, reconciliation of expectations and concrete action plans.

Most important, the tests and accompanying workshops have given us a language that has increased our ability to talk about digital transformation and its significance for both organization and business.”

Lars Bonderup Bjørn
Adm. dir.
EWII, Danmark

Se andre caser og historier fra kunder
Kim Nielsen, CEO, Canon DK
"In the preparation of our annual strategy, we used the tools from DI2X – and as a result, we now look differently at our strategy. In the executive leadership team, we have designated some clear areas for action that we will focus on in the coming years to partly adjust our strategies and to increase our digital maturity."

Kim Nielsen
Adm. dir., Canon DK

Se andre caser og historier fra kunder

Møt grunnleggeren, Pernille Kræmmergaard

Pernille Kræmmergaard, CEO, DI2X

Based on her academic research and insight into hundreds of executive programs, Pernille Kræmmergaard has built the comprehensive frameworks that support our services, programs, and online tools.

From language to mindset and Impact

Hennes lidenskap er å kombinere teori og praksis, og bidra inn i den digitale transformasjonsreisen i virksomheter og organisasjoner med språk, begreper og verktøy. Programmene og verktøyene hun har utviklet, setter deg i stand til å både å hjelpe deg selv og andre, noe som er selve kjernen i DI2X.

Fra professor til grunnlegger og CEO

After more than 20 years in academia, most recently as a professor at Aalborg University and visiting professor at the IT University Denmark, she founded DI2X which is an ambitious Digital Leadership Research Institute with a focus on digital maturity and transformation.

"Om jeg spør 10 ulike personer i organisasjonen din hva digital transformasjon er, hvor mange forskjellige svar får jeg? Om jeg spør om organisasjonen har realisert strategien for den digitale transformasjonen, hvor mange vil da svare nei?
Vi forteller dere ikke hva dere skal gjøre. Vi møter dere der dere er, og setter dere i stand til å velge de løsningene som er mest riktige for akkurat dere.
Derfor er arbeidet med digital transformasjon ikke bare et prosjekt – men en kontinuerlig reise som gjør det mulig å lykkes med alle de andre prosjektene."

Å være tydelig i kommunikasjonen rundt transformasjonen og strategien er helt avgjørende.

Når et lederteam og ledere i fellesskap og på tvers av hele organisasjonen  jointly understand its current digital maturity and where it wants to be in 2 or 5 years, the outcome is a common language for all managers in the organization to use. Making execution everyone's job. That can only happen if there is a shared agreement on the current state, a common vision for the future, and a shared language. Our tools within Digital Maturity make it possible for you å oppnå en felles forståelse av den nåværende tilstanden, retningen fremover og utvikle et felles språk for alle lederne. Det innebærer dessuten at all kommunikasjon knyttet til den digitale transformasjonen blir konsekvent.

You will be able to involve as many leaders and employees as you want with diverse backgrounds and different competencies. However, when it comes to digital transformations, often digital competencies across the organization are limited. Limited digital capabilities across the organization will impact the ability to execute the digital transformation. Before embarking on the next phase of digital transformation, the organization should assess the current state of organizational capabilities og deretter legge en plan for forbedring, slik at dere sikrer at dere lykkes med de mest kritiske områdene. Verktøyet vårt, Organisatoriske Kapabiliteter – 10+3 Evner, gjør det mulig å gjennomføre viktige organisatoriske kartlegginger hurtig. Når det gjelder digital transformasjon vil et godt sammensatt og skolert team kun lykkes om det er tilstrekkelig grad av digital modenhet, kapasitet og evner i hele organisasjonen."

Peter Søndergaard

Styreleder og investor,
Peter Søndergaard