DI2X logo

DI2X

- Digitaliseringsinstituttet

Ønsker du å øke den digitale modenheten og transformere organisasjonen din?

Vi tilbyr dyptgående og velprøvde rammeverk, programmer og nettbaserte verktøy
 for ledere og organisasjoner som ønsker å forstå de ulike digitale og teknologiske
mulighetene, gjøre de riktige prioriteringene og gjennomføre endringer i praksis.
Prøv våre verktøy

Fra Språk til Impact

Language and frameworks for digital transformation

Språk

Våre velprøvde rammeverk gir dere et felles språk, slik at dialog på tvers av organisasjonen blir mulig.
Insight from self-evaluation tests

Mindset

Programmene våre og Ressurssenteret vårt byr på innsikt og materiell, som vil sette fart på den digitale reisen.
From strategy to action

Handling

Våre verktøy gir dere mulighet til å forstå, prioritere, iverksette og måle progresjon – gå fra antagelser til klar og konkret handling!
From action to impact

Impact

Vår tilnærming beveger dere i retning av et felles digitalt tankesett, som realiserer strategien og effekten på bunnlinjene – på rekordtid.

Ønsker du å gjøre digitalisering til en integrert del av virksomhetsstrategien og virkelig måle fremgang – da er vårt Organisasjonsabonnement det rette for deg

Ønsker du å utvikle et digitalt tankesett og har et strategisk ansvar i organisasjonen din – da er vårt Masterclassprogram det rette for deg

Ønsker du å være en fasilitator for digital transformasjon i organisasjoner – da er vårt Sertifiseringsprogram det rette for deg

Ønsker du å løfte kompetansen til mange ledere samtidig og virkelig skape endring – da er vårt Kompetanseløft i Digital Transformasjon det rette for deg

Ønsker du tilgang på velprøvde rammeverk, metoder og nettbaserte verktøy, som du kan nyttiggjøre deg av i møte med kunder - da er vårt Partnerprogram det rette for deg

Ønsker du dataanalyser, benchmark-rapporter eller annen bistand til deres digitale transformasjonsreise – da er vårt Serviceprogram det rette for deg

“I EWII er vi i gang med en digital omstilling og vi har høye ambisjoner til glede for våre kunder og til inspirasjon for energibransjen.

Vi har benyttet rammeverkene Digital Modenhet - 5 generasjoner, samt Organisatoriske Kapabiliteter - 10+3 evner fra DI2X for å øke bevisstheten hos ledere – på alle nivåer. 

I forbindelse med ulike kick-offs, har vi benyttet begge kartlegginger. Kartleggingsresultatene har ført til livlige diskusjoner omkring hvor vi er, hva folk tror og ikke tror vi er i gang med, forventningsavklaringer og konkrete handlingsplaner.

Aller viktigst, kartleggingene med tilhørende workshops har gitt oss et språk som har bedret mulighetene til å snakke sammen om den digitale omstillingen og dens betydning for både organisasjon og forretning."

Lars Bonderup Bjørn
Adm. dir.
EWII, Danmark

Se andre caser og kundehistorier
Kim Nielsen, CEO, Canon DK
"I forbindelse med utarbeidelse av vår årlige strategi, benyttet vi verktøyene fra DI2X – som gjorde at vi nå ser på vår egen strategi med andre øyne. Den øverste ledergruppa har sammen pekt ut noen tydelige innsatsområder, som vi vil sette søkelys på i de kommende årene for både å justere strategiene våre og øke vår digitale modenhet."

Kim Nielsen
Adm. dir., Canon DK

Se andre caser og kundehistorier

Møt grunnleggeren, Pernille Kræmmergaard

Pernille Kræmmergaard, CEO, DI2X

Med bakgrunn i hennes akademiske forskning og erfaring fra hundrevis av ulike lederprogrammer, har Pernille Kræmmegaard utviklet de dyptgående rammeverkene, som danner basis for alle våre ulike tjenester, programmer og nettbaserte verktøy.

Fra språk til tankegang til reell innvirkning

Hennes lidenskap er å kombinere teori og praksis, og bidra inn i den digitale transformasjonsreisen i virksomheter og organisasjoner med språk, begreper, dialogverktøy og kartlegginger. Programmene og verktøyene hun har utviklet, setter deg i stand til å både å hjelpe deg selv og andre, noe som er selve kjernen i DI2X-Digitaliseringsinstituttet.

Fra professor til grunnlegger og CEO

Etter mer enn 20 år i akademia, sist som professor ved Ålborg Universitet og gjesteprofessor ved IT-universitetet i Danmark, grunnla hun DI2X, som er et ambisiøst forskningsinstitutt for digitalt lederskap med fokusområdene digital modenhet og digital transformasjon.

"Om jeg spør 10 ulike personer i organisasjonen din hva digital transformasjon er, hvor mange forskjellige svar får jeg? Om jeg spør om organisasjonen har realisert strategien for den digitale transformasjonen, hvor mange vil da svare nei?
Vi forteller dere ikke hva dere skal gjøre. Vi møter dere der dere er, og setter dere i stand til å velge de løsningene som er mest riktige for akkurat dere.
Derfor er arbeidet med digital transformasjon ikke bare et prosjekt – men en kontinuerlig reise, som gjør det mulig å lykkes med alle de andre prosjektene."

"Det er avgjørende å være tydelig i kommunikasjonen omkring transformasjonen og strategien.

Når et lederteam og ledere på tvers av organisasjonen  blir bevisst sin digitale modenhet og hvor de ønsker å være om 2 eller 5 år, blir resultatet et felles språk som alle lederne i organisasjonen kan bruke. Å gjennomføre blir alles ansvar. Dette kan kun skje hvis man er enige om dagens tilstand i organisasjonen, har en felles visjon for fremtiden og et felles språk. Våre dialogverktøy og kartleggingen knyttet til Digital Modenhet gjør det mulig for dere å oppnå en felles forståelse av den nåværende tilstanden og retningen fremover, samt utvikle et felles språk for alle lederne. Dette innebærer dessuten at kommunikasjonen dere har knyttet til den digitale transformasjonen blir mer samstemt i organisasjonen.gjør det mulig for dere å oppnå en felles forståelse av den nåværende tilstanden, retningen fremover og utvikle et felles språk for alle lederne. Det innebærer dessuten at all kommunikasjon knyttet til den digitale transformasjonen blir konsekvent.

Dere har mulighet til å involvere så mange ledere og ansatte dere ønsker, med ulik bakgrunn og kompetanse. Likevel, når det kommer til digital transformasjon, er ofte den digitale kompetansen på tvers av organisasjonen i utgangspunktet begrenset. Begrenset digital kompetanse vil igjen påvirke evnen til gjennomføring. Før organisasjonen går videre til neste fase av den digitale transformasjonen, bør organisasjonen derfor vurdere hvor dere står på nåværende tidspunkt og deretter legge en plan for forbedring, slik at dere sikrer at dere lykkes med de mest kritiske områdene. Verktøyet vårt, Organisatoriske Kapabiliteter – 10+3 Evner, gjør det mulig å gjennomføre en viktig organisatorisk kartlegging og vurdering hurtig. Når det gjelder digital transformasjon vil et godt sammensatt og skolert team kun lykkes om det er tilstrekkelig grad av digital modenhet, kapasitet og evner i hele organisasjonen. og deretter utarbeide en plan for å forbedre de mest kritiske for å lykkes. Vårt nettbaserte dialogverktøy for Organisatoriske kapabiliteter – 10+3 Evner, gjør det mulig å foreta en rask organisatorisk vurdering. Et tverrfaglig og kompetent team knyttet til arbeidet med digital transformasjon vil kun lykkes dersom det finnes et tilstrekkelig nivå av digital modenhet og organisatoriske kapabiliteter organisasjonen."

Peter Søndergaard

Styreformann og investor,,
Peter Søndergaard