Organisatoriske Kapabiliteter til digital transformasjon

Rammeverket for organisatoriske kapabiliteter beskriver 4x4 evner som virksomheter og ledere trenger i sin digitale modning.

Økt digital modenhet krever nye evner på fire hovedområder: strategi, teknologi, organisasjon og ledelse. Innenfor hvert område finnes det fire evner som gradvis blir relevante etter hvert som organisasjonen modnes.

Bygget på forskning og erfaring

De 4x4 kapabilitetene, eller evnene, er utviklet på grunnlag av Pernille Kræmmergaards forskning og praktiske erfaring fra gjennom mer enn to tiår.

Rammeverket for organisatoriske kapabiliteter er et forsøk på å formidle kapabilitetene på en så konkret måte at du kan jobbe med dem uten å gå for mye i detalj.

Og viktigst av alt, du vil innse hvor nødvendig det er å inneha disse evnene. Hva trenger du og virksomheten din å kunne gjøre for å skape bedre løsninger for kundene og for å kunne konkurrere i et stadig skiftende og konkurranseutsatt miljø? Kanskje ønsker du en bedre forståelse av og  oversikt over hvor virksomheten din befinner seg akkurat nå?

Hvilke evner trenger vi?

Hva må organisasjonen din mestre for å kunne gjennomføre den digitale modningen dere ønsker? Hva krever dette av strategiene deres? Hva krever det av dere som virksomhet? Og av ledelsen? Det er disse spørsmålene rammeverket for organisatoriske kapabiliteter gir svar på.

Digital modenhet krever kapabiliteter eller evner på de fire områdene strategi, teknologi, organisasjon og ledelse, som vist i figuren til høyre. Etter hvert som du modnes, kommer nye evner til, mens andre blir mindre viktige. Men du bygger alltid videre på det du allerede har, slik at det du har lært ikke slutter å være relevant.

Kartlegg organisasjonen din

Dere kan bruke kartleggingsverktøyet for Organisatoriske kapabiliteter til å utforske hvilke 4x4 kapabiliteter dere trenger for å lykkes med digital transformasjon i generasjon fire, fem og seks.

Hvis du er nysgjerrig på om kartleggingsverktøyene våre passer for deg og din organisasjon, kan du bestille en gratis tilgang og prøve verktøyet.

Strategi

Handler om betydningen den digitale og teknologiske utviklingen har for virksomhetens aktualitet og relevans, fremtidige eksistensgrunnlag, dens relasjoner til kunder, innbyggere, næringsliv, frivillighet og samarbeidspartnere.

Digital visjonær

Digital visjonær vil si at organisasjonen kan vurdere det uforutsigbare, dynamiske og konkurransemessige digitale landskapet – og revurdere forretningsmodellen og organisasjonen, slik at den fortsatt er relevant om 10 år.​

Sluttbrukerfokus

Sluttkundefokus vil si at organisasjonen er bevisst hvilket grunnleggende behov den enkelte sluttkunde ønsker å få innfridd, for deretter å dekke behovet på en måte som lever opp til sluttkundens krav og forventninger, som stadig forandrer seg.​

Økosystemtankegang

Økosystem-tankesett vil si at organisasjonen verdsetter og lykkes med å inngå i gjensidig givende partnerskap, der verdi skapes og deles, og ser på dette som vesentlig for å sikre strategisk suksess.​

Økologisk fitness vil si at organisasjonen er i stand til å tilpasse sine strategier, teknologier, organisasjons- og ledelsespraksiser til de nåværende og fremtidige kravene og forventningene fra omverdenen.​

Teknologi

Handler om forståelse for hvilken betydning virksomhetens teknologier, IT-plattformer og datahåndtering har for nåværende og fremtidige muligheter.

Teknologisk fremsyn

Teknologisk Fremsyn vil si at organisasjonen kontinuerlig og systematisk overvåker, evaluerer og anvender den teknologiske utviklingen og digitale trender til å løse problemer for organisasjonen, kundene, sluttkundene, virksomheten osv.​

IT-Orkestrering

IT-Orkestrering vil si å både være bunnsolid internt og fleksibel eksternt med bevissthet om hvordan IT-arkitekturen er og kan designes, egnede beslutningsstrukturer og om IT-avdelingens rolle.​

Datadrevet

Datadrevet vil si at organisasjonen kan lede, styre, samle inn, bruke og presentere mange typer data som en organisatorisk og strategisk ressurs - og etablerer riktig datagovernance for dette.​

Cybersikker vil si at organisasjonen anser cybersikkerhet som et kritisk forretningsanliggende og konkurranseparameter, og har effektive sikkerhetstiltak, teknologier og retningslinjer på plass for å beskytte seg mot cyberangrep. ​

Organisasjon

Handler om forandringer i organisasjonen og organisering av arbeidet, forholdet til - og rammene for medarbeiderne.

Ambidekstral

Ambidekstral vil si at organisasjonen kan utnytte og forbedre det bestående samt utforske nytt og skape forandring samtidig, og at det er etablert riktige strukturer og ledelsespraksis for begge områder.​

Agil

Agil vil si at organisasjonen kan være smidig og omstille seg, samtidig som beslutningsmyndighet gis til tverrfaglige team med fokus på å skape verdi, og at det er en utbredt aksept for å være i beta.​

Arbeidsmiljø på arbeidsplassen

Meningsfulle Rammer  vil si å være bevisst og oppmerksom på de teknologiske, fysiske, kulturelle og strukturelle rammene, som organisasjonen tilbyr medarbeiderne, og om disse er tidsriktige og attraktive.​

Bevidst om kompetencer

Kompetansebevisst vil si å kontinuerlig utvikle ledernes og medarbeidernes tankesett og kompetanser og rekruttere de riktige personene, slik at de passer til organisasjonens nåværende og fremtidige digitale modenhet, visjoner og forretningsmodeller.​

Ledelse

Handler om hva ledere, i tillegg til generelle ledelseskompetanser, skal mestre for å kunne lede i stadig mer og mer digitale omgivelser​.

Lederskap innen teknologi og data

Tech- og Dataledelse vil si at ledelsen forstår potensialet i teknologiene, vurderer deres strategiske betydning og sørger for utvikling av nødvendige kompetanser, slik at retningslinjer knyttet til data-, IT- og cybersikkerhet overholdes.​

Transformasjonsledelse 

Transformasjonsledelse  vil si å gjøre formålet med digital transformasjon meningsfullt for medarbeiderne og å skape et brennende ønske om å delta i en utvikling med mange ukjente faktorer, også for en selv.​

Mangfoldig lederskap

Multiplisitetsledelse vil si å kunne manøvrere i mange virkeligheter og med mange bunnlinjer der standardløsninger ikke vil fungere, og der alle forventer individuelle hensyn og bærekraftig praksis.​

Modningsledelse  vil si å kunne vurdere organisasjonens nåværende og fremtidige ønskede digitale modenhet, identifisere gapet mellom eksisterende og fremtidige nødvendige kapabiliteter og kompetanser, samt definere nødvendige skritt for å nå de fastsatte målene, og implementere målepunkter for å spore og justere fremdriften.​

Trenger du mer innsikt og praktiske råd? Les boken 

Det du nettopp har lest, er en kort introduksjon til hvilke evner som kreves for digital transformasjon. Disse er utviklet på grunnlag av Pernille Kræmmergaards internasjonale akademiske forskning over en periode på mer enn 25 år, samt praktisk erfaring fra hundrevis av kurs og workshops med private bedrifter og offentlige organisasjoner.

De 13 kapabilitetene er grundig beskrevet i boken "Digital Transformasjon - Ti evner din organisasjon må ha - og tre som du har bruk for" (2019 - Djøf forlag og 2022 Cappelen Damm).

Kapabilitetene Økologisk fitness, Cybersikkerhet og Modningsledelse presenteres i "Mind the Gap. Digital modning - ditt ledelsesansvar" utgitt i 2024. 

Bøkene er ment som en brukerveiledning for ledere på alle nivåer.
Kjøp Digital Transformasjon - Ti evner din organisasjon må ha - og tre som du har bruk for
Kjøp Mind the Gap

Vi anbefaler også dialog – og kartleggingsverktøyet vårt Organisatoriske Kapabiliteter

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram