DI2X Logo

Organisatoriske Kapabiliteter til digital transformation

Et rammeværk fra DI2X, bygget på årtiers forskning.

Digital transformation stiller nye krav til, hvad en virksomhed eller organisation skal kunne - og ikke mindst til, hvordan den tænker om sig selv og sit forhold til medarbejdere, kunder, konkurrenter, leverandører, partnere osv.

Hvad sker der, og hvad er der brug for?

De ti organisatoriske og tre personlige kapabiliteter beskrevet her er med til at facilitere transformationen til et højere niveau af digital modenhed. De vil skabe en dybere forståelse af, hvad der sker, og hvad der er behov for.

Bygget på forskning og erfaring

De 10+3 kapabiliteter, eller evner, er udviklet på baggrund af Pernille Kræmmergaards forskning og praktiske erfaringer over mere end to årtier, samt andres forskning.

Rammeværket om de Organisatoriske Kapabiliteter er et forsøg på at formidle dem på så konkret en måde, at du kan arbejde med dem - uden at gå ned i hver mindste detalje.

Det mest væsentlige er, at du vil blive klar over, hvor nødvendigt det er at besidde disse evner. Hvad har du og din virksomhed behov for at kunne gøre for at kunne skabe en bedre løsning for kunder, og for at kunne måle sig med konkurrencen i et konstant forandrende og konkurrence-præget miljø? Måske vil du gerne have en bedre forståelse af og overblik over, hvor din virksomhed befinder sig lige nu?

Hvilke evner har vi brug for?

Hvad har jeres virksomhed brug for at mestre for at kunne transformere sig? Hvad kræver dette i forhold til jeres strategier? Hvad kræver det af jer som virksomhed? Og af lederskabet? Det er de spørgsmål rammeværket Organisatoriske Kapabiliteter forsøger at besvare.

Kapabiliteterne er delt op i fire områder: Strategi, Teknologi, Organisation og Lederskab. De er beskrevet i denne rækkefælge, men det betyder ikke, at et af områderne er vigtigere end et andet. Man kan ikke udvælge nogle af kapabiliterne og ignorere andre.

Hver enkelt en af kapabiliterne er et aspekt af en generel tankegang, der vil kræve tid og ressourcer at udvikle i virksomheden eller organisationen.

De første ti kapabiliteter skal være nemt tilgængelige for virksomheden eller organisationen, hvor de sidste tre er personlige lederskabsevner. Lederen kan dog ikke nøjes med de sidste tre, men bør imødekomme dem alle.

Kortlæg din organisation

Du kan bruge Toolet Organisatoriske Kapabiliteter til at udforske de 10+3 kapabiliteter I skal bruge for at få succes med digital transformation i generation fire og fem.

Er du nysgerrig på om vores Tools er noget for dig og din organisation, kan du bestille en gratis adgang og prøve Toolet.

Strategi

Handler om den betydning, den digitale og teknologiske udvikling har for virksomhedens fremtidige eksistensgrundlag, dens relationer til kunder og samarbejdspartnere.

Digitalt Visionær vil sige, at organisationen kan vurdere det uforudsigelige konkurrencemæssige og digitale landskab, og gentænke organisationen, så den også er relevant om 10 år og omkonfigurere i overensstemmelse hermed.

Slutkundefokus vil sige, at organisationen er bevidst om, hvilket grundlæggende behov slutkunden gerne vil have indfriet, og så dække behovet på en måde der lever op til dennes foranderlige krav og forventninger.

Økosystem-mindset vil sige, at organisationen værdsætter og formår at indgå i gensidigt givende partnerskaber, hvor værdi skabes og deles, og ser dette som væsentligt for at sikre strategisk succes.

Strategy for Digital Transformation - DI2X

Teknologi

Handler om forståelse for, hvad virksomhedens teknologier, IT-platforme og datahåndtering har af betydning for virksomhedens nuværende og fremtidige muligheder.

Teknologisk Fremsyn vil sige, at organisationen konstant og systematisk overvåger, evaluerer og anvender den teknologiske udvikling og digitale tendenser til gavn for slutkunderne, forretningen og organisationen.

IT-Orkestrering vil sige at være såvel bundsolide indadtil som fleksible udadtil, og en bevidsthed om hvordan IT-arkitekturen er og skal designes, om IT-beslutningsstrukturer og IT-afdelingens rolle.

Datadreven vil sige, at organisationen kan lede, styre, anvende og præsentere mange typer data som en organisatorisk og strategisk ressource – og etablerer den rette datagovernance hertil.

Technology for Digital Transformation - DI2X

Organisation

Handler om forandringer i organisationen, om organisering af arbejdet og forholdet til, og rammerne for, medarbejderne.

Ambidekstral vil sige, at organisationen på en og samme tid både kan udnytte og forbedre det bestående, og udforske nyt og skabe forandring, og at der er etableret rette strukturer og ledelsespraksis til begge.

Agil vil sige, at organisationen kan agere smidigt og omstille sig, samtidig med at beslutningskompetence gives til teams tæt på kunden, og at der er en udbredt accept af at være i beta.

Kompetencebevidst vil sige kontinuerligt at rekruttere og udvikle lederes og medarbejderes kompetencer, så de passer til organisationens nuværende og fremtidige opgaver, strategier og forretningsmodeller.

Meningsfulde Rammer vil sige at være bevidst om, og opmærksom på, de teknologiske, fysiske, kulturelle og strukturelle rammer, som organisationen tilbyder medarbejderne, og om disse er tidssvarende og attraktive.

Lederskab

Handler om, hvad ledere i tillæg til generelle ledelsesmæssige kompetencer yderligere skal mestre for at kunne lede i til stadighed mere og mere digitale omgivelser.

Multiplicitetsledelse vil sige at kunne manøvrere i mange virkeligheder og med mange bundlinjer, hvor standardløsninger ikke slår til, og hvor alle forventer individuelle hensyn og bæredygtig praksis.

Tech- og Dataledelse vil sige at respektere IT-sikkerheds-politikker og forstå, hvad potentialet er i teknologierne, hvordan de forandrer det arbejde, der udføres og behovet for kompetencer, og at lede implementering og høste gevinsterne.

Transformationsledelse vil sige at gøre formålet med digital transformation meningsfuldt for medarbejderne og få skabt et brændende ønske om at være med på en rejse med mange ubekendte, også for en selv.

Leadership for Digital Transformation - DI2X

Har du brug for mere indsigt og hands-on råd? Læs bogen 

Det, du lige har set, er en kort introduktion til de kapabiliteter, der er krævet for Digital Transformation. Disse er udviklet på baggrund af Pernille Kræmmergaards internationale akademiske research over en periode på mere end 25 år, samt praktiske erfaring fra flere hundreder kurser og workshops med private virksomheder og offentlige organisationer.

Kapabiliterne er beskrevet mere i dybden i bogen "Digital transformation - 10 evner din organisation skal mestre - og 3 som du har brug for"

Bogen er beregnet som en brugervejledning til ledere på alle niveauer.
Køb bogen direkte fra forlaget

 

Vi anbefaler også vores Toolet Organisatoriske Kapabiliteter

Introduktion til de Organisatoriske Kapabiliteter

Se videoen for at få en introduktion til rammerne for organisatoriske kapabiliteter, eller læs den korte artikel, som introducerer de organisatoriske kapabiliteter, der er nødvendige for digital transformation. Dette er særligt relevant før kortlægningen af Organisatoriske kapabiliteter.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram