Organisatoriske Kapabiliteter til digital transformation

Rammeværket Organisatoriske Kapabiliteter beskriver 4x4 evner, som virksomheder og ledere har behov for i deres digitale modning.

At øge virksomhedens digitale modenhed kræver nye evner indenfor fire hovedområder; Strategi, Teknologi, Organisation og Lederskab. Indenfor hvert område er der fire evner, som efterhånden bliver relevante i løbet af virksomhedens modning.

Bygget på forskning og erfaring

De 4x4 kapabiliteter, eller evner, er udviklet på baggrund af Pernille Kræmmergaards forskning og praktiske erfaringer og research over mere end to årtier.

Rammeværket om de Organisatoriske Kapabiliteter er et forsøg på at formidle evnerne på så konkret en måde, at du kan arbejde med dem - uden at gå ned i de mindste detaljer.

Det mest væsentlige er, at du vil blive klar over, hvor nødvendigt det er at besidde disse evner. Hvad har du og din virksomhed behov for at kunne gøre for at kunne skabe en bedre løsning for kunder, og for at kunne måle sig med konkurrenterne i et konstant foranderligt og konkurrencepræget miljø? Måske vil du gerne have en bedre forståelse af og overblik over, hvor din virksomhed befinder sig lige nu?

Hvilke evner har vi brug for?

Hvad har jeres virksomhed brug for at mestre for at kunne eksekvere den digitale modning I ønsker? Hvad kræver dette i forhold til jeres strategier? Hvad kræver det af jer som virksomhed? Og af lederskabet? Det er de spørgsmål rammeværket Organisatoriske Kapabiliteter besvarer.

Digital modning kræver evner eller kapabiliteter indenfor de fire områder: Strategi, Teknologi, Organisation og Lederskab, som ses i figuren til højre. Efterhånden som I bliver mere modne, kommer nye evner til, mens andre bliver mindre afgørende. Men I bygger hele tiden oven på det eksisterende, så hvad I har lært, holder ikke op med at være relevant.

Kortlæg din organisation

Du kan bruge Toolet Organisatoriske Kapabiliteter til at udforske de 4x4 kapabiliteter, som I skal bruge for at få succes med digital transformation i generation fire, fem og seks.

Er du nysgerrig på om vores Tools er noget for dig og din organisation, kan du bestille en gratis adgang og prøve Toolet.

Strategi

Handler om den betydning, den digitale og teknologiske udvikling har for virksomhedens fremtidige eksistensgrundlag samt dens relationer til kunder og samarbejdspartnere.

Digital Visionær

Digital Visionær vil sige, at organisationen kan vurdere det uforudsigelige og dynamiske digitale og konkurrencemæssige landskab - og gentænke forretningsmodellen og organisationen, så den også er relevante om 10 år​

Slutbrugerfokus

Slutkundefokus vil sige, at organisationen er bevidst om, hvilket grundlæggende behov den enkelte slutkunde gerne vil have indfriet, og være i stand til at dække behovet på en måde, der lever op til slutkundens foranderlige krav og forventninger.​

Økosystem tankegang

Økosystem-mindset vil sige, at organisationen værdsætter og formår at indgå i gensidigt givende partnerskaber, hvor værdi skabes og deles, og ser dette som væsentligt for at sikre strategisk succes.​​

Økologisk Fitness vil sige, at organisationen er i stand til at tilpasse sine strategier, teknologier samt organisatoriske og ledelsesmæssige praksisser til omverdenens nuværende og fremtidige krav og forventninger​

Teknologi

Handler om forståelse for, hvad virksomhedens teknologier, IT-platforme og datahåndtering har af betydning for virksomhedens nuværende og fremtidige muligheder.

Teknologisk fremsyn

Teknologisk Fremsyn vil sige, at organisationen konstant og systematisk overvåger, evaluerer og anvender den teknologiske udvikling og de digitale tendenser til at løse problemer for organisationen, kunderne, slutkunderne, forretningen, etc. ​

IT-Orkestrering

IT-Orkestrering vil sige at være såvel bundsolide indadtil som fleksible udadtil med en bevidsthed om, om hvordan IT-arkitekturen er og kan designes, velegnede beslutningsstrukturer og om IT-afdelingens rolle ​

Datadrevet

Datadreven vil sige, at organisationen kan lede, styre, indfange, anvende og præsentere mange typer data som en organisatorisk og strategisk ressource – og etablerer den rette data-governance hertil​.

Cybersikker vil sige, at organisationen anser cypersikkerhed som et kritisk forretningsanliggende og en konkurrenceparameter, og har effektive sikkerhedstiltag, teknologier og retningslinjer på plads for at beskytte mod cyberangreb ​

Organisation

Handler om forandringer i organisationen, om organisering af arbejdet og forholdet til, og rammerne for, medarbejderne​.

Ambidekstral

Ambidekstral vil sige, at organisationen på en og samme tid både kan udnytte og forbedre det bestående, og udforske nyt og skabe forandring, og at der er etableret rette strukturer og ledelsespraksis til begge​.

Agil

Agil vil sige, at organisationen kan agere smidigt og omstille sig, samtidig med at beslutningskompetence gives til tværgående teams, med fokus på at skabe værdi, og at der er en udbredt accept af at være i beta.​

Arbejdsmiljø på arbejdspladsen

Meningsfulde Rammer vil sige at være bevidst om, og opmærksom på, de teknologiske, fysiske, kulturelle og strukturelle rammer, som organisationen tilbyder medarbejderne og om disse er tidssvarende og attraktive​.

Kompetansebevisst

Kompetencebevidst vil sige kontinuerligt at udvikle lederes og medarbejderes mindset og kompetencer, rekruttere de rette medarbejdere, så de passer til organisationens nuværende og fremtidige digitale modenhed, visioner, og forretningsmodeller​.

Lederskab

Handler om, hvad ledere i tillæg til generelle ledelsesmæssige kompetencer yderligere skal mestre for at kunne lede i til stadighed mere og mere digitale omgivelser​.

Lederskab inden for teknologi og data

Tech- og Dataledelse vil sige, at ledelsen forstår potentialet i teknologierne, vurderer deres strategiske betydning og sikre udvikling af nødvendige kompetencer så data-, IT- og cybersikkerhedspolitikker overholdes​

Transformationsledelse

Transformationsledelse vil sige at gøre formålet med digital transformation meningsfuldt for medarbejderne og få skabt et brændende ønske om at være med i en udvikling med mange ubekendte, også for en selv. ​​

Ledelse af mangfoldighed

Multiplicitetsledelse vil sige at kunne manøvrere i mange virkeligheder og med mange bundlinjer, hvor standardløsninger ikke slår til, og hvor alle forventer individuelle hensyn og bæredygtig praksis​.

Modningsledelse  vil sige at kunne vurdere organisationens nuværende og fremtidige ønskelige digitale modenhed, identificere kløften mellem eksisterende og fremtidige nødvendige kapabiliteter og kompetencer samt definere nødvendige skridt for at nå de satte mål, og implementere målepunkter for at spore og justere fremdriften​.

Har du brug for mere indsigt og hands-on råd? Læs bogen 

Det, du lige har læst, er en kort introduktion til de kapabiliteter, der er krævet for Digital Transformation. Disse er udviklet på baggrund af Pernille Kræmmergaards internationale akademiske research over en periode på mere end 25 år, samt praktiske erfaring fra flere hundreder kurser og workshops med private virksomheder og offentlige organisationer.

De 13 kapabiliteter er beskrevet i dybden i bogen "Digital transformation - 10 evner din organisation skal mestre - og 3 som du har brug for” fra 2019.

Evnerne Økologisk Fitness, Cybersikkerhed og Modningsledelse præsenteres i ”Mind the Gap. Digital modning – Dit ledelsesansvar” fra 2024.

Bøgerne er beregnet som en brugervejledning til ledere på alle niveauer.
Køb Digital Transformation – 10 evner din organisation skal mestre – og 3 som du har brug for
Køb Mind the Gap

Vi anbefaler også vores Toolet Organisatoriske Kapabiliteter

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram