Kompetenceløft i Digital Transformation

Jo flere ledere, der er involveret i digital transformation, jo mere sandsynligt er det, at organisationen lykkes.
TILMELD DIG NU

Udbytte

Formålet med Kompetenceløft i Digital Transformation er at give ledergrupper på tværs af organisationen eller organisationer et fælles begrebsapparat og forståelse af den digitale udvikling, så de lettere kan identificere muligheder og barrierer og samarbejde om at realisere mulighederne.

Som ledergruppe eller ledergrupper opnås:

 • Et fælles sprog for den digitale dagsorden internt i ledergruppen eller på tværs af ledergrupper fra flere organisationer.
 • Styrkede kompetencer inden for organisationens digitale transformation individuelt så vel som på tværs af ledergruppen.
 • Inspiration til hvordan de digitalt transformative muligheder kan realiseres og forankres gennem videndeling, inspiration fra forskning samt eksterne eksempler og cases.
  • Gensidig forståelse og styrkelse af samarbejde og økosystemtænkning - herunder identifikation af fælles og egne indsatsområder for at øge den digitale modenhed.
  • Støtte til at identificere specifikke målsætninger for organisationens videre digitale omstilling på både kort og lang sigt med udgangspunkt i bl.a. kortlægning af digital modenhed og organisationens evner til digital transformation.

  Kom i gang

  Programmet er for ledergrupper, der ønsker at styrke sine kompetencer til at lede digital transformation og samtidigt ønsker at blive klædt på til at iværksætte konkrete initiativer.

  Forløbet er tilrettelagt med fokus på den enkeltes leders behov for at kunne lære i eget tempo i egen praksis og på egen arbejdsplads samtidig med, at man arbejder med udviklingsområder i grupper.

  Kompetenceløft i Digital Transformation afvikles som et "blended learning" forløb bestående af en række moduler og en lang række læringselementer.

  Vi anbefaler som udgangspunkt, at Kompetenceløft i Digital Transformation indeholder alle 4 moduler og afvikles over ét år, med ca. 3 mdr. til hvert modul.

  PRIS:

  Minimum antal deltagere: 30.

  Kontakt os via e-mail di2x@di2x.com eller på telefon +45 2244 2585 for information om priser og hvordan Kompetenceløft i Digital Transformation kan tilrettelægges for jer, og i henhold til jeres ønsker og behov.

  Prisen afhænger af antallet af deltagere og ønsker til indhold og format.

  Eller udfyld kontaktformularen nederst på siden, så kontakter vi dig.

  Kompetenceløft i Digital Transformation henvender sig større grupper af ledere i én organisation eller ledergrupper fra flere organisationer (f.eks. brancheorganisationer, faglige foreninger, netværksgrupper, etc.), der ønsker at styrke deres kompetencer til at lede digital transformation og samtidigt ønsker at blive klædt på til at iværksætte konkrete initiativer for at øge organisationens digitale modenhed.

  Kan du genkende følgende:

  • Er I en større gruppe af ledere, der har behov for at forstå den digitale udvikling, og hvad det kræver at realisere mulighederne forbundet med anvendelse af digitale teknologier?
  • Mangler I på tværs af organisationen eller på tværs af flere organisationer et fælles sprog og kompetencer til at lede den digitale udvikling og gennemføre den nødvendig omstilling i egen praksis og organisation?
  • Savner I inspiration til, hvordan den digitale omstilling kan gribes an, og viden om hvad andre gør og/eller har gjort?
  • Oplever I et behov for et struktureret forløb over en længere tidshorisont for at tage de næste målrettede skridt i arbejdet med digital transformation?
  • Er I interesserede i at få kortlagt jeres nuværende digitale modenhed og gabet mellem nuværende og fremtidige ønskelige modenhed og lade det være udgangspunktet for at styrke evnerne til digital transformation, og arbejde med at udvikle såvel modenheden og evnerne over tid?

  Så er Kompetenceløft i Digital Transformation det rette for jer.

  Kompetenceløft i Digital Transformation

  Programmet

  Kompetenceløft i Digital Transformation afvikles som et "blended learning" forløb bestående af en række moduler og en lang række læringselementer, som sammensættes og skræddersyes til den enkelte gruppe af ledere og deres ønsker og behov.

  Hvert modul består af individuelt arbejde, lokale drøftelser i egen ledergruppe samt fælles drøftelser om erfaring og viden.

  Under forløbet veksles der mellem individuel digital læring med videoindlæg, podcasts, litteratur og refleksionsøvelser, og mellem fælles arrangementer med præsentationer og cases fra førende organisationer.

  Det konkrete forløb hos jer justeres, så der tages højde for evt. egne indlægsholdere, branchespecifikke cases og andet, ud fra en velafprøvet model baseret på vores faglige viden og erfaringer fra andre forløb.

  Hvem kan deltage?

  Kompetenceløft i Digital Transformation kan afvikles for både en enkelt ledergruppe og for et større antal ledergrupper. Ledergrupperne kan være fra én organisation, fra forskellige afdelinger i samme organisation eller fra forskellige organisationer (via f.eks. brancheorganisationer, faglige foreninger, netværksgrupper, etc.), der sammen ønsker at blive klædt på til at øge den digitale modenhed og gennemføre den nødvendige omstilling i organisationen.

  Pernille Kræmmergaard Digital Transformation kursus uddannelse

  Kompetenceløft i Digital Transformation er modulopbygget, og vi tilbyder fire forskellige moduler med hvert sit tema: 

  Strategi, Teknologi, Organisation og Lederskab
  STRATEGIMODUL

  På dette modul arbejdes der med betydningen af den digitale og teknologiske udvikling for organisationens fremtidige eksistensgrundlag; dens relationer til kunder/borgere og samarbejdspartnere.Deltagerne introduceres til udviklingen og de strategiske implikationer samt mulighederne for at lede udviklingen frem for at lade sig lede af den. Det drøftes både i den enkelte ledergruppe og på tværs af grupperne, hvordan udviklingen bør afspejle sig strategisk i egen organisation.

  TEKNOLOGIMODUL

  På dette modul arbejdes der med, hvordan organisationens nuværende og fremtidige muligheder afhænger af de valg, der træffes, eller allerede er truffet, om teknologier, IT-platforme og datahåndtering. Deltagerne får bl.a. forståelse for IT-arkitektur og -infrastruktur og klædes dermed på til at kunne vurdere sammenhængen mellem strategiske ambitioner og beslutninger om teknologi, IT og data, og de konkrete sammenhænge i egen organisation drøftes i ledergrupperne og på tværs.

  ORGANISATIONSMODUL

  På dette modul arbejdes der med vigtigheden af arbejdets organisering, og forholdet til og rammerne for medarbejderne, så de til stadighed harmonerer med de digitale visioner og ambitioner, og kravene fra og til medarbejderne. Deltagerne får indblik i, hvordan strategiske ambitioner og beslutninger om teknologi, IT og data fordrer forandringer for organisationen og medarbejderne, herunder blandt andet behov for udvikling af digitale mindsets på forskellige niveauer, innovativ praksis og agilt mindset og metoder.

  LEDERSKABSMODUL

  På dette modul arbejdes der med de kompetencer, lederne selv, i tillæg til generelle ledelseskompetencer, skal mestre i til stadighed mere og mere digitale og teknologiske omgivelser med dertilhørende mangfoldighed af virkeligheder og usikkerhed. Deltagerne introduceres til, og drøfter, hvad det kræver af dem selv og deres lederskab at lede organisationens digitale omstilling. Herunder drøftes erfaringer og tilgange til at lede i forhold til de mange nye bundlinjer og gøre transformationen meningsfuld for medarbejderne og andre stakeholdere.

  Hvert modul består af tre trin:

  1) Forarbejde: Fælles forståelse

  • Selvstændigt arbejde med teori og cases (hertil stilles en læringsplatform til rådighed)
  • Gruppearbejde omkring en given udfordring, der har til formål at inspirere og udfordre ledergruppen

  2) Samling: Nuværende udgangspunkt

  • Fysisk dag på tværs af ledergrupperne, hvor der veksles mellem faglige indlæg, cases og faciliteret dialog og videndeling
  • Kortlægning og arbejde med egen organisations udgangspunkt, herunder barrierer og muligheder

  3) Efterforløb: Videre indsats

  • Ledergruppen arbejder lokalt med de vigtige læringspunkter i modulet
  • Ledergruppen arbejder lokalt med at fastlægge eget ambitionsniveau og drøfte indsatser på kort og længere sigt i forhold til modulets tema

  Inddelingen i disse trin har til hensigt at hjælpe deltagerne til løbende at knytte det faglige indhold til arbejdet med den digitale omstilling i egen organisation og praksis.

  For at understøtte og strukturere det selvstændige og lokale arbejde har deltagerne adgang til en læringsplatform med videoer, podcasts, litteratur, øvelser osv. Her er det ligeledes muligt at følge egen progression og løbende tilgå materialet fra samlingerne.

  Forud for og under Kompetenceløft i Digital Transformation tager deltagerne selvevalueringstests og kortlægger egen organisations digitale modenhed og evner til digital transformation. Resultaterne heraf er anonyme, men de aggregerede anonymiserede resultater indgår i forløbet.

  Træningsuddannelse for deltagere i digital transformation

  Kontakt os for yderligere information

  Pris: 

  Kontakt os via e-mail di2x@di2x.com.dk eller på telefon +45 2244 2585 for information om priser og hvordan Kompetenceløft i Digital Transformation kan tilrettelægges for jer, og i henhold til jeres ønsker og behov.

  Kontakt mig

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram