Masterclass i Digital Transformation

Mange ledere mangler et digitalt mindset, og mange ledergrupper mangler et fælles sprog for at sætte retningen for organisationens digitale transformation.
TILMELD DIG NU
Deltager i kursus uddannelse i digital transformation - DI2X

Udbytte

For at kunne lede din organisations digitale omstilling, skal du som leder forstå, hvad digital transformation er, og hvad det kræver af din organisation. Denne forståelse vil du opnå på Masterclass.

Som deltager opnår du:

 • Forståelse for Digital Transformation og de tilhørende forandringer i konkurrencelandskabet og kundernes, såvel som medarbejdernes, krav og forventninger
 • Indsigt i nye teknologier og deres betydning for forretningsmodeller, produkter, services, organisationen, arbejdspladsen og medarbejdere
 • Forståelse for de organisatoriske og ledelsesmæssige evner og mindset, digital transformation kræver
 • Kendskab til den nyeste praksis, teori og litteratur inden for området

Fordele for jer som ledergruppe

 • Et fælles begrebsapparat og sprog til brug i virksomhedens eller organisationens transformation
 • Evnen til sammen at identificere muligheder og udfordringer for virksomheden eller organisationen
 • Evnen til sammen at udvikle strategier og udpege, hvilke evner og områder, det er væsentligst for virksomheden eller organisationen at arbejde med at udvikle/styrke

Find inspiration

Klaus Larsen IT Direktør i Region NordjyllandRegion Nordjylland Logo

"Pernille Kræmmergaard formår at blande praktisk empiri med dyb teoretisk forståelse på en måde, hvor der måske kun er et par andre eksperter i verden, der kan være med. Blandingen af deltagere og oplægsholdere fra mange forskellige hjørner af den digitale verden gjorde, at vi gik til emnet med mange forskellige perspektiver.

I sundhedsvæsenet medfører den digitale udvikling et paradigmeskifte, hvor vi for eksempel får helt nye muligheder for at fjerndiagnosticere og -monitorere. Og for at lykkes med en omstilling er det nødvendigt at få hele organisationen og hele ledelseslaget med."

Klaus Larsen
IT Direktør
Region Nordjylland

"Som topleder i en offentlig organisation er det altafgørende at kunne forstå, hvad den digitale og teknologiske udvikling giver af muligheder og udfordringer. Deltagelse i Masterclass har for min ledergruppe og jeg givet denne indsigt. Samtidig har vi opnået et fælles sprog og mindset, som fremadrettet vil gøre os endnu stærkere i at kunne eksekvere på nye teknologier til gavn for de borgere og virksomheder, som vi er sat i verden for."

Jan Møller Mikkelsen
Fagdirektør
Skattestyrelsen

"Vi valgte at sende hele bestyrelsen på Masterclass i Digital Transformation for at få en fælles reference for det videre arbejde i bestyrelsen. Vi går fra Masterclass i Digital Transformation med en ny forståelse af os selv som digital virksomhed og det marked, vi opererer i. Og det vigtigste: vi har fået ny inspiration til fortsat udvikling og vækst.”

Mogens Rasmussen
Bestyrelsesformand
Weilbah A/S

Kommende Masterclass

3 moduler à 2 dage (6 dage i alt)

HVOR: København eller Aalborg

PRIS: DKK 50.000 (ekskl. moms). Faktureres ved tilmelding. 

Tidligere deltagere på programmerne Masterclass og Certificering: DKK 30.000 (ekskl. moms).

HVORNÅR:

Aalborg, Danmark (Igangværende)

Modul 1: den 2.-3. maj 2024
Modul 2: den 23.-24. maj 2024
Modul 3: den 20.-21. juni 2024

Aalborg, Danmark

Modul 1: den 26.-27. august 2024
Modul 2: den 12.-13. september 2024
Modul 3: den 3.-4. oktober 2024

København, Danmark

Modul 1: den 29.-30. august 2024
Modul 2: den 19.-20. september 2024
Modul 3: den 9.-10. oktober 2024

TILMELD DIG HER

Kontakt venligst Strategisk Rådgiver Morten Stage på mst@di2x.com eller på telefon +45 5076 4111 for yderligere oplysninger og praktiske afklaringer.

Med Masterclass i Digital Transformation får du udviklet dit digitale mindset til at arbejde strategisk med din virksomheds digitale omstilling. Du bliver bedre til at forstå, hvad den digitale og teknologiske udvikling betyder for din organisation og dit eget lederskab og eksekvere på de mange muligheder og udfordringer, som udviklingen giver.

Overvej følgende:

 • Har du behov for mere viden om, hvad Digital Transformation er og kan forstås?
 • Har I i ledergruppen behov for et fælles mindset, sprog og retning for jeres digitale omstilling?
 • Mangler du det rette mindset og kompetencer til at lede og bidrage til transformationen?
 • Har du behov for input til og forståelse for, hvordan nye teknologier og data kan omsættes til forretningsmæssig værdi?
 • Oplever I, at jeres kunder og samarbejdspartnere stiller nye krav til jeres services og produkter eller at jeres konkurrencemæssige position er udfordret?
 • Er du interesseret i den nyeste forskning, teori og praksis om Digital Transformation og i at arbejde med at omsætte disse til egen organisation og ledelsespraksis?
 • Har du behov for at høre og debattere, hvad andre virksomheder har gjort og gør og blive inspireret?

Hvis du kan genkende disse udfordringer, så er Masterclass i Digital Transformation det rette valg for dig og dine ledelseskollegaer.

Du er velkommen til at deltage alene, men vi anbefaler, at hele ledergrupper deltager samlet.

Hold dit digitale mindset vedlige

Du får adgang til DI2X’s Tools og en lukket Masterclass-side i Ressourcecentret. Her har du adgang til alt materiale fra kurset, slides, bøger og anden litteratur, webinarer (tidligere som kommende), cases, læringsvideoer, som du kan vise til din kollegaer, etc.. Når du har afsluttet programmet, har du fortsat adgang i et helt år, så du kan holde dit digitale mindset up-to-date efter endt Masterclass.

Om Masterclass i Digital Transformation

 • 3 moduler à 2 dage – hvor du vil møde Pernille Kræmmergaard, CEO i DI2X. Hun suppleres af en række professorer og forskere fra private virksomheder og offentlige organisationer, som alle underviser i den nyeste forskning og teori, samt ledere fra danske virksomheder, som alle har erfaring med Digital Transformation fra deres praksis og ledelse.
 • Afvikles på masterniveau og har et højt teoretisk indhold samtidig med, at der arbejdes med egne erfaringer og praksis. Du vil få inspiration til, hvordan teorier kan omsættes til praksis – dette er en af vores særlige styrker.
 • Har kørt siden 2016 og mere end 500 ledere har gennemført. Indholdet på Masterclass bliver løbende tilpasset, så det hele tiden er den nyeste praksis, viden og teori, du bliver præsenteret for.

Hvem kan deltage?

Masterclass i Digital Transformation henvender sig til topledere, ledere og ledergrupper i private virksomheder og i den offentlige sektor, der har et ledelsesmæssigt og strategisk ansvar for organisationens digitale omstilling.Hvis det er muligt, anbefaler vi, at hele ledelsesteamet deltager for at skabe et fælles sprog og efterfølgende muliggøre samarbejde om at forankre læringen i organisationen.

”Netop afsluttet Masterclass og jeg er total høj på energi over ny viden, begyndende indsigt og grundlæggende forståelse for Digital Transformation. Et 'must have' for enhver bestyrelse, der har som strategisk mål, at deres virksomhed kontinuerligt udvikles og tilpasses den dagsorden, der følger med teknologisk virkelighed - organisatorisk som i forhold til virksomhedens slutbrugere/kunder. Tak til alle for den gode energi, det høje faglige niveau, spændende, lærerigt læsestof og jeres kompetencegivende undervisning gør, at jeg næsten ikke kan vente til at få det hele bragt i anvendelse i mine bestyrelsesposter.”

Tina Grønning
Bestyrelsesmedlem

Opbygning og program

Masterclass er opbygget i tre moduler, hvor hvert modul består af to sammenhængende kursusdage med fysisk fremmøde. Programmet er sammensat af indlæg, plenumdebatter, gruppearbejde og individuel refleksion.

MODUL 1

Forandringer, nye forretningsmodeller og nye strategier

Første modul skaber indsigt i og forståelse for Digital Transformation, og hvad det stiller af krav til organisationer og virksomheder.

Der ses på de vigtigste teknologiske og digitale tendenser og de forandringer, som de medfører for konkurrencelandskabet, for kunderne samt for virksomhedens organisering.

MODUL 2

Forretningsmæssig udvikling med teknologi og data

På andet modul er der fokus på de muligheder, den teknologiske udvikling giver for at gentænke services, IT-platforme og samarbejde med og om IT.

På modulet ses der også på, hvordan data kan anvendes til forretningsudvikling, og hvordan arbejdet med data kan organiseres for at skabe den værdi, der ønskes.

MODUL 3

Organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer

Tredje modul tager fat på spørgsmålet om, hvordan en organisation indrettes, og hvordan arbejdet med digital modenhed kan organiseres, og hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer, der er centrale herfor.

Der er særligt fokus på, hvad der kræves af medarbejderne, og hvordan der kan arbejdes med kompetenceudvikling.

Bliv certificeret - et fjerde modul

Ønsker du selv at lære at anvende vores Tools Digital Modenhed, Organisatoriske Kapabiliteter og Digitalt Mindset Profil og få dokumenteret dine kompetencer hertil, er det muligt for dig at tage et fjerde modul. Du vil derefter være certificeret i Digital Leadership og få adgang til DI2X Tools (test og testresultater) samt Ressourcecenter i et år. Adgangen kan naturligvis forlænges, hvis du ønsker det.

For dig som tidligere Masterclass-deltager, vil du skulle deltage på certificeringskursets anden dag (men er velkommen på første dag også, hvis du ønsker det). Efter selve kurset vil du skulle tage en multiple choice test, der dokumenterer dit kendskab til rammeværkerne, udarbejde en case, hvori du anvender tools, test og testresultater, samt materialer fra Ressourcecenteret. Og sluttelig præsentere din case på en afsluttende virtuel workshop.

Vi tilbyder tidligere Masterclass-deltagere at deltage til en reduceret pris.

Lær os bedre at kende
DI2X certificering diplom i Digitalt Lederskab eksempel

Indlægsholdere

Kan variere over tid og afhængig af afholdelsessted.
Pernille Kræmmergaard
Grundlægger og Direktør, DI2X
Ph.d., tidligere Professor

Pernille Kræmmergaard
Grundlægger og Direktør, DI2X
Ph.d., tidligere Professor

Læs mere på Linkedin
Carsten Sørensen
Lektor, London School of Economics

Carsten Sørensen
Lektor, London School of Economics

Læs mere på Linkedin
Professor, Institut for Digitalisering, CBS

Jan Damsgaard
Professor, Institut for Digitalisering, CBS

Læs mere på Linkedin
Nordisk direktør, SAS Institute

Lars Kirdan
Nordisk direktør, SAS Institute

Læs mere på Linkedin
Klaus Larsen IT Direktør, Region Nordjylland

Klaus Larsen
CIO, Region Nordjylland

Læs mere på Linkedin
Executive Advisor og bestyrelsesformand

Peter Søndergaard
Executive Advisor og bestyrelsesformand

Læs mere på Linkedin
Ph.d., Customer Success Manager, DI2X

Anja Reinwald
Ph.d., Customer Success Manager, DI2X

Læs mere på Linkedin
Direktør, AI & Robotics, NTT Data

Tina Dyhr Dupont
Product Director, AI & Robotics, NTT Data

Læs mere på Linkedin
Professor i Cybersikkerhed, Aalborg Universitet

Jens Myrup Pedersen
Professor i Cybersikkerhed, Aalborg Universitet

Læs mere på Linkedin
Torben Frerks Adm. direktør, Weilbach A/S

Torben Frerks
Managing Director, Weilbach A/S

Læs mere på Linkedin
Tue Sanderhage Direktør Vestegnen HF & VUC (VUCV)

Tue Sanderhage
Executive Director, Vestegnen HF & VUC (VUCV)

Læs mere på Linkedin
Vicedirektør, Vestegnen HF & VUC

May Brandt
Deputy Director, Vestegnen HF & VUC (VUCV)

Læs mere på Linkedin

Deltag i vores næste Masterclass

PRIS: DKK 50.000 (ekskl. moms). Faktureres ved tilmelding.

Der tilbydes en reduceret pris for dem, der tidligere har gennemført Masterclass eller Certificering: DKK 30.000 (ekskl. moms).

HVOR & HVORNÅR:

Aalborg, Danmark (I GANG)

Modul 1: den 2.-3. maj 2024
Modul 2: den 23.-24. maj 2024
Modul 3: den 20.-21. juni 2024

Aalborg, Danmark

Modul 1: den 26.-27. august 2024
Modul 2: den 12.-13. september 2024
Modul 3: den 3.-4. oktober 2024

København, Danmark

Modul 1: den 29.-30. august 2024
Modul 2: den 19.-20. september 2024
Modul 3: den 9.-10. oktober 2024

Prisen inkluderer:
 • To bøger af Pernille Kræmmergaard 'Mind the Gap. Digital modning - dit ledelsesansvar' og 'Digital Transformation - 10 evner din organisation skal mestre - og 3 som du har brug for". Begge bøger udleveres på den første kursusdag
 • Adgang til forskningsartikler og andre relevante materialer
 • To tests per deltager: Digital Modenhed og Organisatoriske Kapabiliteter
 • Tre moduler af to dage. På hvert modul er der program på dag 1 kl. 9.00-18.30 og på dag 2 kl. 9 .00-16.00
 • Fuld forplejning på kurset på de fysiske kursusdage
 • 3 måneders individuelt abonnement med adgang til DI2X' materialer i Ressourcecenteret og en lukket Masterclass side med alle slides og øvrig litteratur fra kurset. Vi vil holde dig opdateret angående nye materialer i Resourcecenteret og kommende webinarer, opdaterede cases osv. så du kan vedligeholde dit digitale mindset
 • Et personligt certifikat, der dokumenterer, at du har deltaget i og gennemført Masterclassen
 • Invitation til diverse faglige arrangementer hos DI2X, hvor du har mulighed for at møde og udveksle erfaringer med andre ledere og organisationer

Tilmeld dig kurset

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram