DI2X Logo

Masterclass i Digital Transformation

Mange ledere mangler et digitalt mindset, og mange ledergrupper mangler et fælles sprog for at sætte retningen for organisationens digitale transformation.

Det vil vi gerne hjælpe med at gøre muligt – vi giver jer nye begreber at begribe med og teorier at navigere udfra.
TILMELD DIG NU
 • "I løbet af masterclass fik jeg et begrebsapparat, som hjælper mig i mit daglige arbejde, hvor vi taler om digitalisering, digital transformation og div. teknologiske muligheder som svar på eller hjælp til at løse mange af de udfordringer kommunen står overfor i en hverdag, hvor borgerne forventer individuelle løsninger, når de har behov, og ikke når kommunen har tid.

  Derudover havde vi mange rigtig gode og relevante diskussioner og samtaler mellem deltagerne og med oplægsholderne, hvor vi fik afprøvet argumenter, blev skarpere på muligheder og fik vendt mange både praktiske og etiske spørgsmål, som naturligt dukker op, når vi dykker dybere ned i mulighederne."

  Kirsten V. Jensen
  Stabschef for Økonomi og Digitalisering
  Slagelse Kommune

 • "Pernille Kræmmergaard formår at blande praktisk empiri med dyb teoretisk forståelse på en måde, hvor der måske kun er et par andre eksperter i verden, der kan være med. Blandingen af deltagere og oplægsholdere fra mange forskellige hjørner af den digitale verden gjorde, at vi gik til emnet med mange forskellige perspektiver.

  I sundhedsvæsenet medfører den digitale udvikling et paradigmeskifte, hvor vi for eksempel får helt nye muligheder for at fjerndiagnosticere og -monitorere. Og for at lykkes med en omstilling er det nødvendigt at få hele organisationen og hele ledelseslaget med."

  Klaus Larsen
  IT-direktør
  Region Nordjylland

 • "Jeg har deltaget på Masterclass med flere af mine områdechefkollegaer og IT-chefen. Vi deltager sammen for at få en fælles referenceramme med hjem og forstå Digital Transformation i en kommunal kontekst.

  Uddannelsen har givet os et fælles mindset, og et fælles udgangspunkt til at sætte digitaliseringen på dagsordenen i forhold til udviklingen af kerneopgaven.

  Masterclass i Digital Transformation har inspireret mig til at se sammenhænge og løsninger for de organisatoriske, tekniske og strategiske udfordringer, vi står overfor som kommune."

  Signe Bockhahn Bjerregaard
  Områdechef, Borgerservice og Digitalisering
  Rudersdal Kommune

 • "Vi står overfor en omfattende digital transformation i Verdos forsyningsdivision - en transformation som må og skal ledes fra toppen.

  Derfor valgte vi, at hele ledergruppen på 11 personer skulle deltage på Masterclass inklusiv IT-ledelsen. Og det har vi bestemt ikke fortrudt.

  Ud over at jeg selv har lært en masse, har det været fantastisk for os at tage uddannelsen sammen. Vi har nu en fælles forståelse af, hvad transformationen kræver af os, vi har fået et fælles sprog, begreber og tænkning, og ikke mindst værktøjer til den videre rejse.

  Brian Seeberg
  Divisionsdirektør, Energi og Forsyning
  Verdo

 • Min organisation står midt i en omfattende digital transformation. Det er helt afgørende, at vi har stærke digitale kompetencer in-house for at kunne gennemføre den nødvendige omstilling. Det gælder på alle niveauer og i alle funktioner i organisationen. For ledelsesmæssigt at kunne understøtte den digitale omstilling og sætte en meningsfuld retning, så var det vigtigt for mig at udvikle mit eget digitale begrebsapparat og mit digitale mindset. Derfor var Digitaliseringsinstituttets Masterclass et oplagt valg.
  Forløbet har klart givet mig en bedre ramme at lede ud fra og et skub i retning af at blive mere digital visionær som leder. Forløbet har bidraget til mit personlige lederskab – og jeg er i dagligdagen bl.a. blevet mere bevidst om de mange små men afgørende forandringer, som jeg konstant har mulighed for at skubbe til i en digitale udviklingsproces – i en god balance mellem drift og udvikling, mellem stabilitet og agilitet.

  Karen Haumann
  Vicedirektør,
  Dansk Magisterforening 

 • I Dyrenes Beskyttelse står vi overfor at skulle fastlægge vores digital transformative strategi og for at sikre os et fælles sprog og en fælles forståelse, har vi i den samlede ledergruppe på 10 valgt at deltage på Masterclass i Digital Transformation. Som NGO er det nødvendigt for os også i fremtiden at stå stærkt og tilbyde de moderne og relevante services, der dels kræves og forventes af vores støtter og medlemmer, men som også gør os attraktive og imødekommende for vores frivillige.
  Vi har deltaget for at blive styrket både internt og eksternt og Masterclass har i høj grad givet os et teoretisk og brugbart framework, som vi fra dag 1 tilbage på kontoret har kunnet arbejde videre med.

  Britta Riis
  Direktør
  Dyrenes Beskyttelse

3 moduler á 2 dage (6 dage i alt)

HVOR: København eller Aalborg

PRIS: DKK 50.000 (ekskl. moms). Faktureres ved tilmelding. 

Pris for certificerede i Digital Leadership: DKK 30.000 (ekskl. moms).

HVORNÅR:

Aalborg, Danmark

Modul 1: den 11.-12. maj 2023
Modul 2: den 1.-2. juni 2023
Modul 3: den 22.-23. juni 2023

København, Danmark

Modul 1: den 24.-25. august 2023
Modul 2: den 14.-15. september 2023
Modul 3: den 5.-6. oktober 2023

Aalborg, Danmark

Modul 1: den 2.-3. november 2023
Modul 2: den 23.-24. november 2023
Modul 3: den 14.-15. december 2023

TILMELD DIG HER
Kontakt venligst salgschef Morten Stage på mst@di2x.com eller på telefon +45 5076 4111 for yderligere oplysninger og praktiske afklaringer.

Med Masterclass i Digital Transformation får du udviklet dit digitale mindset til at arbejde strategisk med din virksomheds digitale omstilling. Du bliver bedre til at forstå, hvad den digitale og teknologiske udvikling betyder for din organisation og dit eget lederskab, og eksekvere på de mange muligheder og udfordringer, som udviklingen giver.

Overvej følgende:

 • Har du behov for mere viden om, hvad Digital Transformation er, og hvordan det kan forstås?
 • Har I i ledergruppen behov for et fælles mindset, sprog og retning for jeres digitale omstilling?
 • Mangler du det rette mindset og kompetencer, til at lede og bidrage til transformationen?
 • Har du behov for input til og forståelse for, hvordan nye teknologier og data kan omsættes til forretningsmæssig værdi?
 • Oplever I, at jeres kunder og samarbejdspartnere stiller nye krav til jeres services og produkter, eller at jeres konkurrencemæssige position er udfordret?
 • Er du interesseret i den nyeste forskning, teori og praksis om Digital Transformation og i at arbejde med at omsætte disse til egen organisation og ledelsespraksis?
 • Har du behov for at høre og debattere, hvad andre virksomheder har gjort og gør, og blive inspireret?

Hvis du kan genkende disse udfordringer, så er Masterclass i Digital Transformation det rette valg for dig og dine ledelseskollegaer.

Du er velkommen til at deltage alene, men vi anbefaler, at hele ledergrupper deltager samlet.

Hold dit digitale mindset vedlige

Du får adgang til DI2X’ Tools og en lukket Masterclass side i Ressourcecenteret. Her har du adgang til alt materiale fra kurset, slides, bøger og anden litteratur, webinarer (tidligere som kommende), cases, læringsvideoer som du kan vise til din kollegaer, etc. Du har adgang i et helt år, så når du har afsluttet programmet, har du fortsat adgang, så du kan holde dit digitale mindset up-to-date efter endt Masterclass.

Brian Seeberg
Divisionsdirektør, Energi og Forsyning
Verdo

"Vi står overfor en omfattende digital transformation i Verdos forsyningsdivision - en transformation som må og skal ledes fra toppen.

Therefore, we chose that the entire management team of 11 people should participate in the Masterclass, including the IT management. And we have certainly not regret it."

Camilla Furuseth Simensen
Senior rådgiver strategi og virksomhetsstyring
Forsvarsbygg, Norge

Kurset har gitt meg nyttig teoretisk innsikt og innblikk i andres erfaringer.

Diskusjonene vi har hatt i kurset tar jeg med meg «hjem» slik at vi kan ha gode diskusjoner om våre utfordringer i arbeidet med digitalisering.

Jeg har fått med meg gode verktøy for å jobbe videre med digitalisering på en smart måte."

Om Masterclass i Digital Transformation

 • 3 moduler af 2 dage – hvor du vil møde Pernille Kræmmergaard, CEO i DI2X. Hun suppleres af en række professorer og forskere fra private virksomheder og offentlige organisationer, som alle underviser i den nyeste forskning og teori, samt ledere fra danske virksomheder, som alle har erfaring med Digital Transformation fra deres praksis og ledelse.
 • Afvikles på masterniveau og har et højt teoretisk indhold samtidig med, at der arbejdes med egne erfaringer og praksis. Du vil få inspiration til, hvordan teorier kan omsættes til praksis – dette er en af vores særlige styrker.
 • Har kørt siden 2016, og mere end 500 ledere har gennemført. Indholdet på Masterclass bliver løbende tilpasset, så det hele tiden er den nyeste praksis, viden og teori, du bliver præsenteret for.

 

Hvem kan deltage?

Masterclass i Digital Transformation henvender sig til topledere, ledere og ledergrupper i private virksomheder og i den offentlige sektor, der har et ledelsesmæssigt og strategisk ansvar for organisationens digitale omstilling.

Vi anbefaler som udgangspunkt at deltage hele ledergruppen, for at få et fælles sprog og efterfølgende kunne samarbejde om at forankre det lærte i organisationen.

”Netop afsluttet Masterclass og jeg er total høj på energi over ny viden, begyndende indsigt og grundlæggende forståelse for Digital Transformation. Et ”must have” for enhver bestyrelse, der har som strategisk mål, at deres virksomhed kontinuerligt udvikles og tilpasses den dagsorden, der følger med teknologisk virkelighed - organisatorisk som i forhold til virksomhedens slutbrugere/kunder. Tak til alle for den gode energi, det høje faglige niveau, spændende, lærerigt læsestof og jeres kompetencegivende undervisning gør, at jeg næsten ikke kan vente til at få det hele bragt i anvendelse i mine bestyrelsesposter.”

Tina Grønning
Bestyrelsesmedlem

Udbytte

For at kunne lede din organisations digitale omstilling, skal du som leder forstå, hvad digital transformation er, og hvad det kræver af din organisation. Denne forståelse vil du opnå på Masterclass.

Som deltager opnår du:

Fordele for jer som ledergruppe

 • Forståelse for Digital Transformation og de tilhørende forandringer i konkurrencelandskabet og kundernes, såvel som medarbejdernes, krav og forventninger
 • Indsigt i nye teknologier og deres betydning for forretningsmodeller, produkter, services, organisationen, arbejdspladsen og medarbejdere
 • Forståelse for de organisatoriske og ledelsesmæssige evner og mindset, digital transformation kræver
 • Kendskab til den nyeste praksis, teori og litteratur inden for området
 • Et fælles begrebsapparat og sprog til brug i virksomhedens eller organisationens transformation
 • Evnen til sammen at identificere muligheder og udfordringer for virksomheden eller organisationen
 • Evnen til sammen at udvikle strategier og udpege hvilke evner og områder, det er væsentligst for virksomheden eller organisationen at arbejde med at udvikle/styrke

Opbygning og program

Masterclass er opbygget i tre moduler, hvor hvert modul består af to sammenhængende kursusdage med fysisk fremmøde. Programmet er sammensat af indlæg, plenumdebatter, gruppearbejde og individuel refleksion.

MODUL 1
Forandringer, nye forretningsmodeller og nye strategier

Første modul skaber indsigt i og forståelse for Digital Transformation, og hvad det stiller af krav til organisationer og virksomheder.

Der ses på de vigtigste teknologiske og digitale tendenser og de forandringer, som de medfører for konkurrencelandskabet, for kunderne samt for virksomhedens organisering.

MODUL 2
Forretningsmæssig udvikling med teknologi og data

På andet modul er der fokus på de muligheder, den teknologiske udvikling giver for at gentænke services, IT-platforme og samarbejde med og om IT.

På modulet ses der også på, hvordan data kan anvendes til forretningsudvikling, og hvordan arbejdet med data kan organiseres for at skabe den værdi, der ønskes.

MODUL 3
Organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer

Tredje modul tager fat på spørgsmålet om, hvordan en organisation indrettes, og hvordan arbejdet med digital modenhed kan organiseres, – og hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer, der er centrale herfor.

Der er særligt fokus på, hvad der kræves af medarbejderne, og hvordan der kan arbejdes med kompetenceudvikling.

Program for kommende Masterclass
Med forbehold for ændringer

Bliv certificeret - et fjerde modul

Ønsker du selv at lære at anvende vores Tools Digital Modenhed og Organisatoriske kapabiliteter og få dokumenteret dine kompetencer hertil – er det muligt for dig at tage et fjerde modul. Du vil derefter være certificeret i Digital Leadership og få adgang til DI2X’ Tools (test og testresultater) samt Ressourcecenter i et år. Adgangen kan naturligvis forlænges, hvis du ønsker det.

For dig som tidligere Masterclass-deltager, vil du skulle deltage på certificeringskurset anden dag (men er velkommen på første dag også, hvis du ønsker det). Efter selve kurset vil du skulle tage en multiple choice test, der dokumenterer dit kendskab til rammeværkerne, udarbejde en case hvori du anvender tools, test og testresultater, samt materialer fra Ressourcecenteret. Og sluttelig præsentere din case på en afsluttende virtuel workshop.

Vi tilbyder tidligere Masterclass-deltagere at deltage til en reduceret pris.

Læs mere
Certificering i Digital Leadership

Indlægsholdere

Kan varigere over tid og afhængig af afholdelsessted.

Pernille Kræmmergaard
Grundlægger og Direktør, DI2X
Ph.d., tidligere Professor

Læs mere på Linkedin

Carsten Sørensen
Lektor, London School of Economics

Læs mere på Linkedin

Jan Damsgaard
Professor, Institut for Digitalisering, CBS

Læs mere på Linkedin

Lars Kirdan
Nordisk direktør, SAS Institute

Læs mere på Linkedin

Klaus Larsen
CIO, Region Nordjylland

Læs mere på Linkedin

Tina Dyhr Dupont
Product Director, AI & Robotics, NTT Data

Læs mere på Linkedin

Peter Søndergaard
Executive Advisor og bestyrelsesformand

Læs mere på Linkedin

Anja Reinwald
Ph.d., Customer Success Manager, DI2X

Læs mere på Linkedin
Lecturer Jens Myrup Pedersen

Jens Myrup Pedersen
Professor i cybersikkerhed, Aalborg Universite

Læs mere på Linkedin

Torben Frerks
Adm. Direktør, Weilbach A/S

Læs mere på Linkedin

Tue Sanderhage
Direktør, Vestegnen HF & VUC (VUCV)

Læs mere på Linkedin

May Brandt
Vicedirektør, Vestegnen HF & VUC (VUCV)

Læs mere på Linkedin

Thomas Nørmark
Direktør, AI & Robotics, NTT Data

Læs mere på Linkedin

Deltag på vores næste Masterclass

PRIS: DKK 50.000 (ekskl. moms). Faktureres ved tilmelding.

Der tilbydes en reduceret pris for dem, der allerede er certificeret i Digital Leadership: DKK 30.000 (ekskl. moms).

HVOR & HVORNÅR:

Aalborg, Danmark

Modul 1: den 11.-12. maj 2023
Modul 2: den 1.-2. juni 2023
Modul 3: den 22.-23. juni 2023

København, Danmark

Modul 1: den 24.-25. august 2023
Modul 2: den 14.-15. september 2023
Modul 3: den 5.-6. oktober 2023

Aalborg, Danmark

Modul 1: den 2.-3. november 2023
Modul 2: den 23.-24. november 2023
Modul 3: den 14.-15. december 2023

Prisen inkluderer:

 • To bøger af Pernille Kræmmergaard "Digital Transformation - 10 evner din organisation skal mestre - og 3 som du har brug for" og "Digital Modenhed - Strategi, Teknologi, Organisation og Lederskab i 5 generation". Begge bøger udleveres på den første kursusdag
 • Adgang til forskningsartikler og andre relevante materialer
 • To tests per deltager - en for "Digital Modenhed" og en for "Organisatoriske Kapabiliteter"
 • Tre moduler af to dage. På hvert modul er der program på dag 1 kl. 9.00-18.30 og på dag 2 kl. 9 .00-16.00
 • Fuld forplejning på kurset på de fysiske kursusdage
 • 1 års individuelt abonnement med adgang til DI2X' materialer i DI2X Ressourcecenter og en lukket Masterclass side med alle slides og øvrig litteratur fra kurset. Vi vil holde dig opdateret angående nye materialer i Resourcecenteret og kommende webinarer, opdaterede cases osv. så du kan vedligeholde dit digitale mindset
 • Et personligt Certifikat, der dokumenterer at du har deltaget i og gennemført Masterclassen
 • Invitation til diverse faglige arrangementer hos DI2X, hvor du har mulighed for at møde og udveksle erfaringer med andre ledere og organisationer

Tilmeld dig kurset

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram