Forskning

Digitalisering er en kontinuerlig proces. Vi er nysgerrige, engagerede og søger konstant efter ny viden. Derfor kan I være sikre på at få opdaterede metoder og de nyeste modeller – nu og i fremtiden. 
DI2X-forskningen bruger vi internationale forskningsresultater, vores forskning samt vores teoretiske rammeværk

Vores forskningsmetodik

I vores forskning benytter vi os af internationale forskningsresultater, egen forskning og egne teoretiske rammeværker. De teoretiske rammeværker er udviklet gennem vores mere end 20 års forskningserfaring. Vores særlige styrke er at forbinde forskning og teori med praksis.

Udgangspunktet for vores forskningsaktiviteter er overvejende hermeneutisk og socialkonstruktivistisk, og vi benytter os primært af kvalitative metoder.

Forskningsområder

I vores forskning er vi bedst hjemme i disse områder:

 • Informationssystemer
 • Organisationsteori
 • Management Research.

Vi er optaget af, at udvikle forståelse af at konceptualisere, og af at begrebsliggøre virkeligheden – og ser det som vores fornemmeste opgave at udvikle og give andre ”begreber at begribe med og teorier at navigere ud fra”, og konkret i relation til stadighed mere og mere digitale omgivelser.

Fælles Sprog

Vi fortæller ikke nogen, hvad de skal gøre. I stedet er vi optaget af at tilbyde og give andre et ”begrebsapparat” og en konceptuel forståelse, der gør dem i stand til at forstå og italesætte deres egen virkelighed, og dermed gøre dem i stand til at træffe de rigtige beslutninger i deres digitale omstilling.

En fælles retning

I mødet med andre, det være sig virksomheder, organisationer, ledergrupper samt ledere og medarbejdere, gør vi os umage med at møde dem der, hvor de er.

Kierkegaard er til daglig inspiration for os, når vi udvikler nyt, og møder andre.

Vores mission

Derfor er vores ærinde heller ikke at være futuristiske, men at beskæftige os med teknologier som er så tilpas modne, at de finder anvendelse i praksis, eller er tæt ved det, med blik for deres samspil med strategi, organisation og lederskabet og de muligheder, udfordringer og problemstillinger det giver anledning til.

I vores forskning er vi konkret optaget af, hvordan virksomheder og organisationer kan øge deres digitale modenhed. Hvad kræver det af samspillet mellem Strategi, Teknologi, Organisation og Lederskab?

Vi er også optaget af, hvad det kræver af Organisatoriske Kapabiliteter – eller evner – og af lederskabet, for at der skabes værdi med digitale teknologier, IT og data i virksomheder og organisationer i til stadighed mere og mere digitale og dynamiske landskaber.

Søren Aabye Kierkegaard Dansk teolog, filosof og digter

"At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der."

Søren Kierkegaard

Lær os bedre at kende

Teoretiske Rammeværker

Teoretiske Rammeværker

Vores teoretiske rammeværker er grundlaget for vores Online Tools, tests, Programmer, materialer i Ressourcecenteret osv.
DIGITAL MODENHEDORGANISATORISKE KAPABILITETER
Pernille Kræmmergaard bøger - Digital Modenhed og Digital Transformation

Bogudgivelser

Pernille Kræmmergaard har skrevet to bøger om den praktiske proces bag digital transformation, herunder en på engelsk.
KØB BOGEN DIGITAL MODENHED
KØB BOGEN ORGANISATORISKE KAPABILITETER
Pernille Kræmmergaard publikationer

Publikationer

Pernille Kræmmergaard har foruden de publicerede bøger bidraget til en lang række tidsskriftsartikler, bogkapitler mv.
 • Teknologi er ikke det vigtigste

  “This is a very readable and accessible book on what can be a complex and confusing topic, full of misunderstandings and hype.

  Pernille Kræmmergaard formår at komme ind til essensen af digital transformation ved at understrege, at teknologien ikke skal være det centrale, men en forudsætning for en mere omfattende transformation, som først og fremmest stiller krav til din måde at tænke og lede på. Denne bog giver den linse, hvormed man kan gøre det."

  Joe Peppard
  Principal Research Scientist, MIT Sloan School of Management

  Digital Transformation bog af Pernille Kræmmergaard
 • Med praktiske eksempler

  "Pernille Kræmmergaard har sammensat en unik bog om at lede digital transformation i både private og offentlige virksomheder. [...]

  Hun har trukket på sin mangeårige erfaring med undervisning af ledere, konsulentvirksomhed og universitetsforskning og skrevet en bog, der er tredobbelt tankevækkende og fremsynet, velformuleret med jordnære eksempler og anvendelig i praksis. [...]Bogen bekymrer sig om både kunder og borgere og bidrager med et dansk humanistisk perspektiv, som er afgørende for den globale post-corona, 2020'ernes nye normalitet."

  Omar A. El Sawy
  Professor of Information Systems, Data Sciences & Operations Department, USC Marshall School of Business

  Digital Transformation bog af Pernille Kræmmergaard
 • En veludnyttet investering at læse

  "Denne bog er ret usædvanlig. Den er meget konkret om noget ret abstrakt: "Digital transformation".

  Den fokuserer på et meget komplekst fænomen - strategisk transformation af store organisationer - og gør det meget enkelt og let at forstå. Den er baseret på et solidt teoretisk grundlag og er samtidig meget praktisk. Med andre ord - det er en usædvanlig velkomponeret bog.

  Jeg kan anbefale den til alle ledere, konsulenter og forskere, der arbejder med, hvordan man håndterer digital transformation. Det er en veludnyttet investering at læse og reflektere over."

  Søren Barlebo Rasmussen
  Former Professor of research and innovation management and Dean at Copenhagen Business School, CEO and managing partner of Mobilize Strategy Consulting

  Digital Transformation bog af Pernille Kræmmergaard
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram