Organisatoriske kapabiliteter

Bruk vårt nettbaserte dialogverktøy basert på rammeverket Organisatoriske kapabiliteter. Her kan dere vurdere de organisatoriske evnene man trenger for å lykkes med digital transformasjon.
PRØVE DI2X VERKTØY

Med det nettbaserte dialogverktøyet Organisatoriske kapabiliteter kan du:

 • Kartlegge hvor dere står innen de organisatoriske kapabilitetene til digital transformasjon.
 • Få intuitive visualiseringer som engasjerer hele organisasjonen din
 • Få en tydelig og god oversikt over hvilke kapabiliteter og kompetanser dere trenger for å realisere strategiske ambisjoner og mål. Har dere ikke klart for dere hvilke strategiske ambisjoner og mål dere vil strekke dere etter, anbefales dialog- og kartleggingsverktøyet vårt Digital modenhet
 • Få overblikk over de kapabilitetene dere har behov for å styrke for å lykkes med digital transformasjon. Kartleggingsresultatene og dialogverktøyet kan brukes i samtaler med styret deres, blant ledergrupper, i ledelsen eller i hele organisasjonen
 • Utvikle kapabilitetene i organisasjonen deres og bruk verktøyet vårt til å holde kontinuerlig øye med fremskrittene dere gjør underveis
 • Kartlegg nåværende kapabilitetsnivå for alle nivåer i organisasjonen deres og se forskjell mellom respondentene
 • Hvis kartleggingsresultatet viser at noen avdelinger ligger etter, kan du målrette spesifikke innsatser etter behov
 • Benchmarke mellom ulike grupper, avdelinger, over tid
Og mye mer.

Hva skjer når dere bruker dialogverktøyet Organisatoriske kapabiliteter?

Selvevalueringsverktøyet gir innsikt i hvor det er fordelaktig å gjøre en innsats for å styrke svake og/eller strategisk viktige organisatoriske evner.

Dere får et godt utgangspunkt for en dialog som ellers ofte kan være utfordrende, eksempelvis omkring hvor man skal starte, nye strategiske fokusområder, programmer for kompetanseutvikling osv.

Organisasjonens kapabiliteter vurderes ut fra 4 hovedområder:
 • Strategi
 • Teknologi
 • Organisasjon
 • Ledelse
Les mer om rammeverket "Organisatoriske kapabiliteter - 4x4 Evner"

Introduksjon til Organisatoriske kapabiliteter

Se videoen for en introduksjon til rammeverket for organisatoriske evner, eller les det korte dokumentet som introduserer de organisatoriske evnene som trengs for digital transformasjon. Dette er særlig relevant før kartleggingen av organisatoriske evner.

Bruk av verktøyet fremmer refleksjon

Alle spørsmålene i selvevalueringen er formulert slik at de i seg selv skaper refleksjon hos den som besvarer selvevalueringskartleggingen. Analysen og den intuitive grafikken gir deretter en oversikt over og innsikt i hvilke kapabiliteter organisasjonen har og trenger å videreutvikle, samt innsikt i hva de enkelte kapabilitetene dekker. Selvevalueringen er en mulighet til å reflektere over hva som er viktigst for bedriften eller organisasjonen, og hvordan man kan skaffe seg de rette evnene.

Følg fremskrittene deres

Underveis mens dere utvikler de organisatoriske evnene deres og beveger dere mot de strategiske målene deres, kan dere bruke verktøyene til å spore fremskritt. Har hver avdeling eller forretningsenhet de kapabilitetene de har bruk for? Regelmessig kartlegging vil holde organisasjonen din fokusert.  

Brukere av DI2X-verktøyet
Cecilie Aarnes Kjos, Seniorrådgiver HR i Politiets IKT-afdeling, Norge

”I analysen av testresultatene for organisatoriske kapabilitetene har ledelse og organisasjon vært spesielt interessant for meg å se på, opp mot digital modenhet for ledere og medarbeidere. Dette vil være et godt grunnlag for våre planer fremover innen lederutvikling og ledergruppeutvikling.

Videre vil vi kunne benytte flere aspekter i vårt arbeid med utarbeidelse og videreutvikling av strategisk kompetanseplanlegging og kompetanseprofiler samt strategisk rekruttering. Jeg ser for meg at vi kan kan kombinere resultater fra tester i digital modenhet og organisatoriske kapabiliteter med resultater fra våre PULS-målinger og medarbeiderundersøkelser for å sette fokus på utvikling til den retning vi ønsker vår organisasjon.”

Cecilie Aarnes Kjos
HR Seniorrådgiver
Norsk Politis IT-enhed

Kartlegg organisasjonen din - er du klar for digital transformasjon?

Mestrer organisasjon de rette evnene?

Oppdag 4x4-egenskapene du trenger for å lykkes.

DI2X' forskningsbaserte verktøy kartlegger de 12 evnene - eller kapabilitetene - organisasjonen bør mestre, og de 4 evnene som ledelsen har mest bruk for. Les mer om rammeverket Organisatoriske Kapabiliteter.

Om dere ønsker at digitalisering skal bli en del av strategien deres - og dere leter etter et felles språk til å sette dere mål og drive implementeringen - er dere kommet riktig sted.

Få tilgang nå
Din egen læring begynner med kartleggingen - så ta deg god tid

Etter at du har fullført selvevalueringen, kan du se resultatene dine i en intuitiv grafikk. Klikk for å gå dypere og se flere detaljer. Når du bruker verktøyet i organisasjonen din med respondenter fra ulike avdelinger eller ledere, blir kartleggingen av svarene i dashbord en verdifull samtalestarter.

Resultater å handle på

Etter at du har fullført selvevalueringen, kan du se resultatene dine i en intuitiv grafikk. Klikk for å gå dypere og se flere detaljer. Når du bruker verktøyet i organisasjonen din med respondenter fra ulike avdelinger eller ledere, blir kartleggingen av svarene i dashbord en verdifull samtalestarter.

DI2X Kontor Budolfi Plads Aalborg


Morten Stage - Head of Sales - DI2X Danmark

Ta ansvar for din digitale transformasjon

Er du interessert i en prat om hvordan organisasjonen din kan dra fordel av de nettbaserte verktøyene, programmene og tjenestene våre? Har du spørsmål? Er du på utkikk etter en samarbeidspartner omkring DI2X' tjenester og verktøy?

Kontakt gerne strategisk rådgiver Morten Stage på mst@di2x.com eller +45 5076 4111 for en uforpligtende snak.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram