DI2X Logo

VERDO digitaliserer forretningsstrategien

In these years, the energy concern, Verdo, is boosting digitalization and sustainable growth. DI2X, Verdo’s Supply Division is digitalized, and this has become the start of Verdo’s digital transformation journey.
Det startet med en misforståelse

Høsten 2021 deltok en del av Verdos ledelse på DI2X’ Masterclass i Digital Transformasjon for første gang.

"Det ble ikke alene starten på digital kompetanseoppbygging i organisasjonen, men likevel startskuddet for et felles organisatorisk tankesett og språk i arbeidet med iverksetting av Verdos forretningsstrategi fra et digitalt perspektiv", Annette Jelle, former CIO at Verdo, tells.

En ny forretningsstrategi

I forkant av dette hadde Verdos forsyningsdivisjon jobbet intensivt med utvikling av ny forretningsstrategi, og etterspurte derfor en digital strategi hos IT-avdelingen. IT-avdelingen avslo dette, og pekte isteden på at det digitale burde integreres i forretningsstrategien.

"Da deltakerne kom hjem igjen opplevde jeg at de hadde fått et felles begrepsapparat.Samtidig hadde DI2X’ utdanning gitt dem konkrete verktøy til arbeidet med digitaliseringen i virksomheten." Margrete Larsen, HR-direktør, Verdo.

DI2X – Masterclass

Den første gruppen fra Verdo som deltok i DI2X’ Masterclass came from different areas in the Supply Division with different competencies and from several organizational levels. This turned out to have a great effect on the further work at Verdo, and, at the same time, it created a uniform understanding of digitalization.  

"Det ville være uklokt å jobbe med to parallelle strategier i forsyningsdivisjonen. I stedet skulle fokus være på én strategi som understøttet både forretningen og IT i et likeverdig partnerskap", Annette Jelle, former CIO at Verdo, continues.

Et felles rammeverk

Dette ble Verdos klarsignal for å sende konsernledelsen, flere ledere og spesialister på Masterclass - og for senere å engasjere en Coach i Digitalt Lederskap fra DI2X, tegne organisasjonsabonnement, og sertifisere egne medarbeidere i digitalt lederskap.

Det felles begrepsapparatet og DI2X´verktøy setter Verdo i stand til å opprettholde og utvikle virksomhetens digitale modenhet og kompetanse, utvikle digitale løsninger, beholde og øke veksten - og konkurransefordelene.

Konkrete handlingsplaner og arbeidet med 10+3 Organisatoriske Kapabiliteter

Med Masterclass og verktøyene fra DI2X er det nå utviklet en felles handlingsplan og definert noen konkrete initiativer som skal sikre at forretningsstrategien blir iverksatt digitalt.

Hos Verdo har deltagelsen i Masterclass også betydd at der er blitt skapt en større bevissthet om de digitale mulighetene, og et fornyet engasjement og en ny vinkling på hvordan de kan skape digitale løsninger. 

"Det faktum at vi har monopol på levering i forsyningsområdene våre gjør at vi har et enda større ansvar for å hele tiden gjøre tingene bedre. Vi skal være i forkant av de utfordringene som kundene står overfor og agere proaktivt. Med den kunnskapen vi har i dag omkring digitalisering, er vi nå i stand til å tenke mer konsentrert og målrettet i å skape digitale løsninger til fordel for kundene våre." forteller Peter Nordahn, Leder for Vann og Digital Forsyning hos Verdo

”Vi har erfaret fra vores deltagelse i Masterclass og i brugen af DI2X’ værktøjer, at vi opnår brugbar indsigt og viden samt relevant datainformation.

Det gør os i stand til at være mere bevidste om mulighederne for digitalisering og rustet til at drive den digitale transformation, vi er i gang med.”

Margrete Larsen, HR-direktør, Verdo.

Digitalt fokus forankret i Verdo

Hos Verdo står digitalisering høyt på listen over strategiske fokusområder – med god grunn. Med digitalisering skapes grunnlaget for bærekraftig vekst og utvikling, noe som understøtter Verdos strategiske satsning på grønn omstilling og bærekraft.
Det betyr samtidig et behov for anvendelige verktøy, data og teknologi som kan understøtte den digitale reisen og utviklingen.

Her spiller forsyningsdivisjonen en vesentlig rolle, i å være en foregangsavdeling i organisasjonen for den digitale reisen og det tverrfaglige samarbeidet mellom forretningen og IT, hvilket blant annet har resultert i en ny digital enhet i forsyningsdivisjonen.

”Vi har erfaret fra vores deltagelse i Masterclass og i brugen af DI2X’ værktøjer, at vi opnår brugbar indsigt og viden samt relevant datainformation.Det gør os i stand til at være mere bevidste om mulighederne for digitalisering og rustet til at drive den digitale transformation, vi er i gang med.” Margrete Larsen, HR-direktør, Verdo.

Ambassadør for Digital Transformasjon

Verdos digitale enhet blir «first mover» i organisasjonen og ambassadør for den digitale transformasjonen.

For å lykkes er det avgjørende å definere klare roller og ansvar på tvers av organisasjonen, samt sikre at den nye organisasjonsstrukturen implementeres og forankres.

"Forandringer kan være vanskelige og vi er et forsyningsselskap som også bygger på en lang rekke tradisjoner med høy faglighet og dyktige medarbeidere.Therefore, it is of great importance in our transformation that we have created a shared language and volcabulary in order to communicate clearly “why we do this” and “why it makes sense” Peter Nordahn, Leder for Vann og Digital Forsyning, Verdo 

"Vi jobbet i forkant med digitalisering og gjorde mange ting riktig.

Med Masterclass traff vi blink - og fikk en samstemt forståelse for digitalisering, som gjorde at vi kunne arbeide med en felles handlingsplan og arbeide systematisk og målrettet med digitalisering og 10+3-prinsippene.”

Annette Jelle, tidligere IT-direktør, Verdo

Den fremadrettede strategi

Med digitalisering forankret i en nyetablert avdeling og de rette kompetansene til stede, er fundamentet skapt for å arbeide fokusert med digital transformasjon.

Digital transformasjon krever lederskap og verktøy for å lykkes med å bevege organisasjonen i ønsket retning. Her spiller DI2X’ verktøy og det strategiske partnerskapet en vesentlig rolle.

Data viser vei

With data and mapping of the digital maturity in the organization, it is now

possible, to a greater extent, to identify the barriers to changes and initiate the necessary efforts to ensure the continuous development of the digital mindset, culture, and organizational capabilities at Verdo.

"For oss er det enormt viktig å ha en strategisk partner som DI2X i vårt arbeid med å få fart inn i den digitale transformasjonen. Det er viktig at vi ikke bare fortsetter som «vi pleier», men blir konstruktivt utfordret på våre løsninger og digitale mindset. Og det gjør vi." Peter Nordahn, Leder for Vann og Digital Forsyning, Verdo

FAKTABOKS VERDO
  • Sektor: Forsyning
  • Omsetning 2021: 2,5 mia. DKK
  • 550 medarbeidere

Verdo er i dag organisert som et amba og med et Representantskap som øverste myndighet. Verdo ble etablert i 1874 som et svar på et samfunnsbehov for energi.

Verdo er organisert innenfor fem forretningsområder, som dekker
Electricity, Water, Heating, Technology & Lighting

Verdo utvikler grønne energianlegg til industri og forsyning i inn- og utland. De er blant Europas ledende leverandører av bærekraftig, sertifisert biomasse til industri og fjernvarmeverk og Danmarks største innenfor drift og vedlikehold av gatebelysning.
Verdo forsyner deres kunder med varme, vann og el. døgnet rundt, året rundt.

www.verdo.com

Jakob Flyvbjerg Christensen, administrerende direktør i Verdo

Les andre caser fra DI2X

If you are curious to know more about how others have worked on digital transformation in their organization, you can find inspiration in our other cases.

Finn inspirasjon
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram