Invitasjon til kursdag

- En dag med ny kunnskap og inspirasjon

I år arrangerer vi en kursdag i forbindelse med Pernille Kræmmergaards nye bok "Mind the Gap. Digital modning - ditt lederansvar". 

På kursdagen vil du bli oppdatert på generasjon 6 av digital modenhet, nye evner og sammenhengen mellom disse.
MELD DEG PÅ IDAG
Pernille Kræmmergaards sertifisering i digitalt ledelse

HVOR & NÅR:

Oslo
21. mai kl. 9.30-16.00

PRIS:
NOK 9.000 (eks. mva.). Faktureres ved påmelding. 
Tidligere deltakere (Masterclass, sertifisering, kompetanseløft): NOK 6.000 (eks. mva.). Faktureres ved påmelding. 

MELD DEG PÅ

Pernille Kræmmergaard har brukt det siste halvåret på å utvikle Generasjon 6 av Digital Modenhet og ferdigstille sin nye bok "Mind the Gap. Digital modenhet - ditt lederansvar", som kommer ut på dansk i midten av mai på Djøf Forlag. Boken forventes å komme ut på norsk i sommer.

I den forbindelse arrangerer vi en kursdag for tidligere deltakere i våre programmer og kurs, brukere av våre verktøy og andre som kjenner og bruker våre rammeverk: "Digital modenhet" og "Organisatoriske kapabiliteter til digital transformasjon". På kursdagen vil du bli oppdatert på generasjon 6 av digital modenhet, nye kapabiliteter og sammenhengen mellom disse - presentert av Pernille Kræmmergaard selv.

Du vil få muligheten til å høre ledere fra offentlige og private organisasjoner fortelle om hvordan de bruker rammeverkene i arbeidet med å modne organisasjonen digitalt, og dele kunnskap med de andre deltakerne.

See the program (in Norwegian).

Den nye boken

Mind the Gap
Digital modning - ditt lederansvar

Den digitale teknologien er i stadig utvikling, og potensialet vokser. Som leder må du ta hensyn til dette. Ellers blir gapet mellom det du kan gjøre og det som forventes av deg, for stort. Du må være i stand til å modne organisasjonen digitalt, slik at du ser på teknologi som en strategisk fordel som kan forandre strategien, organisasjonen og ditt eget lederskap.

Mind the Gap forklarer hvordan du ved å forstå den digitale utviklingen, som suksessive generasjoner hver med sine egne muligheter og utfordringer, kan modne og transformere virksomheten eller organisasjonen din slik at den forblir relevant og verdiskapende.

Boken er en håndbok som med to sammenhengende modeller - generasjonstrappen og tilhørende kapabiliteter - gir deg en dypere forståelse av teknologienes muligheter og hvordan du kan gjennomføre og realisere dem.

Meld deg på fagdagen

HVOR & NÅR:

Oslo
21. mai kl. 9.30-16.00

PRIS:
NOK 9.000 (eks. mva.). Faktureres ved påmelding. 
Tidligere deltakere (Masterclass, sertifisering, kompetanseløft): NOK 6.000 (eks. mva.). Faktureres ved påmelding. 

Prisen inkluderer: 

  • Undervisning

  • Forpleining inkludert frokost og lunsj

  • Og et eksemplar av Pernille Kræmmergaards bok "Mind the Gap".


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram