DI2X Logo

”Nå kjenner vi våre digitale kompetanser og digitale modenhet”

For IT-sjef hos Popermo Forsikring, Bjørn Damsgaard, har Organisasjonsabonnementet og bruk av analyse- og kartleggingsverktøy hos DI2X hjulpet både han og virksomheten til å sette fokus på et felles språk om digitalisering, kompetanseutvikling og strategi.

I september 2022 kjøpte Bjørn Damsgaard, IT-sjef hos Popermo Forsikring, et Organisasjons-abonnement hos DI2X etter å ha lest Pernille Kræmmergaards bøker om digital transformasjon og digital modenhet. Det skulle hjelpe Bjørn Damsgaard med data til hans daværende masteroppgave, men også til å tilegne seg kunnskap og kompetanser til å bevege virksomheten i retning av digitalisering.

”Jeg har med analysene fått mulighet for å trekke ut resultater som kan vise hvor ledelsen er uenige, og hva vi er gode til. Det er vanskelig å komme noen vei dersom ledergruppa sitter med hvert sitt bilde av hvordan verden ser ut. Dermed blir vi nødt til å være avklarte internt”, says Bjørn Damsgaard.

”Pernilles bøker og metode-ramme er et verktøy for å få til de viktige drøftingene om hva man som organisa-sjon skal sette i gang av strategiske tiltak”. Bjørn Damsgaard, IT-sjef, Popermo Forsikring.

Med en bedre og bredere forståelse for rammeverkene og et felles språk i virksomheten, er det nå mulig for Popermo Forsikring å ha relevante diskusjoner knyttet til nivået av digital modenhet i dag - og hvilke ønsker de har for fremtiden. Det gir Popermo oversikt over hvor det er klokt å sette inn ressursene - nå og fremover. Bjørn har benyttet rammeverkene fra DI2X aktivt i utarbeidingen av sin masteroppgave og Popermo Forsikring er klar til å ta resultatene med i sin videre digitale utvikling

Med tilgang til både DI2X’s ressurssenter og nettbaserte verktøy, har mer enn 15 medarbeidere, blant annet Bjørn Damsgaard, ledere og flere nøkkelmedarbeidere kartlagt sin digitale modenhet og organisatoriske kapabiliteter (evner) til digital transformasjon. Det innebærer at de nå kan diskutere digital modenhet på bakgrunn av egne data.

Om Popermo Forsikring

Popermo er et dansk forsikringsselskap og er medlem av Garantifonden for skadeforsikringsselskaper. Popermo selger alle former for private forsikringer til uvalgte medlems-grupper, bl.a. ansatte ved Politiet og domstolene, utvalgte departementer og direktorater.

www.popermo.dk

Les andre caser fra DI2X

If you are curious to know more about how others have worked on digital transformation in their organization, you can find inspiration in our other cases.

Finn inspirasjon
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram