What do the new IT landscapes require from "non-IT managers"?

SEE THE TOOLS
Blog Post
November 2019
Find more blog posts

I mange år har en af mine kæpheste været ”at vi ikke længere kan overlade IT, til IT alene, det er IT simpelthen for vigtigt til!” Men med den udvikling, der generelt sker i organisationer omkring øget digitalisering og deres IT-mæssige landskaber, føler jeg at mit argument har fået fornyet styrke og aktualitet. Vi skal til at arbejde med IT på en moderne måde – for at citere en artikel fra Computerworld tilbage fra marts måned 2019.  Men hvad vil det så sige at arbejde med IT på en moderne måde og hvad kræver det af organisationens ledere? Det er et spørgsmål jeg har interesseret mig for i mange år, og forsat vil have fokus på fremadrettet, for jeg er ikke helt færdig med svaret herpå.

Men i sidste uge havde jeg to oplevelser, som gjorde stort indtryk på mig og som jeg mener har bragt mig tættere på svaret. Derfor vil jeg dele dem her. Torsdag den 31. oktober startede jeg det 15. hold på vores Masterclass i Digital Transformation. Inden uddannelsens første modul spørger jeg altid deltagerne om hvad de forventer at få ud af uddannelsen. Svaret fra en af deltagerne bed jeg særlig mærke i, og jeg synes også det er formuleret spot on i forhold hvad den digitale udvikling, og den for mange nye IT-arkitektoniske virkelighed, i organisationerne rundt omkring stiller af krav til ledere i såvel den offentlige som den private sektor. Svaret lød sådan her;

”Det er min opgave at sikre at afdelingen arbejder agilt og samtidig cost-effektivt, derfor omlægger vi vores teknologiske platforme. Fordi vi ændrer på arkitekturen - og dermed workflows - bliver den enkelte medarbejders evne til at forstå tværgående flows og danne sig et helhedsoverblik vigtigt for at kunne løfte behovet for agilitet, kvalitet og effektivitet. Og det stiller klart andre kompetencer til mit lederskab. Det jeg gerne vil have ud af uddannelsen er at blive klogere på hvordan jeg leder min afdeling sikkert igennem en så stor transformation. Jeg oplever at alle indenfor mit faglige ansvarsområde (også dem som vi sammenligner os med) står i den samme situation (brugernes behov ændres hurtigt, forældet teknologi, utidssvarende processer og et behov for at ændre medarbejdernes kompetencer hurtigt) og med den samme usikkerhed i forhold hvordan vi griber det bedst an – der er altså ingen at kopiere – knap nok nogen at besøge. Så hvad bliver min ledelsesrolle i sådanne omgivelser og hvad skal jeg vide noget om for bedst muligt at kunne udfylde den? Det håber jeg, at jeg kan blive klogere på i løbet af uddannelsen”.

Jeg tænker at mange af jer der læser med her, kan genkende vedkommendes situation og måske også føler behov for ny viden og kompetencer for at kunne lede i sådanne omgivelser.

En lignende frustration og usikkerhed kom til udtryk i en samtale jeg havde med en direktør for administrationen i en stor statslig organisation. Han formulerede det nogenlunde sådan her ”Vi er i fuld gang med at udskifte vores administrative systemer – ja, faktisk alle sammen i løbet af de kommende år – og samtidig ændrer vi helt grundlæggende på vores IT-arkitektur, fra at gå fra store skræddersyede systemer til et meget mere modulært og agilt IT-setup. Det stiller store krav til mine administrative ledere, som ikke bare skal implementere nye arbejdsprocesser og systemer i deres dele af organisationen (det skal jeg og mine ledere nok klare, det har vi jo prøvet før) – men det nye er, at det nye modulare IT-setup stiller krav til os som ledere om at være meget mere fleksible, have konstant blik for det tværgående flow mellem forskellige moduler, helhedsoverblik, agilitet og lokalt fagligt ansvar. Det er vi ikke klædt godt nok på til, kan du ikke hjælpe os med at blive det?”.

Begge eksempler viser efter min vurdering at de to virksomheder går fra en situation hvor de har  indkøbt IT-systemer og etableret IT-arkitekturen med henblik på at det skulle fungere i mange mange år (og heri implicit at det blev stabilt og integreret), til nu at indkøbe og opbygge deres IT-arkitektur til noget der lettere kan skiftes ud i, som gør dem mere fleksible og dermed køber løsninger, som sikrer valgmuligheder og løbende tilpasninger til en til stadighed foranderlig organisatorisk praksis. Dette stiller så krav til agilitet og også nye kompetencer blandt organisationens ledere. Men hvad er det så for nogle kompetencer?

Helt tilbage i mit nyhedsbrev i juni måned 2018, skrev jeg om at  IT-mindset er vigtigt for at ledere kan deltage aktivt og kompetent i virksomhedens digitale transformation. Og i anden udgave af min bog, der udkom ultimo august i år, taler jeg om organisationens evne til IT-orkestrering, som  kræver ledere der kan skelne mellem hvad der er back-bone og front-end systemer, og har forståelse for IT-arkitekturen samt IT- og  -sikkkerhedsprincipper, og ikke bare anser det som udelukkende at være et anliggende for IT-afdelingen. Men mon det er dækkende nok?

Tilbage i 2017 udbød jeg et kursus i IT-forståelse for ”ikke IT-ledere”. Udbyttet af kurset skulle gøre ledere:  Bedre til at forstå IT-systemerne i organisationen, deres muligheder og begrænsninger, samt forståelse for hvordan IT-afdelingen arbejder, herunder deres verden og arbejdsmetoder.

  • Bedre til at øge værdien af teknologi, og at indarbejde og tænke nye teknologiske muligheder ind i organisations- og forretningsudviklingsprojekter fra starten.
  • Bedre til at kommunikere med IT-afdelingen og mere kvalificeret til at kunne indgå i mere IT-tekniske diskussioner, som i sidste ende vil kunne være gavnligt for hele organisation og/eller den specifikke afdeling/forvaltning.
  • Bedre til at agere, arbejde og lede i en mere teknologisk og digital hverdag
  • Bedre til at identificere nye muligheder og udfordringer med IT og teknologi.

Det var en godt kursus dengang tænker jeg – men vi solgte kun 4 pladser. Vi kørte kurset for de 4 deltagere og var ikke i stand til at fylde næste hold op. Om det var vores markedsføring der ikke havde været god nok, om der ikke var et marked for kurset på daværende tidspunkt eller om det simpelthen var indholdet af kurset der ikke gav nok til at ”lede IT på den moderne måde”, ved jeg ikke. Men nok en kombination af dem alle tre.  

Men jeg tænker tiden måske er moden til at udbyde det igen, men i en anden form og med et fornyet og mere opdateret fokus. Og jeg får fornyet energi til det efter at jeg også i den forgangne måned er blevet stillet følgende spørgsmål;

  1. ”Vi skal udskiftet vores ESDH system – men er i tvivl om hvilke af de to alternativer vi har fået præsenteret vi skal vælge. Det ene alternativ bygger på et færdigudviklet system, og det andet på et standard rammesystem, men gode integrationsmuligheder til eksterne systemer og moduler – hvad skal vi vælge og hvad er vi modne til ledelsesmæssigt?”
  2. ”Jeg står i spidsen for et stort projekt på tværs af en lang række kommuner – og vi har sådan set valgt system. Men jeg er lidt i tvivl, om det er det rigtige valg vi har truffet og jeg har meget svært ved at stille krav til leverandøren og kan ikke helt gennemskue det de siger er fordelene ved deres system. For slet ikke at tale om hvad det system betyder for min ledelsespraksis både i projektet og også i min daglige ledelse. Jeg kunne godt bruge et kursus i IT-forståelse”
  3. ”Vi har haft en del problemer med vores datakvalitet på det sidste. Problemerne blev opdaget i IT afdelingen, som meddelte det til en af vores øverste faglige ledere i forretningen. Denne leder spurgte derfor med det samme om IT havde styr på det nu, hvortil IT svarede ja. Og der blev derefter ikke gjort mere ud af det. Problemet med datakvaliteten viste sig senere at få store utilfredsstillende konsekvenser vores kunder. Problemet var at den faglige ledere ikke kompetencemæssigt var klædt på til at forstå omfanget af problematikken og anså problemet som et IT-problem. Pernille, vi har simpelthen behov for at få vores ledere klædt bedre på IT-mæssigt. Vil du ikke komme med et bud på hvordan det skal og kan gøres?”

Hvad svaret på det sidste spørgsmål er (og til den administrative direktør overfor) har jeg heldigvis nogle dage endnu til at finde ud af, ligesom jeg også vil bruge den næste måneds tid på at tænke over hvad et kursus i IT-forståelse for ”ikke IT-ledere”, skal og kan indeholde fremadrettet 😊 Har du input hertil er du meget velkommen til at kontakte mig på pkj@di2x.com eller telefonisk på 2250 7629.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram