What are digital leadership competencies?

SEE THE TOOLS
Blog Post
May 2017
Find more blog posts

Det er min oplevelse, at topledelsen, i såvel offentlige som private virksomheder, i større grad erkender deres ansvar for virksomhedens digitale transformation og behovet for udvikling af digitale ledelseskompetencer. Om det så er HR-chefer, Kundedirektører, Kommunaldirektører, Finansdirektører, Administrationschefer, Kontorchefer eller Styrelsesdirektører, som jeg de sidste par måneder har mødt. Fælles for dem er et ønske om en større forståelse for de forandringer og muligheder, som den øgede digitalisering giver, og hvad det kræver af dem som ledere? 

Eller som en deltager på masterclass i Digital Transformation skrev på LinkedIn efter deltagelse på første modul her i april: ”Jeg erkender min begrænsede indsigt i digitalisering. Det går bare ikke, hvis jeg som kommunaldirektør skal lede en kommunal organisation ind i den digitale tidsalder”. Jeg er glad for, at vi har den første kommunaldirektør på masterclass. Andre kommunale direktører ”nøjes” med at invitere mig til en tretimers workshop. Forud for en sådan workshop talte jeg med kommunaldirektøren i telefonen; ”Pernille, kan du ikke komme og hjælpe os i top-ledelsen med at gå fra at være ubevidst inkompetente til bevidst inkompetente”. Tre timer er ikke lang tid, dog bad direktionen efterfølgende kommunens IT chef om at udarbejde en digitaliseringsstrategi – hvilket kan være en udmærket start, men en digitaliseringsstrategi alene sikre ikke digital transformation.  

Men hvad skal der til, og hvilke kompetencer har topledere brug for? Er det ledere der er gode til at bruge de digitale teknologier og f.eks. er aktive på sociale medier og flittigt bruger nye it-systemer? Er det ledere der skal være gode til at skabe med IT, f.eks. selv kunne lave apps og lave gode kravspecifikationer? 

Nej, ikke efter min mening. Du bliver ikke en god topleder ved at kunne anvende eller skabe digitale løsninger. Der skal konceptuelle kompetencer til. Kompetencer hvor lederen forstår, hvad digitalisering betyder for virksomheden, dens forretningsmodel, mission, produkter og services, kunderne, medarbejderne, partner relationer, mind-set etc. Samtidig skal toplederen vide, hvad det kræver af teknologiske platforme i organisationen for at realisere de strategiske potentialer. 

Et nyt ledelsesparadigme om man vil.  

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram