Digital Transformation is something many talk about, but what does it really mean?

SEE THE TOOLS
Blog Post
March 2018
Find more blog posts

Digital Transformation er på dagsordenen og mange taler om det. Det har jeg også gjort. I sidste måneds klumme kom jeg ind på, hvordan jeg i mine fire generationer ser et skifte fra digitalisering til Digital Transformation, og hvad det kræver af organisationen. Men hvordan kan vi forstå Digital Transformation, hvad skal der til for, at en organisation er klar til en fremtid, der er mere digital, og hvor det konkurrencemæssige landskab, for de fleste ser anderledes ud end i dag?

En række forskere påpegede allerede i 2015 i Harvard Business Review, at de virksomheder der klarer sig godt med digitale initiativer ikke ser Digital Transformation som en teknologisk udfordring, men som en transformativ mulighed for hele virksomheden: "I stedet for at forbedre eksisterende praksis eftersøger de en måde, at anvende nye digitale teknologier til at transformere den grundlæggende måde de driver forretning på" (Westerman et al, 2015). I 2017 bragte MIT SLOAN en artikel, der understreger, at Digital Transformation "ikke er en softwareopgradering eller et supply chain projekt, men et planlagt digitalt chok til et ofte velfungerende system" (Andriole, 2017). Her hæfter jeg mig især ved, at Digital Transformation ikke begrænser sig til isolerede processer eller praksisser, men at organisationer kan og at nogle helt sikkert bør gentænke deres kerneopgave/forretningsmodel med teknologien for øje, selvom den på nuværende tidspunkt synes velfungerende. I deres nyeste artikel fra februar 2018 påpeger Weill og Woerner fra MIT, at for de organisationer, der ønsker at transformere virksomheden og stå sig godt i fremtidens digitale virkelighed, handler det om at standardisere, integrere og optimere processer, og at skabe de gode sømløse og brugervenlige kundeoplevelser. Her hæfter jeg mig især ved, at det handler om kundeoplevelser. Men hvem er kunden, vi skal skabe de gode oplevelser for? Er det køberen eller forbrugeren (slutkunden), vi skal være optaget af? Svaret på dette spørgsmål har jeg fundet i en artikel, der udkom i sidste uge i Harvard Business Review. Her argumenteres der for, at de mest succesfulde brands som f.eks. Tesla og Airbnb, fokuserer mere på forbrugerne, end på køberne. De er optaget af, hvordan virksomheden kan påvirke kundens overvejelser om køb. De digitale brands er også meget optagede af, hvad forbrugerne siger til hinanden, hvordan de oplever produktet i enhver kontakt med virksomheden, og hvad der sker med en service efter selve købet.

Det inspirerer mig til at komme med et bud på, hvad der skal til for, at en organisation står sig godt i den digitale fremtid, og hvad Digital Transformation derfor må sigte mod, nemlig at:
Stille spørgsmål ved om den nuværende forretningsmodel er fremtidssikret - også selv om den synes velfungerende i dag.Innovere, engagere og tilfredsstille kunderne med teknologisk tidssvarende services, samtidig med, at omkostningerne reduceres og  processer standardiseres, integreres og optimeres.
Imødekomme forbrugernes behov i stedet for at udvikle og skubbe produkter ud til dem og være optaget af, "hvordan vi kan gøre forbrugernes liv bedre".
Forbrugerne og kunderne kan forvente en god oplevelse i enhver kontakt med virksomheden og uanset hvilken kanal de vælger.

Dertil skal lægges:
Virksomheden anser og behandler data som et strategisk aktiv, der er delt og tilgængeligt for alle, der har brug for det.
Virksomheden kan samarbejde med en lang række partnere både i serviceleverancer og gennem systemintegration.

Men hvilke kompetencer kræver det så af medarbejdere og ledere? Det er et spørgsmål jeg ofte bliver mødt med. Svaret på dette er efter min mening ikke så enkelt. Er det kompetencer vi har brug for, eller er det mere et mindset? Hvis vi kigger på kompetencer, så er KL netop udkommet med en rapport om fremtidens digitale kompetencer i kommunerne. Rapporten kommer med et bud på fire forskellige kompetenceområder og 16 kompetencer, med øje for hvordan den digitale og teknologiske udvikling har konsekvenser for opgaveløsningen i kommunerne. I rapporten påpeges det at "Fokus er på samspillet mellem faglighed og digitalisering - og ikke på it-specialistkompetencer" (KL, 2018). Det er glædeligt at se denne skelnen mellem IT og digitale kompetencer, men er det tilstrækkeligt, hvis det er Digital Transformation vi ønsker at opnå og har behov for? Er det nok, at vi kan gøre ting på en anderledes måde og får nye færdigheder? Eller er det mere et nyt mindset, vi har behov for? Her mener jeg, at det er det sidste. Digital Transformation kræver et nyt mindset, hvor der tænkes radikalt anderledes om vores faglighed, hvis vi skal have succes med den digitale omstilling af et "ofte velfungerende system". Vi har brug for "nye begreber at begribe med og teorier at navigere ud fra" og "vi skal ikke vente på en brændende platform, for hvis vi gør det, er det for manges vedkommende allerede for sent", som Clayton Christensen ophavsmand til begrebet disruptive innovation gav udtryk for på CEO Summit i London i sommers.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram