What does it take for an organisation to move from Digitalization to Digital Transformation?

SEE THE TOOLS
Blog Post
February 2018
Find more blog posts

Januar måned har blandt andet budt på eksamener, artikelskrivning og en række spændende analyseopgaver, men også arbejde med vores teoretiske univers, som jeg kom ind på i sidste måneds klumme, har fyldt meget. Det har været dejligt med forskningsmæssig fordybelse, som også har givet anledning til en række nye refleksioner om, hvad det kræver af kapabiliteter og kompetencer for at øge organisationers digitale modning. Men også hvad forskellen er på Digitalisering og Digital Transformation. En forskel som jeg mange steder synes er uklar og bør præciseres.

Mange af jer har sikkert efterhånden stiftet bekendtskab med mine fire generationer af digitalt strategisk arbejde og IT tænkning (læs mere i klummen fra december). Hver generation har således forskellige formål og processer for arbejdet med Digitalisering og IT, og stiller også forskellige krav til fokusområder og kompetencer hos ledere og medarbejdere.

I arbejdet med vores kapabiliteter til digital transformation er det blevet yderligere klart for mig, at netop overgangen fra generation 2 til generation 3 og 4 udgør et markant skifte. Ikke kun i den måde vi arbejder med den digitale strategiske dagsorden og i den måde hvorpå vi leder, organiserer og anvender IT, men at det også er her, at vi går fra Digitalisering til Digital Transformation.

Det er her organisationen får behov for radikalt at ændre sig. Det er ikke længere kun et spørgsmål om at anvende IT til at gøre det vi allerede gør, bare bedre og mere effektivt, men nu handler det om at gøre nyt og gentænke den måde hvorpå organisationen skaber værdi. For nogens vedkommende endda gentænke selve missionen. For at lykkes kræver dette nye organisatoriske kapabiliteter, nye måder at tænke og udføre ledelse på, samt en erkendelse af, at det er forskellige kompetencer, der bliver væsentlige.

I generation 1 og 2 handler det om selvbetjening, lokale forbedringer, automatisering, procesunderstøttelse og bedre koordinering - lidt populistisk sagt ”at sætte strøm til eksisterende praksis” - som jeg vil kalde Digitalisering. Dette klinger godt med en effektiviseringsdagsorden, hvor formålet primært har været reducering af omkostninger og at gøre tingene hurtigere. Her har der naturligvis også været behov for ændringer, som f.eks. at vi tager systemerne til os i vores opgaveløsning og adopterer nye arbejdsgange. Her har vi haft behov for kompetencer som implementerings- og forandringsledelse, samt gevinstrealisering for at sikre, at de nye systemer og arbejdsprocesser blev anvendt og gevinster høstet. Kompetencer til at skabe forandringer er nødvendige her, men ikke af transformativ karakter, efter min mening.

Men når vi bevæger os over i generation 3 og 4, hvor IT integreres i services og produkter, bliver nye services og nye forretningsmodeller vigtige for mange organisationer. Især hvis de vil fastholde omsætningen, skabe vækst og for nogens vedkommende endda sikre overlevelse. Her bevæger vi os fra Digitalisering og ”at sætte strøm til”, til Digital Transformation. Der rykkes på den måde vi anvender teknologi til at skabe værdi for vores kunder, borgere og forbrugere, der lever op til de krav og forventninger de med rette kan stille til os. Her får organisationen behov for nye visioner, nye kompetencer på stort set alle niveauer i organisationen, tværgående samarbejdsrelationer, nye organiseringsformer mm. Altså kalder det på forandringer af meget mere transformativ karakter.

Det kræver altså nogle andre organisatoriske kapabiliteter, når vi bevæger os fra generation 2 til generation 3 og 4. Refleksionen jeg gør mig, er i hvert fald, at det bliver enormt vigtigt at have en bevidsthed om hvilke kapabiliteter og kompetencer vi har behov for på forskellige ledelsesniveauer, når vi ønsker at transformere organisationen. Det betyder for eksempel, at vi som organisation skal stille anderledes krav til vores IT- og funktionschefer, når vi ikke kun anvender IT til at skabe nye arbejdsgange, men til at transformere vores services og skabe ny værdi.

I den sammenhæng har vi nu den første version af vores Kapabilitetstest klar. Testen er udviklet netop med øje for hvad det kræver af organisatoriske kapabiliteter for at lykkes med skiftet fra Digitalisering i generation 2 til Digital transformation i generation 3 og 4. Således kan testen anvendes til at få indblik i hvor godt organisationen er klædt på til at gennemføre forandringer af transformativ karakter, og hvor der eventuelt er plads til forbedring.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram