What do employees need to be engaged in and capable of when data is on the rise?

SEE THE TOOLS
Blog Post
December 2017
Find more blog posts

I sidste måned kom jeg ind på hvordan vi kan skabe kompetenceudvikling i digital transformation til de mange. I mine tidligere klummer har jeg både været inde på hvad det vil sige at have digitale ledelseskompetencer (se klumme oktober 2017) og hvad det kræver af ledere på forskellige niveauer (se klumme juli 2017), men i øjeblikket er jeg meget optaget af hvad det betyder for medarbejderne. Hvilke kompetencer er centrale og vigtige for medarbejderne for at kunne bidrage til det overordnede arbejde med digital transformation?

I kontekst af mine fire generationer mener jeg ikke kun ledelsens opgave skifter, som organisationen modnes, men også at det stiller nye krav til medarbejderne.

generation 1, hvor det primære fokus på anvendelse af IT primært handler om at understøtte eksisterende praksis er det vigtigt medarbejderne formår at anvende systemer og løsninger som udvikles. I generation 2, hvor vi i højere grad anvender IT – og gerne standardløsninger – til at optimere og gentænke vores kerneprocesser er det medarbejderens opgave, at tage de nye arbejdsprocesser i brug og anvende systemerne som tiltænkt.

Når vi bevæger os over i generation 3, bliver IT en del af forretningsudvikling, og teknologi benyttes i stigende grad til at skabe nye services. Her er ledelsens opgave at være udforskende og inddrage eksterne aktører i denne udvikling; samarbejde med andre bliver centralt.

Således bliver det især vigtigt, at medarbejderne er proaktive i forhold til at bidrage til udviklingen med udgangspunkt i deres faglighed og samtidig løbende giver feedback – udviser agilitet om man vil.  Dette er vi efterhånden ved at se i mange organisationer, som helt naturlige vilkår for arbejdet.

generation 4 bliver samarbejde til partnerskaber, som stiller nye krav til integration mellem organisationer. Som noget særskilt forudsætter dette et langt større fokus på hvordan vi anvender data, egne såvel som andres. Et centralt spørgsmål bliver; hvem og hvad kan jeg binde sammen for at opnå ny indsigt eller skabe nye services, som kunderne efterspørger? Teknologi og især data bliver kerneelementer i at skabe nye forretningsmodeller. Således bliver det derfor også essentielt, at ledelsen blandt andet kan sætte de større rammer for organisationens anvendelse af data. For at lykkes med dette kræver det også, at især medarbejderne er fortrolige med at arbejde med data på en helt ny måde. Medarbejdere skal være fortrolige med behandling af data som en ressource, de skal være optagede af hvordan de kan sikre kvaliteten af data i deres arbejde og i stigende grad kunne anvende data til beslutningstagning og udvikling.

Ledelse af data er også et emne jeg har oplevet stor opmærksomhed omkring i november måned. Da jeg var moderator til Open Data arrangementet ”Fra data til forretningsmuligheder” den 29. november var et af de centrale spørgsmål ved arrangementet: hvordan sikrer vi kvaliteten af de data vi gør tilgængelige, så andre kan skabe en værdi på baggrund af dem?  Netop kvaliteten af data bliver også helt centralt, når vi ønsker at sammenstille data på tværs af afdelinger og funktioner, og endda udenfor vores egne organisatoriske grænser. Netop dette spørgsmål var et af omdrejningspunkter på KLs konference ”Når data skaber velfærd”, hvor jeg gav et indlæg med titlen; ”Den Datadrevne kommune”. Konferencen stillede skarpt på: hvordan kan vi i den offentlige sektor sammenstille og dele data på tværs af forvaltninger og områder, for at skabe sammenhængende tilbud til borgerne? Det er spændende at se, hvor meget dette fylder på dagsordenen i de kommende år. Men også hvad det kommer til at betyde for medarbejderne når disse nye dagsordner skal omsættes til praksis og der skal tages stilling til spørgsmål som f.eks. hvor skal de dataanalytiske kompetencer placeres? Skal vi forvente, at medarbejderne selv kan analysere og modellere data til at skabe indsigt? Og hvis ikke, hvordan faciliterer vi samarbejde mellem dataspecialister og medarbejdere med en dyb faglighed? Hvad er de centrale kompetencer i den nye virkelighed og hvordan sikre vi tilfredsstillende datakvalitet?

Dette er efter min vurdering nogle af de spørgsmål, der bliver relevante, når vi bevæger os over i generation 4, hvor partnerskaber, integration, ny indsigt og nye forretningsmodeller baseret på data vil fylde mere og mere.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram