IT and Digital Competencies?

SEE THE TOOLS
Blog Post
August 2018
Find more blog posts

I sidste måneds klumme skrev jeg om vigtigheden af fleksible rammer i organisationen, for at medarbejderne kan bidrage konstruktivt til virksomhedens digitale transformation. Men de rette rammer kan ikke gøre det alene, det handler i høj grad også om at alle, medarbejdere såvel som ledere, skal være klædt på med de rette kompetencer. Netop kompetencer til digital transformation, eller mangel på samme, har været et fokus i mange af forårets rapporter om digital transformation og blev også flittigt debatteret på Folkemødet på Bornholm i juni måned. Når man går et spadestik dybere og kigger på hvilke kompetencer, der tales om at der er behov for, synes det at være lidt uklart og måske endda lidt rodet. Der nævnes behov for; IT-forståelse, digitale kompetencer, teknologiske kompetencer, IT-kompetencer, forståelse for den digitale og teknologiske udvikling koblet med forretningsforståelse osv. Jeg møder også folk rundt omkring, som taler om IT- og digitale kompetencer i flæng og andre, som giver udtryk for at de mener det er det samme og ikke mener, der er behov for at skelne. Dette kommer også til udtryk nogle steder, når der tales om IT-projekter og digitale projekter – her skelnes der efter min mening heller ikke altid.

Er IT-kompetencer så det samme som digitale kompetencer? Det mener jeg ikke det er og jeg mener, at begge typer af kompetencer er vigtige at have for både ledere og medarbejdere. Men hvordan kan vi skelne og hvad er hvad?

IT-kompetencer forstår jeg grundlæggende som kompetencer til at udvikle, implementere og anvende IT-systemer, herunder at høste gevinsterne i organisationen og også at kunne forstå de sammenhænge, der er mellem virksomhedens IT-systemer og virksomhedens råderum og muligheder. Det er kompetencer, som snævert handler om at anvende og forstå IT som værktøjer og systemer i virksomheden og dens processer. IT-kompetencer har vi jo for så vidt skullet have længe, men der kommer selvfølgelig nye behov til i takt med den digitale og teknologiske udvikling, som f.eks. behov for at sikre god datakvalitet og behov for øget forståelse for IT-sikkerhed. Det betyder ikke at alle medarbejdere skal være IT-eksperter, men de skal have en grundlæggende forståelse for IT, og for hvad systemerne og teknologierne kan og også for hvad de ikke kan. Derfor er det forståelsen for IT, der er det centrale. Dermed er det snarere IT-forståelse, fremfor IT-kompetencer, der bliver centralt at udvikle blandt medarbejdere og ledere, for at sikre organisationens tidssvarende og værdiskabende anvendelse af IT.

Digitale kompetencer forstår jeg som evnen til at forholde sig meningsfuldt, konstruktivt og effektfuldt til digitale løsninger, teknologier og platforme. Og på den baggrund kunne tænke teknologierne ind i organisationens forretningsmodeller, strategier, services og produkter, så de løsninger der møder kunden, bliver tidssvarende og lever op til (eller overgår) kundens krav og forventninger. Her handler det om at være nysgerrig på hvordan nye og eksisterende teknologier giver mulighed for at skabe mere værdi for kunder og borgere, og også hvordan den teknologiske og digitale udvikling ændrer på den konkurrencemæssige situation. Det vigtigste er at kunne forholde sig til, forstå, være nysgerrig og nytænkende, og det kræver et digitalt mindset at kunne det. Digitalt mindset hos medarbejdere og ledere, mener jeg derfor det er vigtigt at arbejde med at udvikle i hele organisationen, for at sikre organisationens og virksomhedens fortsatte digitale modning.

Forskellen mellem IT-forståelse og digitalt mindset er og bliver central i det udviklingsarbejde, som vi er i gang med til vores kommende digitale læringsunivers, Curico. Her udvikler vi to online uddannelser, som henvender sig til fagprofessionelle og generalister; en uddannelse til udvikling af IT-forståelse og en anden uddannelse til udvikling af digitalt mindset. Hvad der så konkret er behov for at der bliver undervist i på de to uddannelser, er vi i fuld gang med at få præciseret her i august og september måned, godt hjulpet på vej af faglige advisory boards bestående af ledere fra såvel den offentlige som den private sektor. Har I input hertil, er I naturligvis meget velkomne til at kontakte mig på pkj@di2x.com ligesom jeg også i en senere klumme vil præsentere, hvad vi når frem til. 

Udviklingsarbejdet med de to online uddannelser har også givet anledning til at vi i Digitaliseringsinstituttet har gjort os en række overvejelser om, hvordan der kan arbejdes med kompetenceudvikling af ”de mange” i danske organisationer, ligesom vi allerede har indledt dialog med et par organisationer, som har vist interesse i at anvende platformen. Netop det at anvende e-læring som kompetenceudvikling til ”de mange”, tror jeg skal være temaet for næste måneds klumme.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram