Digital vismann: Her er fem tips for å komme i gang med AI i din organisasjon

Kronikk av Pernille Kræmmergaard, september 2023
Se flere kronikker

Kunstig intelligens treffer oss nå for alvor.

I løpet av de siste månedene, i takt med at bruken av AI-baserte assistenter som ChatGPT har økt, har vi som samfunn diskutert mulighetene og utfordringene ved økt bruk av AI. Diskusjoner som på den ene siden har dreid seg om muligheten for at AI tar over og gjør oss mennesker overflødige, og på den andre siden om all den fantastiske kunnskapen vi får tilgang til og muligheten for kreativ produksjon av alt fra festsanger til eksamensoppgaver.

Teknologi snur opp ned på mye av det vi er kjent med, inkludert måten vi har organisert oss på. I takt med den økende implementeringen og bruken av teknologi, blir diskusjoner og debatter om dette svært relevante og viktige for oss alle.

Med tanke på at vi bare har sett begynnelsen av det som kommer, er jeg overbevist om at vi må omfavne teknologien enda mer og begynne å ta den i bruk på alvor.

Jeg ser ikke for meg hvordan samfunnet, offentlig sektor og private bedrifter skal kunne møte innbyggernes og kundenes krav og forventninger til produkter og tjenester i fremtiden uten å øke bruken av data og kunstig intelligens. Kunstig intelligens vil også være nødvendig for at ansatte skal kunne utføre jobbene sine tilfredsstillende og effektivt i fremtiden.

For ikke å snakke om hvordan vi skal kunne løse mangelen på arbeidskraft og "varme" hender uten økt bruk av teknologi.

De mange mulighetene med kunstig intelligens

Vi har ikke råd til å vente hvis vi vil sikre fremtidig velferd for alle, samhold i samfunnet og et konkurransedyktig næringsliv. Jeg vet at mange er enige med meg i dette, og allerede i full gang med å utforske mulighetsrommet, mens andre kanskje er usikre på hva kunstig intelligens kan brukes til, og trenger å vite hvordan de skal komme i gang og hva de må være oppmerksomme på. La meg begynne med førstnevnte og komme tilbake til sistnevnte.

Samlet sett gjør kunstig intelligens det mulig å analysere store datamengder og identifisere nye mønstre og sammenhenger, lage prognoser og foreslå forebyggende tiltak. Vi kan for eksempel bruke AI til å utvikle persontilpassede og relevante tilbud og tjenester til kundene, også proaktivt - før kunden har bedt om det. Akkurat slik vi kjenner det fra for eksempel Netflix og Spotify. - Og vi kan ta det i bruk for å forstå kundenes preferanser bedre og dermed muliggjøre målrettet og effektiv produktutvikling.

Kunstig intelligens kan fungere som virtuell assistent for å håndtere rutineoppgaver, og som beslutningsstøtte for å hjelpe ledere med å ta mer informerte beslutninger. I andre tilfeller kan beslutningsprosesser automatiseres, for eksempel innen rekruttering. Screening av CV-er og søknader, forutsigbar lagerstyring og vedlikehold basert på etterspørsel og vedlikeholdsbehov; dette er bare noen av mulighetene vi står overfor.

De kan brukes til å identifisere uregelmessigheter i nettverksaktiviteten som kan indikere

Fem gode råd

Bruken av kunstig intelligens handler på ingen måte bare om teknologi, men også om organisasjoner, mennesker og yrker. Bruken av AI-teknologi kommer til å ha stor innvirkning på hvordan vi organiserer virksomhetene våre og det faglige innholdet i mange jobber.

Spørsmålet er hvordan man kommer i gang og hva man bør tenke på. Her er mine fem råd:

  1. Forstå gapet mellom der organisasjonen din er i dag; hvor modne dere er når det gjelder digital transformasjon og bruk av data og teknologi, og der dere ønsker å være i fremtiden. Dette vil gi dere et utgangspunkt og en felles forståelse av det fremtidige ambisjonsnivået.
  2. Begynn i det små og start med enkle prosjekter som gir raske gevinster, og bygg videre derfra. Dette vil hjelpe deg med å forstå hvordan AI fungerer, og hva det kan gjøre for virksomheten din.
  3. Rådfør deg med eksperter på området - med den kunnskapen du har nå, er det ikke sikkert at du er i stand til å finne ut hvor en investering vil gi størst effekt og økonomisk gevinst. Eksperter kan gi verdifull innsikt og hjelpe deg med å unngå fallgruver.
  4. Sørge for organisatoriske endringer og kompetanseutvikling blant ledere og ansatte i bedriften. Bruk av AI krever nye arbeidsoppgaver, ny kompetanse og nye samarbeidsrelasjoner for å realisere den fulle verdien av AI.
  5. Vær oppmerksom på etiske og juridiske aspekter. Du må være oppmerksom på regler for personvern og databeskyttelse og sikre at bruken av data er etisk forsvarlig. En viktig utfordring er å sikre datakvalitet-, etikk, -transparens og -compliance.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram