Her er fem gode råd til at komme i gang med AI i din virksomhed

Af Pernille Kræmmergaard (klummen blev bragt som Debat indlæg i Børsen den 12. August)
Læs flere klummer

Kunstig intelligens rammer os nu for alvor.

Vi har de sidste måneder, i takt med brugen af assistenter baseret på kunstig intelligens som Chat GPT er steget, drøftet mulighederne såvel som udfordringerne ved øget brug af kunstig intelligens. Drøftelser, der på den ene side har handlet om muligheden for, at kunstig intelligens tager over og overflødiggør os mennesker, og på den anden side har handlet om alt det fantastiske, vi får adgang til af viden og mulighed for af kreativ produktion af alt fra festsange til eksamensopgaver.

Teknologien vender op og ned på mange af de ting, vi kender, og den måde, hvorpå vi har indrettet os på. I takt med, at vi i højere og højere grad implementerer og anvender teknologien, er det derfor yderst relevante ting at drøfte og debattere.

Særligt med tanke på, at vi kun har set begyndelsen, for der er efter min mening ingen tvivl om, at vi i endnu højere grad skal tage teknologien til os og komme i gang med at anvende den.

Jeg kan ikke se, hvordan vi som samfund, offentlig sektor eller privat virksomhed fremadrettet kan leve op til borgernes og kundernes krav og forventninger til produkter og servicer uden øget brug af data og kunstig intelligens. Ligesom AI fremadrettet er nødvendigt for, at medarbejderne fremadrettet kan udføre deres job tilfredsstillende og effektivt.

For slet ikke at tale om, hvordan vi skal kunne imødegå manglen på arbejdskraft og “varme” hænder uden større brug af teknologien.

AI’s mange muligheder

Vi har ikke råd til at vente, hvis vi vil sikre fremtidig velfærd for alle, sammenhængskraft i vores samfund og konkurrencedygtige virksomheder. Det vil mange sikkert være enige med mig i, og de er nok allerede i fuld gang, mens andre måske er usikre på, hvad det er, kunstig intelligens vil kunne anvendes til. Mens andre igen måske er usikre på, hvordan de kommer i gang, og hvad de skal være opmærksomme på. Lad mig starte med det første og vende tilbage til det sidste.

Overordnet giver disse teknologier mulighed for at analysere store datamængder og identificere nye mønstre og sammenhængen, lave forudsigelse og forslå forebyggende handlinger. F.eks. kan de anvendes til at udvikle personlige og relevante tilbud og servicer til kunder. Og det kan også gøres proaktiv – altså inden kunden har bedt om det. Præcist som vi kender det fra f.eks. Netflix og Spotify. Og de kan anvendes til at forstå kundernes præferencer bedre og dermed også muliggøre målrettet og effektiv produktudvikling.

De kan fungere som virtuelle assistenter, der kan håndtere rutinemæssige opgaver, og de kan fungere som beslutningsstøtte og hjælpe ledere med at træffe mere informerede beslutning. I andre tilfælde kan de automatisere beslutningstagningen som f.eks. ved rekruttering. Her kan de screene cv’er og ansøgninger, ved lagerstyring kan de forudsige efterspørgsel, og ved vedligehold kan de forudsige behov herfor.

De kan anvendes til at identificere anormaliteter i netværksaktiviteter, der kan indikere

Fem gode råd

Anvendelsen af kunstig intelligens handler på ingen måde kun om teknologi, men også om organisationer, mennesker og fagligheder. Anvendelsen af AI-teknologi vil have stor indvirkning på, hvordan vi organiserer vores virksomheder og det faglige indhold i mange job.

Spørgsmålet er, hvordan man kommer i gang, og hvilke overvejelser man bør gøre sig. Hertil er mine 5 råd:

  1. Forstå gabet mellem, hvor virksomheden er i dag mht. digital omstilling og brug af data og teknologi. Hvor modne er I, og hvor vil I gerne være i fremtiden. Så kender I udgangspunktet og får en fælles forståelse for det fremtidige ambitionsniveau.
  2. Start småt og start med enkle projekter, der giver hurtige gevinster og byg videre derfra. Det vil hjælpe jer med at forstå, hvordan AI fungerer, og hvad det kan gøre for virksomheden
  3. Rådfør jer med eksperter på området – det er ikke sikkert, at I med den viden, som i har nu, kan tænke jer frem til, hvor en evt. investering vil give størst effekt og økonomisk gevinst. Eksperter kan give jer værdifuld indsigt og hjælpe jer med at undgå faldgruber.
  4. Sikr organisatoriske forandringer og udvikle kompetencer i virksomheden blandt ledere og medarbejdere. Anvendelse af AI kræver nye jobfunktioner, nye kompetencer og nye samarbejdsrelationer for at få den fulde værdi.
  5. Vær opmærksom på etiske og juridiske aspekter. I skal være opmærksom på regler om databeskyttelse og privatliv og sørge for, at jeres anvendelse af data er etisk forsvarlig. En væsentligste udfordring er sikring af datakvalitet, -etik, -transparens og -compliance
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram