Which competencies are important at different managerial levels?

SEE THE TOOLS
Blog Post
July 2017
Se flere kronikker

I løbet af juni måned syntes digitale kompetencer for alvor at være kommet på dagsorden mange steder, og i diverse medier og rapporter, det er rigtig glædeligt. Vi mærker også her i Digitaliseringsinstituttet en øget interesse for vores uddannelser, skræddersyede kurser og foredrag – det er selvfølgelig også rigtig glædeligt!

Den seneste måned har jeg mødt mange mennesker fra forskellige organisationer og fra forskellige ledelseslag, som alle har været optaget af spørgsmålene om, ”Hvilke kompetencer er det, der er vigtige for, at jeg kan mestre mit job i dag og også i morgen?”, eller ”Hvad er det nye, jeg skal kunne for at bidrage til, at min organisation opbygger digitalt lederskab?”

“Digitalt lederskab er at gøre de rigtige ting for virksomheden med digitaliseringen for at sikre strategisk succes for en selv og for ens partnere i ens øko-system”

Svarene på disse spørgsmål er naturligvis forskellige alt afhængigt af hvilket organisatorisk niveau, du befinder dig på. Hvert ledelsesniveau rummer naturligt nok særlige opgaver og udfordringer, som ikke kan løses med de samme ledelsesmæssige kompetencer. Jeg vil i denne klumme give mit bud på de tre væsentligste kompetencer, der er vigtige at besidde, her i midten af 2017, på tre forskellige ledelsesniveauer; topledelse, ledelse og øvrige medarbejdere med et ledende ansvar, som f.eks. konsulenter, projektledere, teamledere med flere.

Topledelsesniveau:

Forståelse for hvordan den digitale udvikling påvirker virksomhedens forretningsmodel, mulige værdiskabelse og eksterne relationer – og eksekvere på denne forståelse
Evne at gå forrest og arbejde med at transformere organisationen - såvel mentalt som strukturelt
Forstå og interessere sig for virksomhedens teknologiske platform og løsninger – og stille tidssvarende krav hertil
Ledelsesniveau:

Forståelse for hvordan den digitale og teknologiske udvikling kan bidrage til værdiskabelse indenfor ledelsesområdet og fagligheden, samt igangsætte ændringer heri
Forstå hvilke ændrede krav kunder stiller og hvilke ændrede forventninger samarbejdspartnere har, til ens organisation som følge af den digitale udvikling samt mestre at tilpasse sig disse
Sikre et fornuftigt og tidssvarende samarbejde mellem IT-funktionen og ens egen organisation samt sikre, at gevinsterne høstes og ressourcerne hertil allokeres
Øvrige medarbejdere med et ledende ansvar:

Evne at samarbejde på kryds og tværs både internt og eksternt i forbindelse med både udvikling af løsninger og services, samt i leverancen af dem
Sikre at løsninger udvikles ud fra et ”uden-fra-ind” perspektiv og turde afprøvning af dem i beta-mode
Evne såvel teknisk og/eller organisatorisk implementering, identificering af gevinster og kunne lede i forhold til business cases
Måske er der ligefrem behov for et Digital Leadership Pipeline, ud fra antagelser om:

at god digital ledelse ikke er det samme, uanset hvilket niveau du er leder på. Virksomheder må arbejde med at udvikle de rette kompetencer blandt nuværende ledere og medarbejdere, således de er velkvalificerede i deres stillinger nu og fremadrettet
at virksomheder, såvel offentlige som private, må arbejde målrettet for at sikre, at alle kan deltage aktivt i den digitale transformation af virksomheden. Det kræver, at de har de rette digitale kompetencer og mindset til at løse de opgaver, der forventes i de til stadighed øgede digitale omgivelser, som virksomheder agerer i
Med disse ord – god sommer.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram