DI2X logo

Subscription på 
Online Tools fra DI2X

Digital transformation er det ikke bare endnu et projekt, det er en rejse mod øget digital modenhed.

Vi ønsker at støtte jer i jeres rejse og gøre det muligt for jer at involvere så mange ledere og medarbejdere som I ønsker og skabe værdi for jeres organisation, kunder og forretning.
Læs mere om Corporate Subscription
  • Ønsker du at gøre digitaliseringen til en integreret del af forretningsstrategien og måle fremskridt?
  • Ønsker du at formulere ambitionen for jeres digitale transformation, og identificere de rette strategiske aktionspunkter I skal eksekvere på?
  • Ønsker du at forbedre din organisatoriske kapabiliteter- og beslutte hvilke kapabilitet I skal fokusere på først og der næste?
  • Ønsker du at skabe digitalt mindset blandt chefer og ledere for at øge den digitale modenhed?

Hvis du kan genkende en eller flere af disse mission-critical priorities, er Corporate Subscription det rigtige valg for dig og din organisation.

Mission-critical priorities er de vigtigste spørgsmål, som topledere og ledere beskæftiger sig med. Det er spørgsmål, hvor svaret ikke er indlysende, og løsningen ofte er en flerårig indsats.
 
For DI2X handler de vigtigste mission-critical priorities, som vi adresserer med vores corporate subscription, om organisationers digitale transformation og hvor godt de er klædt på dertil både organisatorisk og ledelsesmæssigt, samt hvordan man kan måle og følge fremskridt.

Med Corporate Subscription vokser vi med dig, og tilbyder løbende ny viden og indsigt, så I kan planlægge jeres næste step

Digital 
Modenhed
Vores Digital Modenhed Tool gør det muligt for jer at opnå en fælles forståelse af den nuværende situation, retningen samt et fælles sprog for alle ledere.

Regelmæssig brug af toolet gør det muligt at evaluere og måle udviklingen.
Organisatoriske 
Kapabiliteter
Vores Organisatoriske Kapabiliteter Tool gør det muligt hurtigt at foretage en vurdering af det nuværende niveau af organisatoriske kapabiliteter og digitale kompetencer.

Regelmæssig brug af toolet gør det muligt at måle fremskridt og planlægge næste step.
Ressource- 
center
I vores Ressourcecenter finder du artikler, faglitteratur, cases, webinarer og meget mere, der hjælper dig til succes.

Brugen af vores Ressourcecenteret klæder dig på til at facilitere digital transformation og hjælper dig med at vedligeholde dit digitale mindset.
Customer Service 
Program
Vi hjælper jer med onboarding, som sikrer, at I kommer godt fra start, og holder jer på sporet med kvartalsvise opfølgninger.

Vi understøtter jeres rejse og hjælper med at identificere områder, hvor der er plads til forbedringer, ændringer, foreløbige resultater, behov for coaching, næste step osv.

"Det er afgørende at være tydelig i kommunikationen omkring transformationen og strategien.

Når et ledelsesteam og ledere på tværs af organisationen i fællesskab forstår dens nuværende digitale modenhed og hvor den ønsker at være om 2 eller 5 år, er resultatet et fælles sprog, som alle ledere i organisationen kan bruge. Det gør udførelsen til alles opgave. Det kan kun ske, hvis der er en fælles aftale om den nuværende tilstand, en fælles vision for fremtiden og et fælles sprog. Vores Online Tools til Digital Modenhed gør det muligt for jer at nå frem til en fælles forståelse af den nuværende tilstand, retning og et fælles sprog for alle ledere. Det vil betyde, at kommunikationen om transformationen bliver konsekvent.

I vil kunne inddrage så mange ledere og medarbejdere som I ønsker, med forskellige baggrunde og forskellige kompetencer. Men når det gælder digitale transformationer, er de digitale kompetencer på tværs af organisationen ofte begrænsede. Begrænsede digitale kompetencer på tværs af organisationen vil påvirke evnen til at gennemføre den digitale transformation. Før organisationen går i gang med næste fase af den digitale transformation, bør den vurdere den nuværende tilstand af organisatoriske kapabiliteter og digitale kompetencer og derefter udarbejde en plan for at forbedre de mest kritiske for at sikre succes. Vores Online Tools til organisatoriske kapabiliteter er et nyttigt værktøj, der gør det muligt at foretage en hurtig organisatorisk vurdering. Behovet for et mangfoldigt og dybt team vil for digitale transformationer kun lykkes, hvis der er et tilstrækkeligt niveau af modenhed af digitale organisatoriske kapaciteter i organisationen."

Peter Søndergaard

Bestyrelsesformand og investor,
Peter Søndergaard