Mind the Gap

Digital modning – dit ledelsesansvar

Klumme af Pernille Kræmmergaard, april 2024
Læs flere klummer

“Please mind the gap between the train and the platform” sådan indledes min nye bog som udkommer medio maj. Og den fortsætter sådan her…

I Londons travle undergrundsbane vrimler mennesker ind og ud af de skramlende togvogne, mens højttalerudkaldet minder dem om, at de skal passe på afstanden mellem tog og perron. Budskabet gentages mindst 200.000 gange hver dag, og det står også på selve perronerne.

Sådan har det været siden 1968, hvor højttalerudkaldene erstattede personalet, der ellers hjalp passagererne med at komme helskindet ind og ud fra vognene uden at snuble. Og trods travlheden – med fire millioner daglige passagerer er The Tube et af verdens travleste transportsystemer – sker det sjældent, at nogen kommer til skade, netop fordi de er opmærksomme på mellemrummet.

Det er et udtryk, som jeg er begyndt at bruge, men i en anden sammenhæng. For mig handler det om det gab, der er mellem en virksomheds eller organisations evner og de krav, som omverdenen stiller.

Når jeg besøger virksomheder og offentlige organisationer, er det tydeligt, at de for længst har forstået vigtigheden af de digitale teknologier. Brugen af dem står højt på deres dagsorden, og undersøgelser og min egen erfaring viser, at de i høj grad efterspørger digitale kompetencer.

Men samtidig er mange frustrerede. De oplever, at deres virkelighed forandrer sig hurtigt, opgaveløsningen bliver mere kompleks, der kommer nye krav og forventninger fra både kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere, for ikke at tale om samfundet i bredere forstand: klima, bæredygtighed, social ansvarlighed, cybersikkerhed, dataetik osv. Det er ikke nyt i sig selv – konkurrencelandskabet har altid forandret sig – men hastigheden af forandringerne og kompleksiteten gør det nødvendigt at gribe forandringerne anderledes an end tidligere.

Den teknologiske udfordring især er påtrængende, og mange af de ledere, jeg taler med, er klar over, at der er gab, som de skal være opmærksomme på, fordi de kan blive fatale. De nyere teknologier beskrives ofte som disruptive, altså markant forstyrrende. Det skal forstås sådan, at de har potentiale til radikalt at forstyrre den måde, tingene traditionelt er blevet gjort på. De kan skabe helt nye markeder eller forretningsmodeller og på den måde gøre eksisterende produkter og services forældede. Og dette disruptive potentiale er med til at øge risikoen for gab, der kan blive kritiske.

Man kan skelne mellem eksterne gab – gabene mellem omverdenens forventninger og krav og virksomhedens vilje og evne til at opfylde dem – og de interne: Alle de steder hvor der er uoverensstemmelse mellem afdelinger, strategi, organisation, teknologisk viden og kunnen osv. De eksterne er typisk dem, der driver digitaliseringen.

Der kan være gab mellem, hvad deres egne virksomheder kan, og hvad nye og måske smidigere “born digital”-konkurrenter kan. Der kan være gab mellem deres egen digitale modenhed og branchens, hvor de sakker agterud. Nogle har også oplevet, at de har svært ved at leve op til de krav og forventninger, som kunderne og samarbejdspartnerne har. Samtidig er investorer og ejere blevet opmærksomme på, om virksomheder og organisationer er konkurrencedygtige, når det gælder brugen af digitale teknologier.

Netop gabet mellem virksomhedernes og organisationernes nuværende formåen og omverdenens forventninger driver behovet for digital udvikling mange steder. Det er også et kritisk gab. Hvis det bliver for stort, kan man ikke – som i Londons undergrund – blot minde sig selv om lige at tage et lidt større skridt; i stedet falder man ned i mellemrummet, og det kan blive fatalt.

Nok så vigtigt: Hvis du alene reagerer på det øjeblikkelige pres, som du oplever, er der en stor risiko for, at du bliver ved med at være bagud. I stedet skal du gribe muligheden for bevidst at arbejde med digital modning og træffe strategiske valg om, hvor I skal være på kortere og længere sigt og gerne med mere ambitiøse mål, end hvad I oplever som nødvendigt her og nu.

Virksomheder og organisationer har altid været nødt til at udvikle sig i forhold til omverdenens forventninger. Men digitale teknologier udvikler sig hele tiden, og mange med stor hast, og er man først kommet langt bagud, kan det være næsten umuligt at indsnævre gabet igen. Derfor kræver den digitale udvikling konstant opmærksomhed og strategisk forudseenhed.

Det er først og fremmest dette farlige mellemrum, som bogen her vil hjælpe dig til at lukke. Men der er også andre gab, som kan være problematiske. Internt i virksomheden eller organisationen kan der som nævnt være forskellige typer gab i digital udvikling, for eksempel mellem afdelinger, mellem de strategiske behov og den konkrete færdighed, mellem hensigten og de organisatoriske rammer osv. Hvordan du håndterer dem, kan du læse mere om i bogen, hvor også den nye Generation 6 af digital modenhed præsenteres og meget mere.

Hvis du er interesseret i at læse bogen kan den allerede nu forudbestilles på Djøf forlag her.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram