DI2X logo

Ressourcecenter

Ressourcecenteret er det sted, hvor vi deler vores viden med dig – for at assistere jer i at hjælpe andre, eller i at hjælpe jer selv.

I Ressourcecenteret finder du

Eksempler på hvorfor andre har anvendt DI2X' Rammeværker og Tools og hvordan de har opnået værdi dermed.

Vejledninger og materialer til brug i forbindelse med udsendelse af tests samt i forbindelse med analyse og præsentation af testresultater.

Forslag, præsentationsmaterialer, skabeloner og videoer til brug i forbindelse med afholdes af ledergruppemøder, strategiworkshops, temadage, kompetenceudviklingsdage og andre aktiviteter.

Vidensressourcer der hjælper dig til at kultivere dit eget og andres digitale mindset.

Se nedenfor for en oversigt over de konkrete materialer i Ressourcecenteret.

Cases fra andre organisationer

Find inspiration i beskrivelser og videoer om, hvorfor andre har anvendt DI2X Tools og Rammeværker, hvordan de har opnået værdi og hvad det har krævet. Måske giver det anledning til nye ideer til hvordan I kan arbejde videre hos jer og hvorfor.

Artikler, blogs mm.

Få mere viden om vigtigheden af at arbejde strategisk såvel som kompetencemæssigt med at styrke organisationers digitale modenhed, herunder hvordan DI2X Tools og Rammeværker kan bidrage dertil. Måske finder du nye argumenter der kan hjælpe dig med at fremme den digitale dagsorden i din organisation.

Tutorials om DI2X Tools

Find vejledninger til hvordan du anvende Tools. Det kan eksempelvis være, at du er i tvivl om hvordan du opretter en test, tilgår resultaterne eller sammenligner resultater fra forskellige afdelinger. Det finder du hjælp til i Ressourcecenteret..

Mailskabeloner

Find skabeloner til udsendelse af mails til deltagere der skal besvare en test. Skabelonerne er klar til brug, og indeholder allerede links til introduktionsvideo og –artikel og fremhæver hvilke informationer du med fordel selv kan tilføje. På den måde får deltagerne al den information de har brug for.

Introduktion til DI2X’ Rammeværker

Find korte introduktionsvideoer og -artikler, som giver forståelse for hvad Rammeværkerne, Digital Modenhed og Organisatoriske Kapabiliteter, drejer sig om. Materialerne kan være en hjælp til at genopfriske hovedpointerne, men kan også deles med andre, eksempelvis som forberedelse til at de skal besvare en test.

Vejledninger i at analysere testresultater

Få hjælp til, hvordan du kan gribe analysearbejdet an og hvad du med fordel kan lægge mærke til, når du skal forstå og bearbejde en gruppes samlede testresultater eller sammenligne resultater fra forskellige grupperinger i organisationen.

Skabeloner til præsentation af testresultater

Find skabeloner der hjælper dig til at præsentere testresultater og facilitere en dialog derom. På den måde kan du nemt forbereder en professionel præsentation eller rapport om et nyt sæt testresultater du skal blot tilføje de relevante testresultater.

Præsentationer om Rammeværkerne

Få adgang til omfattende PowerPoint-præsentationer om hhv. Digital Modenhed og Organisatoriske Kapabiliteter. Præsentationerne indeholder en lang række forskellige visualiseringer af rammeværkerne og giver dig dermed mulighed for at udvælge og anvende netop dem som er mest relevante for dig.

Øvelser, refleksionsspørgsmål og gruppedrøftelser

Find forslag til øvelser med udgangspunkt i testresultater, refleksionsspørgsmål du kan inddrage i dine præsentationer og skabeloner til gruppedrøftelser om Digital Modenhed og Organisatoriske Kapabiliteter. Brug materialerne som de er eller find inspiration til at udarbejde dine egne.

Præsentationsvideoer

Få præsentationsvideoer til brug i forbindelse med eksempelvis facilitering af workshops, møder eller andre aktiviteter. Fremfor selv at forklare Digital Modenhed eller de Organisatoriske Kapabiliteter, kan du få tidligere professor og grundlægger af DI2X, Pernille Kræmmergaard, til det.

Bøger

Find adgang til Pernille Kræmmergaards to bøger Digital Modenhed og Digital Transformation. Her kan du eksempelvis blive klogere på forskellene mellem de fem generationer af Digital Modenhed. Eller fordybe dig en evne, der har særlig strategisk betydning for jer.

Videoer og webinarer

Få adgang til videoer og webinarer med forskere og ledere der giver dig viden om supplerende temaer såsom blockchain, cybersikkerhed og modularitet . Fordyb dig i et tema selv, eller se videoen med en kollega for at og inspirere til nye dialoger og perspektiver.