Mind the gap i Digital Modenhed

Klumme af Pernille Kræmmergaard, november 2023
Læs flere klummer

Jeg har i mange år talt om digital modenhed og forskellige generationer heraf, og i næsten lige så mange år er jeg blevet spurgt af ledere om, hvordan man lukker gabet mellem den nuværende digitale modenhed og den fremtidige ønskelige.

I mange år har jeg også afbildet min model om digital modenhed som en trappe - en generationstrappe, som både andre, og nu også jeg selv, omtaler den som. Hver generation har sit eget trappetrin, hvor hver generation bygger ovenpå det forrige trin, og hvert trin kræver udvikling af organisatoriske kapabiliteter, fundamenter der skal bygges, og ledelsesmæssige kompetencer, der skal læres på hvert trin for at sikre en solid og sikker trappe.

”Kan man så ikke springe et trappetrin over?" er jeg i mange år også blevet spurgt om. Mit svar har været, at man godt kan, men det kræver, at man er opmærksom på den kompleksitet, man skaber - altså den skrøbelighed, man tilfører trappen. En skrøbelighed, der opstår, når man ikke får udviklet de organisatoriske kapabiliteter og opbygget de kompetencer og fundamenter, der er nødvendige for en stabil trappe.

”Skal man være på samme trin i hele organisationen, det kan man vel egentlig ikke, eller hvad?" er et spørgsmål, jeg ofte har hørt fra folk, der enten har læst en af mine bøger, været på kursus eller deltaget i en workshop. Mit svar har været, at det er helt rigtigt. Forskellige områder af organisationen er forskellige steder og skal ledes forskelligt. En bevidsthed om, hvor modne forskellige områder er, er nødvendig, og strategiske prioriteringer om, hvor modne områderne skal være, bør foretages.

”Trappen og generationerne resonerer rigtig godt for mig, men hvordan kan der arbejdes med at øge den digitale modenhed? Og hvis ansvar er det?" har jeg også i mange år hørt, når jeg har præsenteret generationstrappen. Svaret på dette spørgsmål har været, at det kræver indsatser på mange områder at øge den digitale modenhed. Kapabiliteter, der skal udvikles, fundamenter, der skal bygges, mindset og kompetencer, der skal udvikles. Ansvaret for dette og dermed den digitale modning af organisationen er et fælles ledelsesanliggende og vil kræve noget af alle ledere.

Alle disse spørgsmål taler for en opmærksomhed på gabet – skal det lukkes som "Closing the Gap", skal det ledes som "Manage-the-Gap", eller handler det i virkeligheden mere om at "Mind the Gap"? Lad mig dele mine igangværende refleksioner om disse først.

  • ”Closing the Gap" i digital modenhed kunne henvise til at mindske forskellene mellem den nuværende og fremtidigt ønskelige digitale modenhed.
  • "Manage the Gap" i digital modenhed kunne henvise til aktiv styring og håndtering af forskellene i digital modenhed inden for, eller mellem, dele af organisationen.
  • "Mind the Gap" i forhold til digital modenhed kunne henvise til at være opmærksom på og adressere forskelle i digital modenhed i bred forstand, lukke eventuelle huller og samtidig sikre, at der er fokus på de forretningsmæssige muligheder, som øget digital modenhed giver, samt stille ressourcer til rådighed til udvikling af såvel kapabiliteter, fundamenter, mindset og kompetencer.

Jeg hælder mest til det sidste og har derfor dykket lidt ned i dette begreb. Du kender det måske fra London. ”Mind the Gap” stammer nemlig fra London Underground. ”Mind the Gap” er en advarsel, der bliver gentaget som en optaget besked i højttalerne på metrostationerne, når du går ud og ind af metroen. Advarslen henviser til det mellemrum, der kan være mellem perronen og toget, når dørene åbnes.

Jeg spurgte min chatbot, hvordan det generelt kan anvendes i organisatoriske sammenhænge, og den gav, efter min mening, et rigtig godt svar: ”I sidste ende handler 'Mind the Gap' om at være bevidst om forskelle og aktivt arbejde på at overvinde dem for at opnå bedre forståelse, effektivitet og samarbejde i en given kontekst”. Jeg vil fortsat arbejde med "Mind the Gap" i forhold til digital modenhed i de kommende måneder, hvor jeg også arbejder på et nyt bogmanuskript.

Hvad kræver det så af ledere at "mind the gap" i en digital modenhedskontekst? Lad mig give mine indledende refleksioner om det, jeg foreløbig vil kalde for "Mind-the-Gap-ledelse”:

  1. Det kræver strategiske beslutninger om, hvilket modenhedsniveau, der ønskes at opnås og hvornår, både for organisationen samlet set, men også for den enkelte afdeling og område – alle skal nødvendigvis ikke have den samme digitale modenhed.
  2. Det kræver bevidsthed og opmærksomhed om de forskellige generationer af digital modenhed, der findes i organisationen, og for at dette er muligt, skal der måles på digital modenhed – her kunne vores værktøjer f.eks. anvendes 😉.
  3. Det kræver, at der udvikles og også implementeres tiltag, der sigter mod at lukke forskellige digitale modenhedsgab – de kan være af strategisk karakter, af teknologiske og datamæssige karakter, det kan være af organisatorisk strukturel karakter eller have at gøre med digitalt mindset og kompetencer hos såvel topledelse, ledere eller medarbejdere.
  4. Det kræver kommunikation ud i organisationen omkring den nuværende og også den ønskede fremtidige modenhed på såvel virksomhedsniveau som de forskellige områder, hvor forskelle italesættes og værdsættes, så der er gensidig respekt. F.eks. for nogen ”vedbliver” at være på generation 2 og vedligeholder og passer den del af ”modenhedstrappen”, og andre skal arbejde for at nå generation 5 om f.eks. 2 år.

Øget digital modenhed og "mind-the-gap" kommer ikke af sig selv, og jeg vil argumentere for, at der er brug for, at der udpeges en leder, gerne på topleder niveau, hvis opgave det er at sikre, at den digitale modenhed i organisationen overordnet øges, og at de forskellige gab, der findes i organisationen, er synlige for alle, så de rette ledelsesmæssige og strategiske prioriteringer kan tages. Er det en opgave for digitaliseringschefen, eller er det en anden profil, der skal "udpeges" til denne rolle? Det spørgsmål har jeg stillet mig selv i de sidste måneder, og det vil jeg fortsætte med at reflektere over, indtil min næste klumme, som jeg tænker skal handle om netop dét.

Har klummen givet anledning til refleksioner hos dig, eller har du spørgsmål eller kommentarer til det du netop har læst, hører jeg gerne fra dig. Ellers håber jeg du har haft glæde af at læse klummen, og at du har fået lyst til at læse den næste i december.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram