Godt nytår – tilbage- og fremblik?

Blogindlæg af Pernille Kræmmergaard, januar 2020
Læs flere klummer
Digitalisering og transformation klumme indlæg

Først af alt godt nytår! Jeg håber I alle er kommet godt i gang med 2020, og ønsker alle et spændende år med nye aktiviteter, partnerskaber og dialoger. Januar måned er også den tid på året, hvor jeg, som så mange andre, gør status over året der gik og også den måned hvor jeg kigger frem på hvad 2020 og de næste år forventes at ville bringe. Og selvfølgelig så også hvordan vi i Digitaliseringsinstituttet gør os bedst mulig klar til det. Jeg vil benytte januars klumme til at dele mine tanker herom.

Først et kort tilbageblik på 2019, hvor jeg glæder mig over at den digitale transformative dagsorden og dermed også evnen til at kunne skabe værdi med teknologi, IT og data syntes at bliver mere og mere præsent for mange. I 2019 havde vi det største antal deltagere på vores Masterclass, vi havde vores første salg til udlandet, indgik vores første strategiske partnerskab og vi solgte en række video-pakker til brug på virksomheders interne læringsplatforme. Da det jo har været en drøm længe, at nå længere ud med vores budskaber og services end vi selv via uddannelser, kurser og foredrag har muligheder for, glæder jeg mig meget over denne udvikling.

Ønsket om at nå længere ud med vores teoriske universer og koncepter lægger også til grund for udviklingen af de certificeringsuddannelser som vi udbyder her i det nye år – hvor vi netop vil certificere dem der ønsker at hjælpe andre med organisationers digitale omstilling, hvad enten det er i egen organisation eller hos andre.

2019 var også ensbetydende med udvikling af generation 5 – en generation som talte for en opdatering af min bog om digital transformation. Denne opdatering, og dermed 2. udgave udkom i det tidlige efterår– og de 10 tidligere evner som det er vigtigt at mestre for digital transformation, blev til 10 evner organisationer skal mestre og 3 som du har brug for, eller i daglig tale 10+3 evner.

De 10+3 evner til digital transformation stiller både krav til den samlede organisation, men også til toplederes, lederes og medarbejderes kompetencer og mindset. Disse kompetencer og mindset er det min oplevelse at mange organisationer erkender behovet for, og også meget gerne vil udvikle. I løbet af 2019 har jeg haft en lang række dialoger med organisationer, offentlige såvel som private, store såvel som mindre, om netop dette. Mange af dem har endda også afsat ressourcerne til det, men har svært ved at få greb om opgaven.

Det er mit håb at vi i 2020 kan bidrage til ”få greb om opgaven” og sammen med dem udvikle strategier for hvordan opgaven med at få flyttet mindsettet i hele organisationen, kan gribes an. Og at vores tests, indenfor såvel modenhed, 10+3 evner og digital ledelse, i den forbindelse kan bringes i anvendelse til at kortlægge, hvor der er behov for at sætte ind i organisationen.

Vi har i 2019 arbejdet med udvikling af testene, såvel spørgsmålene som softwaren bag. Det har været et stort arbejde, og vi er ikke i mål endnu. Det er ambitionen at vi kommer det i første halvår af 2020. I den forbindelse arbejder vi i disse uger på at formulere og etablere et aktionsforskningsprojekt, hvor vi sammen med de deltagende organisationer, med udgangspunkt i blandt andet testene, vil arbejde med at udvikle strategier for mindset-ændring og kompetenceudvikling i hele organisationen. Hvis nogle af jer er interesseret i at deltage i projektet, er I meget velkomne til at kontakte mig på pkj@dinst.dk. Men tilbage til udviklingen af Generation 5. 

Det er min oplevelse af generation 5 er blevet taget godt i mod, og at de 5 generationer og de forskellige ledelsespraktikker, der knytter sig til hver af generationerne, giver folk et overblik og fælles sprog at tale den digitale udvikling i. Det er jeg utrolig glad for! Jeg bliver tit spurgt om, hvor man læser mere om disse ledelsespraktikker, blandt andet så sent som i går, af en canadisk professor. Og desværre har jeg ikke kunne henvise til noget, andet end en kort artikel, kapitel 1 i bogen eller et foredrag. Det er ikke godt nok, når ønsket er at nå længere ud. Derfor vil jeg her hen over foråret skrive en ny bog med arbejdstitlen; Ledelse i digitale omgivelser – 5 generationer af digital mindset og ledelsespraktikker. Bogen er planlagt til at udkomme i sensommeren 2020.

Og apropos kompetencer, og hvad der er behov for fremadrettet, så læste jeg i løbet af julen en artikel som efterlod mig med en del refleksioner. Artiklen udkom i MIT Sloan, Management Review i sommeren 2019 og har titlen ’The World in 2030: Nine Megatrends to Watch’, skrevet af Andrew Winston. Ud af de ni megatrends, er der særlig to der springer mig i øjnene;

Transparency: Our world will become even more open — and less private. 

Det er, i følge Wilson, svært at forestille sig, at tendensen til at spore alt vil gå i andet end én retning: en radikal mere åben verden. Mængden af oplysninger indsamlet om personer, produkter og organisationer vokser eksponentielt, og presset til at dele disse oplysninger - med andre, kunder og forbrugere i særdeleshed - vil ekspandere. Værktøjerne til at analysere oplysninger bliver mere og mere veludviklede og vil gøre det lettere at træffe beslutninger. For eksempel vil det være lettere at vælge produkter med de laveste kulstof-fodspor, højeste lønninger for medarbejderne og færrest giftige ingredienser.

Technology Shifts: The internet of things will have won the day, and every new device will be connected.

Fortalere for "singularitet" har i følge Wilson længe forventet, at kunstig intelligens omkring 2030 vil opnå menneskelige niveauer af intelligens. AI og maskinel indlæring vil planlægge meget af vores liv og gøre os mere effektive, langt ud over at vælge køreruter for at optimere trafikken, som vi kender det allerede i dag. Teknologi vil manipulere os endnu mere. AI vil skabe nogle nye former for job, men vil også næsten eliminere hele segmenter af arbejde, fra lastbil og taxachauffører til nogle højt kvalificerede job, såsom advokater og ingeniører.

Forudsigelse af fremtiden er forbundet med at projicere fremad fra, hvad der allerede sker. At gøre det kan give os et impressionistisk billede af fremtiden. Men det betyder også en del for de valg vi skal foretage i dag og de kompetencer og mindset vi har behov for.  

Hvordan leder vi så i en mere og mere digital og teknologisk dreven virkelighed. Det har jeg skrevet en del om, både i tidligere klummer men også andre steder, og jeg bliver jo aldrig færdig med at lære. Artiklen af Wilson gav en række råd til ledere, hvoraf jeg finder to særlig relevante, set i en digital transformativ kontekst. Dem vil jeg i bearbejdet form dele her:

1. Overvej det menneskelige aspekt af virksomheden mere.

I takt med at ny teknologi fejer gennem samfundet, den offentlige sektor og erhvervslivet, vil ændringerne ofte opleves, og også være, disharmoniske. Disse ændringer og det pres de giver, er i følge Wilson en del af grunden til at folk vender sig mod populistiske ledere og ”lette opskrifter”, der lover løsninger. I stedet bør ledere overveje, hvad disse store forskydninger betyder for de mennesker, der udgør samfundet, virksomheden, markedet og/eller øko-systemerne. Og hvad det så stiller af krav til eget og andres mindset.

2. Omfavn og vær gennemsigtig.

Givet den større transparens som digitalisering giver mulighed for og stiller krav til, så mener jeg ikke at virksomheder og organisationer længere har noget valg. I takt med at hver successiv generation forventer mere og mere åbenhed fra organisationer og de virksomheder, de f.eks. køber fra eller arbejder for. Det koblet med øget digitalisering gør at det meste, hvis ikke alt, kan spores og gøres tilgængelig for andre. Det bliver sværere og sværere at gemme noget, så arbejd ud fra at alt skal kunne tåle at se dagens lys og hav styr på dine data og processer, så tingene nemt kan efterses og tilgås af andre.

Altså, digitalisering og digital transformation handler ikke bare om at gøre de rigtige ting, men også om at gøre tingene rigtigt! 😊 Glem ikke ambidextraliteten – rigtig godt nytår!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram