Digitalt Mindset og toplederkompetencer i den offentlige sektor?

Se værktøjerne
Blog
December 2018
Læs flere klummer

I sidste måneds klumme ”Topledelseskompetencer og nye begreber” gav jeg mine fem foreløbige bud på, hvad topledelsen skal være optaget af i forbindelse med digital transformation.

Siden da har jeg dykket endnu mere ned i spørgsmålet. Det har jeg gjort, da jeg af Moderniseringsstyrelsen blev inviteret til at give et indlæg om strategisk ledelse i Digital Transformation, og give toplederne i den offentlige sektor en række bud på, hvad digital transformation kræver af dem, på de offentlige lederes ToplederCamp den 4. december i Odense. Det har været både en fornøjelse at arbejdet med indlægget og også at mærke den energi og debatlyst, der var tilstede i lokalet under indlægget. Dette er for mig et tydeligt tegn på, at den digital transformative dagsorden blandt ledere i såvel kommuner, regioner og staten, synes at have bidt sig fast. Så tak til Moderniseringsstyrelsen for at invitere mig. 

Men hvorfor skal den offentlige sektor overhovedet digitalt transformere sig? Det spørgsmål indledte jeg mit indlæg med.

  • Er det fordi, den skal effektivisere og spare penge?
  • Er det fordi, der længe har talt om det, og også, digitaliseret – er det nu bare et nyt ord - gammel vin på nye flasker?
  • Er det fordi, teknologierne udvikler sig – og det for nogens vedkommende eksponentielt?
  • Eller er det fordi, Danmark skal fastholde sin internationale 1. plads (og gøre offentlig digitalisering til en eksportvare)?

Svaret på disse spørgsmål kunne nemt være et ja, men jeg mener ikke, at nogle af disse grunde er det væsentligste. Men at grunden til hvorfor vi skal digitalt transformere den offentlige sektor, i stedet er:

”Hvis vi skal fastholde en attraktiv og tidssvarende offentlig sektor (både for borgerne og medarbejderne), som vi har tillid til og som sikrer sammenhængskraft, oplysthed i befolkningen og velfærd for alle… er digital transformation nødvendig”.

Med denne indflyvning gav jeg efterfølgende 10 bud på, hvad digital transformation kræver af toplederen, baseret på de evner jeg omtaler i bogen ”Digital Transformation – 10 evner din organisation skal mestre”.  Rådene er udviklet til topledere i den offentlige sektor, men det er min vurdering, at de også vil kunne anvendes i forhold til topledere i den private sektor.

Bud nummer 1: At du stiller dig selv spørgsmålet, hvordan sikrer jeg, at vi også er relevante om 10 år? Og hvad skal vi være særligt gode til?

Bud nummer 2: At du spørger dig selv, hvad er det for et behov, I skal indfri hos slutkunden? Og derefter hvordan teknologierne kan anvendes til, at gøre det på den bedst tænkelige og til enhver tid tidssvarende måde?

Bud nummer 3: At du er nysgerrig på og bevidst om værdien af økosystemer og at du er optaget af, hvordan din organisation opleves som partner (og arbejder for at gøre den attraktiv at samarbejde med).

Bud nummer 4: At du afsætter ressourcer til at eksperimentere og kan håndtere de eventuelle spændinger, der kan opstå mellem en eksploitativ (styrkelse af den eksisterende kerneforretning og inkrementel innovation) og en eksplorativ (udforskning at nyt og radikal innovation) måde at arbejde på.

Bud nummer 5: At du udvikler organisationen til hurtigt at kunne reagere på forandringer og arbejder på, at fjerne de organisatoriske strukturer der modarbejder dette – og en organisation som prøver ting af hurtigt (du skal kunne acceptere og motivere beta-mode og kunne lukke ting ned der ikke virker).

Bud nummer 6: At du er optaget af, at (de rette) medarbejderne er til stede eller bliver klædt ordentligt på, til at kunne bidrage konstruktivt til jeres digitale omstilling og kan mestre deres fremtidige job.

Bud nummer 7: At du arbejder på, at skabe de rammer som medarbejdere og ledere har brug for, for at lykkes med det der forventes af dem i mere digitale omgivelser – herunder blandt andet at det er ok at fejle, at teknologierne er tidssvarende og samarbejde på tværs er muligt.

Bud nummer 8: At du erhverver dig kompetencer (refleksive IT-kompetencer) til at kunne indgå aktivt og kompetent i ledelsen af IT og ikke overlader det til IT-afdelingen alene.

Bud nummer 9: At du igangsætter drøftelser af, hvordan din organisation skal og ønsker at arbejde med data – og efterspørger data-analyser og etablering af organisatoriske strukturer til arbejdet med data.

Bud nummer 10: At du tager ansvaret for jeres digitale transformation og får skabt en vision og et formål – og gør det meningsfuldt for medarbejderne, igen og igen og igen.

Jeg håber, at de 10 bud på hvad det kræver topledere i den offentlige sektor, har givet dig inspiration og at det giver anledning til brugbare refleksioner omkring, hvilke kompetencer topledere skal have i forbindelse med digital transformation. Har du/I lyst til at høre mere om de 10 bud på, hvad digital transformation kræver af dig som leder, hos jer, er du/I velkomne til at kontakte mig via mail pkj@di2x.com eller på telefon 2250 7629.

Et af de 10 bud på hvad det kræver af topledere, er at topledere skal have refleksive IT-kompetencer. Hos Digitaliseringsinstituttet har vi, som jeg efterhånden har omtalt en del gange blandt andet i min klumme i september måned, hen over efteråret været i gang med at udvikle en studieordning til en online uddannelse, der netop giver refleksive IT-kompetencer. I den forbindelse skrev jeg, at jeg regnede med at skrive om, hvilket fagligt indhold der skulle være uddannelsen i løbet af efteråret/vinteren. Det vil jeg gøre på den anden side af julen.

Indtil da vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul og godt nytår – og takke for 2018.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram