DI2X logo

Nettbaserte verktøy

Skap reell endring med våre dialogverktøy, kartlegginger og vårt Ressurssenter.

Gjenkjenner du disse utfordringene:

  • Hvordan får vi formulert ambisjonen vi har for den digitale transformasjonen, og hvordan identifiserer vi hvilke strategiske handlingspunkter som blir viktige for oss?
  • Hvordan utvikler vi organisasjonen, sikrer at vi har kompetansen vi trenger for å lykkes – og hvor begynner vi?
  • Hvordan griper vi an agendaen omkring digital transformasjon? Hvordan fremmer vi en god dialog?
  • Hvordan sikrer vi at vi har digitale kompetanser, som hjelper oss å sette fart på den digitale transformasjonen vår - blant ledere, team og medarbeidere?
  • Hvordan drar vi fordeler av å måle fremskrittene vi gjør og innsatsen vi legger ned for å øke vår digitale modenhet?
  • Hvordan holder vi det digitale tankesettet blant ledere, fasilitatorer, konsulenter, HR-partnere, etc. ved like og hvordan videreutvikler vi det?
Ressurssenteret vårt gir deg det du trenger som fasilitator for å hjelpe organisasjonen din til å være parat til å håndtere både muligheter og utfordringer som kan oppstå.
Digital Modenhet
Organisatoriske Kapabiliteter
Ressurssenteret

Dette verktøyet viser den nåværende digitale modenheten i organisasjonen din, og hvor den ønsker å være om 2 eller 5 år.

Analysene bidrar med et felles språk for alle ledere i organisasjonen. De tydeliggjør også at arbeidet med digital transformasjon er en oppgave for alle, samtidig som avstanden mellom nåværende situasjon og deres fremtidige ambisjoner blir tydeliggjort.

Dette verktøyet viser hvordan organisasjonen behersker de 10+3 organisatoriske evnene som er avgjørende for organisasjonens digitale transformasjon

På denne måten gir analysene innblikk i hvor det er viktig å gjøre en innsats for å styrke svake og/eller strategisk viktige evner.

Ressurssenteret er stedet vi deler kunnskapen vår med deg – for å støtte deg i å hjelpe andre, eller for å støtte dere i å kunne hjelpe dere selv.

Vi tilbyr artikler, bøker, maler, caser, webinarer og mye mer som hjelper deg å fasilitere digital transformasjon og holde det digitale tankesettet ditt kontinuerlig oppdatert.

Bli sertifisert

Til nøkkelpersoner (ledere/medarbeidere) eller konsulenter tilbyr vi en mer omfattende sertifisering. Sertifiseringsprogrammer hjelper ledere såvel som ledergrupper med hvordan man setter organisasjoner bedre i stand til å møte de forandringene som følger av den digitale dagsordenen.

Utbytte for deltakerne
Med en DI2X-sertifisering sertifiseres du i rammeverkene våre, samt i bruk og formidling av kartleggingene og resultatene av disse.    

BLI SERTIFISERT
"Som sertifisert bruker av verktøyene fra DI2X har jeg vært i stand til å hjelpe kunder og kolleger på deres digitale transformasjonsreise. Det har virkelig utgjort forskjellen."

Eirin Folde
Country Manager, DI2X - Digitaliseringsinstituttet Norge