DI2X logo

Organisasjonsabonnement på 
DI2X’ nettbaserte dialogverktøy og kartlegginger

Digital transformasjon er ikke bare nok et prosjekt, det er en reise frem til økt digital modenhet.

Vi vil gjerne støtte dere på reisen og skape verdi for organisasjonen, kundene og forretningen dere har - og gjøre det mulig for dere å involvere så mange ledere og medarbeidere som dere ønsker.
Les mer om Organisasjonsabonnementet
  • Ønsker du å gjøre digitaliseringen til en integrert del av forretnings- eller virksomhetsstrategien og måle fremskritt?
  • Ønsker du å formulere ambisjonen for den digitale transformasjonen deres, og identifisere de rette strategiske handlingspunktene som kan utgjøre en faktisk forskjell?
  • Ønsker du å forbedre de organisatoriske kapabilitetene i organisasjonen - og beslutte hvilke kapabiliteter dere skal fokusere på først - og så etter hvert?
  • Ønsker du å skape et digitalt tankesett hos ledere og toppledere for å øke den digitale modenheten?

Hvis du kan kjenne deg igjen i en eller flere av disse viktige prioriteringene, er dette Organisasjonsabonnementet rett valg for deg og din organisasjon.

Mission-critical priorities er de viktigste spørsmålene toppledere og ledere beskjeftiger seg med. Det er spørsmål hvor svaret ikke er innlysende, og løsningen ofte er en flerårig innsats.
 
For DI2X handler de viktigste mission-critical priorities om organisasjoners digitale transformasjon, hvor godt rustet de er organisatorisk og ledelsesmessig - og hvordan man både kan måle og følge med på fremskritt. Dette adresserer vi med organisasjonsbonnementet vårt.

Med Organisasjonsabonnement reiser vi sammen med deg og tilbyr kontinuerlig ny kunnskap og innsikt slik at dere kan planlegge neste skritt.

Digital 
Modenhet
Vårt dialogverktøy Digital modenhet gjør det mulig for dere å få en felles forståelse av nåværende situasjon, retning - og et felles språk for alle ledere.

Regelmessig bruk av verktøyet gjør det mulig å måle og evaluere utvikling.
Organisatoriske  
kapabiliteter – 10+3 Evner
Vårt dialogverktøy Organisatoriske kapabiliteter – 10+3 Evner, muliggjør raske vurderinger av nåværende nivå av organisatoriske kapabiliteter og digitale kompetanser.

Regelmessig bruk av verktøyet gjør det mulig å måle fremskritt og planlegge neste skritt.
Ressurs- 
senteret
I Ressurssenteret vårt finner du artikler, faglitteratur, caser, webinarer og mye mer som hjelper deg å lykkes.

Bruken av Ressurssenteret vårt gjør det mulig for deg å fasilitere digital transformasjon og hjelper deg med å vedlikeholde og videreutvikle ditt digitale mindset.
Customer Service 
program
Vi hjelper dere med oppstart - som sikrer at dere kommer godt i gang fra start - og holder dere på sporet med kvartalsvise oppfølginger.

Vi understøtter reisen deres og bidrar med å identifisere områder med rom for forbedringer, endringer, foreløpige resultater, behov for coaching, neste skritt, osv.

"Det er avgjørende å være tydelig i kommunikasjonen omkring transformasjonen og strategien.

Når et lederteam og ledere på tvers av organisasjonen  i fellesskap forstår dens nåværende digitale modenhet og hvor den ønsker å være om 2 eller 5 år, er resultatet et felles språk som alle ledere i organisasjonen kan bruke. Det gjør også det å arbeide med dette til en oppgave for alle. Dette skjer hvis det finnes en felles enighet om nåværende tilstand, en felles visjon for fremtiden og et felles språk. Det nettbaserte dialogverktøyet vårt om Digital modenhetgjør det mulig for dere å nå en slik felles forståelse av nåværende tilstand, retning, og et felles språk for alle ledere. Dette igjen gjør at kommunikasjonen om transformasjonen blir mer enhetlig og felles på tvers i organisasjonen.

Dere vil kunne involvere så mange ledere og medarbeidere som dere ønsker, med ulik bakgrunn og kompetanse. Når det gjelder digital transformasjon er imidlertid organisatoriske kapabiliteter og digital kompetanse på tvers av organisasjonen ofte begrenset. Dette vil påvirke evnen til å gjennomføre den digitale transformasjonen. Før organisasjonen går i gang med neste fase, bør den vurdere den nåværende tilstanden og deretter utarbeide en plan for å forbedre de mest kritiske for å lykkes. Vårt nettbaserte dialogverktøy for Organisatoriske kapabiliteter – 10+3 Evner, gjør det mulig å foreta en rask organisatorisk vurdering. Et tverrfaglig og kompetent team knyttet til arbeidet med digital transformasjon vil kun lykkes dersom det finnes et tilstrekkelig nivå av digital modenhet og organisatoriske kapabiliteter organisasjonen."

Peter Søndergaard

Styreformann og investor,,
Peter Søndergaard