DI2X logo

Programmer

Digital modenhet og digital transformasjon krever mye av ledere, organisasjoner og dem som skal fasilitere prosessene

Programmene våre er designet til ledere og ledergrupper som ønsker å styrke kompetanser og mindset, til prosessledere, konsulenter, partnere og andre som ønsker å øke sin digitale modenhet.

Les mer om programmene våre fra menyen over, eller nedenfor – og finn det programmet som passer deg!
Pernille Kræmmergaard & Anja Reinwald dialogue
Masterclassprogram

For ledere og ledergrupper som ønsker å utvikle et digitalt mindset for å lykkes med å arbeide strategisk med organisasjonens digitale transformasjon.

Les mer om Masterclass
Sertifiseringsprogram

For fasilitatorer, nøkkelpersoner, konsulenter, partnere og andre som ønsker å fasilitere digital transformasjon i organisasjoner.

Les mer om Sertifisering
Kompetanseløft i Digital Transformasjon

For større grupper av ledere i en eller flere organisasjoner som ønsker å styrke kompetansene sine til å lede digital transformasjon og øke den digitale modenheten i organisasjonen sin.

Les mer om Kompetanseløft i Digital Transformasjon

Serviceprogrammer

For dem med Organisasjonsabonnement som ønsker at vi leverer dataanalyser, benchmark-rapporter eller hjelper dem videre i den digitale transformasjonsreisen.

Les mer om Serviceprogrammer
Partnerprogrammer

For dem som ønsker å hjelpe kundene og brukerne sine å lykkes med digital transformasjon ved hjelp av våre velprøvde rammeverk og metoder, nettbaserte dialogverktøy og kartlegginger.

Les mer om Partnerprogrammer