DI2X logo

Ressurssenter

Ressurssenteret er stedet vi deler kunnskapen vår med deg – for å støtte deg i å hjelpe andre, eller for å støtte dere i å kunne hjelpe dere selv.
Les mer om hvordan du får tilgang

I Ressurssenteret finner du

Eksempler på hvorfor andre har anvendt DI2X' verktøy og rammeverk og på hvilken måte dette har blitt verdifullt for dem.

Veiledninger og materiell du kan benytte i forbindelse med utsendelse av kartlegginger og i forbindelse med analyse og presentasjon av kartleggingsresultater.

Forslag, presentasjonsmateriell, maler og videoer til bruk i eksempelvis ledergruppemøter, strategiworkshoper, temadager, kompetanseutviklingsdager og andre aktiviteter.

Kunnskapsressurser som hjelper deg med å kultivere eget og andres digitale tankesett.

Se nedenfor for en konkret oversikt over materiell som finnes i Ressurssenteret.

Cases fra andre organisasjoner

Få inspirasjon av beskrivelser og videoer om hvorfor andre har anvendt DI2X’ verktøy og rammeverk, på hvilken måte det har vært verdifullt og hva det har krevd å få dette til. Kanskje får du også nye ideer til hvordan dere kan arbeide videre i deres organisasjon - og hvorfor?

Artikler, blogger, mm.

Få mer kunnskap om viktigheten av å arbeide strategisk og kompetansemessig med å styrke organisasjoners digitale modenhet, og hvordan DI2X’ verktøy og rammeverk kan bidra til dette. Kanskje finner du nye argumenter som kan hjelpe deg med å fremme den digitale dagsordenen i din organisasjon?

Veiledninger til DI2X’ verktøy

Få veiledninger til hvordan du benytter verktøyene. Kanskje er du i tvil om hvordan du oppretter en kartlegging, henter ut resultatene eller sammenligner resultater fra ulike avdelinger? Alt dette finner du hjelp til i Ressurssenteret.

E-postmaler

Få maler til utsendelse av e-post til deltakere som skal besvare en kartlegging. Malene er klare til bruk, inneholder allerede lenker til introduksjonsvideo og artikkel og uthever hvilken informasjon du selv med fordel kan tilføye. På denne måten får deltakerne all informasjon de har bruk for.

Introduksjon til DI2X’ rammeverk

Få korte introduksjonsvideoer og -artikler, som gir forståelse for hva rammeverkene Digital modenhet – 5 Generasjoner og Organisatoriske kapabiliteter – 10+3 Evner dreier seg om. Materiellet kan bidra til å friske opp hovedpoengene, men kan også deles med andre, eksempelvis som forberedelse til at de skal besvare en kartlegging.

Veiledning i å analysere kartleggingsresultater

Få hjelp til hvordan du kan gripe analysearbeidet an og hva du med fordel kan legge merke til når du skal forstå og bearbeide en gruppes samlede kartleggingsresultater, eller sammenligne resultater fra ulike grupperinger i organisasjonen.

Maler til presentasjon av kartleggingsresultater

Få maler som hjelper deg å presentere kartleggingsresultater og fasilitere en dialog omkring dem. På den måten kan du enkelt forberede en profesjonell presentasjon eller rapport om et nytt sett kartleggingsresultater, kun ved å legge til selve resultatene.

Presentasjoner om rammeverkene

Få adgang til omfattende PowerPoint-presentasjoner om hhv. Digital modenhet – 5 Generasjoner og Organisatoriske kapabiliteter – 10+3 Evner. Presentasjonene inneholder en lang rekke ulike visualiseringer av rammeverkene og dermed mulighet for å velge ut og bruke dem som er mest relevante for akkurat deg.

Øvelser, refleksjonsspørsmål og gruppedrøftelser

Få forslag til øvelser med utgangspunkt i kartleggingsresultater, refleksjonsspørsmål du kan inkludere i presentasjonene dine - og maler til gruppedialoger om digital modenhet og organisatoriske kapabiliteter. Bruk materiellet som det er - eller finn inspirasjon til å utarbeide ditt eget.

Presentasjonsvideoer

Få presentasjonsvideoer til bruk i forbindelse med eksempelvis fasilitering av workshops, møter eller andre aktiviteter. Istedenfor for å selv forklare nivåene av digital modenhet eller de organisatoriske kapabilitetene, kan du få Country Manager Eirin Folde til å gjøre dette (videoene er tekstet på norsk).

Bøker

Få adgang til Pernille Kræmmergaards to bøker Digital Modenhet og Digital Transformasjon. Her kan du eksempelvis bli klokere på forskjellene mellom de fem generasjonene av digital modenhet. Eller du kan fordype deg i én eller flere evner som har særlig strategisk betydning for dere.

Videoer og webinarer

Få tilgang til videoer og webinarer med forskere og ledere som gir deg kunnskap om supplerende temaer, eksempelvis blockchain, cybersikkerhet og/eller modularitet. Fordyp deg i et tema selv, eller bli inspirert til nye dialoger og perspektiver ved å se videoen med en kollega.