DI2X logo

Organisasjonsabonnement
på nettbaserte kartleggings- og dialogverktøy

Hvor er dere i dag og hvor ønsker dere å være i fremtiden? Hvilke organisatoriske evner (kapabiliteter) og hvilken lederkompetanse er nødvendig?

Vi ønsker å støtte dere på reisen og gjøre det mulig for dere å involvere så mange ledere og medarbeidere dere ønsker. Slik skaper vi verdi for både organisasjonen, kundene og forretningen.

Med organisasjonsabonnement kan du:

 • Komme i dybden med strategi og kompetanseutvikling. Forankre strategiske endringer i toppledelse, andre ledergrupper, avdelinger eller hele organisasjonen.
 • Utvikle et felles språk og muliggjøre meningsfylt dialog i ledelsen og på tvers av ledergrupper, og i tillegg utarbeide konkrete handlingsplaner.
 • Få et klart bilde av organisasjonens digitale modenhet - og enighet om hvor dere ønsker å være om 2 og om 5 år.
 • Kartlegge behovet for lederkompetanse og de organisatoriske evnene dere får behov for, og skreddersy kompetanseutviklingstiltakene til dette.
 • Forberede workshops, strategi- og ledergruppemøter, etc. Alt nødvendig materiell er å finne i Ressurssenteret.
 • Kontinuerlig måle utviklingen og sikre at dere holder dere på sporet, og fortløpende benchmarke om resultatene har blitt som ønsket.
Digital Capabilites, Strategy, DI2X

La data
drive
strategien din

Fire av fem organisasjoner innfrir ikke sine egne strategiske ambisjoner når det kommer til digital transformasjon. 
Det vil vi gjerne gjøre noe med!
Digital Capabilites, DI2X

Gjør teknologi
til en del av enhver
 dialog

IT er et vesentlig fundament i alle organisasjoner. Første skritt er å finne et felles språk og en felles retning.
Digital Capabilites, DI2X

Involver
hele
organisasjonen

Jo flere mennesker som er involvert i den digitale omstillingen, jo større er sannsynligheten for at organisasjonen lykkes. Vi vil gjerne gjøre det mulig!
Digital Capabilites, DI2X

Utvikle 
digitale tankesett
hos ledelsen

Alle ledere trenger overblikk over den digitale reisen og retningen på den.
Verktøyene våre gjør det mulig!

Tilgang til nettbaserte verktøy og Ressurssenteret

 • Verktøy som muliggjør dialog, diskusjoner og det å ta beslutninger, alt basert på egne data, generert fra:
  • Kartlegging av nåværende digital modenhet i organisasjonen, hvor den er forventet å være om 2 år og hvor den er ønsket å være om 5 år.
  • Kartlegging av organisatoriske evner til digital transformasjon - hvilke evner behersker vi allerede, hvilke ønsker vi å forbedre, og hvilket lederskap skal vi utvikle?
 • Din egen datasjø med mulighet for å benchmarke avdelinger, osv. og til å måle progresjon over tid.
 • Tilgang til Ressurssenteret; bøker, artikler, webinarer, videoer, veiledninger, maler, presentasjoner etc. til å støtte transformasjonen.
 • Kundeserviceprogram, som sikrer god oppstart og fortsetter å holde dere på sporet med kvartalsvise oppfølginger.
Pris

Pris, årlig*: NOK 55.000 (eks. mva). Faktureres ved oppstart.

*Inkluderer én navngitt bruker, som kan opprette kartleggingsgrupper, gjennomgå samlede resultater og lage benchmarks, samt tilgang til materiell i Ressurssenteret. Det er også mulig å kjøpe ytterligere bruker:. Kartlegginger kjøpes separat.

Ytterligere bruker pr. år: NOK 2000 pr. år (eks. mva).

Kjøp av separate kartlegginger: NOK 350 per bruker per kartlegging (eks. mva).

JEG ER INTERESSERT
Med Organisasjonsabonnement får du og din organisasjon mulighet til å fasilitere deres egen reise mot økt digital modenhet.  

Dere får også mulighet til å løpende måle egen progresjon i modenhet og organisatoriske evner til digital transformasjon.

I Ressurssenteret får dere tilgang til et rikt utvalg av materiell til eget bruk.

Gjenkjenner du disse utfordringene:

 • Hvordan formulerer vi ambisjonen for vår digitale transformasjon og hvilke strategiske handlingspunkter skal vi iverksette?
 • Hvor digitalt moden er organisasjonen, og hvor modne ønsker dere å være?
 • Hvordan utvikler vi organisasjonen for å sikre at vi har den kompetansen vi trenger for å lykkes – og hvor starter vi?
 • Digital transformasjon er allerede på agendaen, men hvordan griper vi dagsordenen an? Hvordan gjør vi dialogen rundt det fruktbar?
 • Hvordan skaper vi et digitalt tankesett og sikrer digitale ferdigheter blant team, toppledere, ledere og medarbeidere for å akselerere vår digitale transformasjon?
 • Hvordan følger og måler vi fremskrittene i innsatsen vi gjør i arbeidet med å øke den digitale modenheten?
 • Hvordan sammenligner vi ulike team, forretningsenheter, ledelsesnivå osv. over tid?

 

Gjør du det - vil Organisasjonsabonnementet på våre verktøy og Ressurssenteret være et riktig valg for dere.

Vi utvikler oss i takt med dere, og tilbyr kontinuerlig ny kunnskap og innsikt

Digital
Modenhet
Hvor digitalt moden er din organisasjon i dag? Hvor ønsker du den skal være om 5 år?
Organisatoriske Kapabiliteter
Hvordan behersker din organisasjon de 10+3 evnene som er avgjørende for digital transformasjon?
Ressurs- 
senteret
I Ressurssenteret vårt finner du maler, artikler, webinarer og mye mer som hjelper deg å lykkes. 
Kundeserviceprogram
Vi hjelper dere med oppstart - som sikrer at dere kommer godt i gang fra start - og holder dere på sporet med kvartalsvise oppfølginger.

Kundeserviceprogram

Kontinuerlig oppfølging for å etablere den beste kundeopplevelsen.
Inspirerende og grundig oppstart, som sikrer at dere blir kjent med DI2X' verktøy, data og Ressurssenter.

Kick-off-møtet får dere raskt i gang og besvarer eventuelle spørsmål eller ønsker dere måtte ha. Sammen setter vi mål for innsatsen, slik at dere selv vet når programmet har lyktes.

Kontinuerlig oppfølgning holder programmet på sporet.

Vi sjekker inn hvert kvartal, med mindre dere allerede har vært i kontakt med oss. Gjennom dette identifiserer vi områder for forbedring, endringer, utbytte hittil, neste skritt, etc. - sammen.

Meld deg på Organisasjonsabonnementet

Pris, årlig*: NOK 55.000 (eks. mva). Faktureres ved oppstart.

*Inkluderer én navngitt bruker, som kan opprette kartleggingsgrupper, gjennomgå samlede resultater og lage benchmarks, samt tilgang til materiell i Ressurssenteret. Det er også mulig å kjøpe ytterligere bruker:. Kartlegginger kjøpes separat.

Ytterligere bruker pr. år: NOK 2000 pr. år (eks. mva).

Kjøp av separate kartlegginger: NOK 350 per bruker per kartlegging (eks. mva).

Prisen inkluderer:
 • Nettbaserte verktøy, som gir deg mulighet til å føre dialog, diskutere og treffe beslutninger basert på egne data, generert fra:
  • Kartlegging av nåværende digital modenhet i organisasjonen, hvor den er forventet å være om 2 år og hvor den er ønsket å være om 5 år.
  • Kartlegging av organisatoriske evner til digital transformasjon - hvilke evner behersker vi allerede, hvilke ønsker vi å forbedre, og hvilket lederskap skal vi utvikle?
 • Din egen datasjø med mulighet for å benchmarke avdelinger, osv. og til å måle progresjon over tid.
 • Tilgang til Ressurssenteret; bøker, artikler, webinarer, videoer, veiledninger, maler, presentasjoner etc. til å støtte transformasjonen.
 • Kundeserviceprogram, som sikrer god oppstart og fortsetter å holde dere på sporet med kvartalsvise oppfølginger.
JEG ER INTERESSERT