DI2X logo

DI2X' Grunnfortelling

Les mer om hvordan vi ser på virksomheten vår og fremtiden
SEE THE TOOLS
Eirin Folde og Peter Sondergaard

Mange organisasjoner og ledere har behov for å få utvikle et felles språk og en tydelig retning for å kunne lykkes med å øke den digitale modenheten.

 

Vi kobler strategi, organisasjon og ledelse med teknologi.

 

Vi setter det høyt ... det å kunne hjelpe dere med å holde tritt med den stadige utviklingen.

DI2X – Digitaliseringsinstituttet er et ambisiøst Digital Leadership Research Institute innen Digital Modenhet og Digital Transformasjon. Vi leverer velprøvde rammeverk, online dialogverktøy, kartlegginger og programmer til organisasjoner og enkeltpersoner, som ønsker å forstå de ulike digitale og teknologiske mulighetene, gjøre de riktige prioriteringene og gjennomføre endringer i praksis. Til nøkkelmedarbeidere og konsulenter tilbyr vi en sertifisering som hjelper organisasjoner med å få mest mulig ut av verktøyene våre.

Vi kobler strategi, organisasjon og ledelse med teknologi på en forståelig, gjennomarbeidet og effektiv måte. Dialogverktøyene, kartleggingene, Ressurssenteret og programmene våre styrker lederes, ledergruppers, og hele organisasjonens evne til å komme i front; antagelser blir mer tydelige og muligheter konkretiseres.

Vi vet at det kan være utfordrende å få øye på innsatsområder og bryte ned barrierer i en digital verden i stadig endring. Teknologi er et vesentlig fundament i alle organisasjoner, men fire av fem organisasjoner lykkes ikke med å levere på sine egne digitale, transformative ambisjoner. Det vil vi gjerne gjøre noe med. Vi er opptatt av å utdanne dere til å hjelpe andre - eller til å hjelpe dere selv. Vi ønsker å styrke lederes evne til å gå foran, få overblikk og skape trygghet i teamene sine og i organisasjonen underveis på reisen mot økt digital modenhet.

Mange organisasjoner og ledere har behov for å få dannet et felles språk og en tydelig retning innen temaet digital modenhet. Vi tilbyr løsninger, som hjelper dere med å identifisere deres strategiske, digitale ståsted og metoder som peker på mulige handlinger og prioriteringer dere kan gjøre. Målet vårt er å heve refleksjonsnivået deres, skape dialog i organisasjonen og styrke forståelsen for hvor dere er i dag og hvor dere gjerne vil være. Slik kan dere forbedre både konkurranseevne og verdiskaping for interessentene deres.

Ambisjonen vår er å spre dialogverktøyene og sertifiseringen til hele verden. Dette på bakgrunn av at vi har et fundament, som baserer seg på grundig og dyptgående forskning, mange års erfaringer, og en lang rekke gjennomprøvde caser i mange ulike miljøer - både private virksomheter, offentlige organisasjoner og non-profit organisasjoner. Digitalisering er en kontinuerlig prosess. Vi er nysgjerrige, engasjerte og på konstant søken etter ny kunnskap. Derfor kan dere være trygge på at vi leverer oppdaterte metoder og de nyeste modellene – både nå og i fremtiden. Vi setter det høyt ... det å kunne hjelpe dere med å holde tritt med den stadige utviklingen. Vår massive datainnsamling støtter fakta fremfor holdninger - og vi bidrar til ny kunnskap, som gjør dere fremtidsklar og digitalt beredt - på tvers av bransjer, industrier og land.

Les mer om DI2X