DI2X logo

DI2X
- Digitaliseringsinstituttet

Med fokus på digital modenhet og digital transformasjon
SEE THE TOOLS

Om oss

DI2X – Digitaliseringsinstituttet er et ambisiøst Digital Leadership Research Institute innen Digital Modenhet og Digital Transformasjon.

Vi leverer gjennomprøvde nettbaserte verktøy, utdannelser, kurs og profesjonelle sertifiseringer til organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker å forstå, prioritere og agere på de teknologiske mulighetene som finnes. Til nøkkelmedarbeidere og konsulenter tilbyr vi dessuten en sertifisering som hjelper organisasjoner med å få maksimalt utbytte av verktøyene våre.

Gå fra antakelser til handling

Vi kobler strategi, organisasjon og ledelse med teknologi på en forståelig, gjennomarbeidet og effektiv måte. Verktøyene våre og sertifiseringsprogrammet styrker ledere, team og organisasjoners evne til være langt fremme, avklare om de antagelsene man har er riktige og konkretisere muligheter.

Pernille Kræmmergaard, CEO & former professor

Teknologi er et grunnleggende fundament i alle organisasjoner.

 

Likevel når ikke fire av fem organisasjoner strategiske og digitale mål de selv har satt seg.

 

Det vil vi gjerne gjøre noe med!

På veien til økt digital modenhet

Vi er opptatt av å gjøre dere i stand til å hjelpe andre - eller til å hjelpe dere selv. Ambisjonen vår er å styrke lederes evne til å lede an, skaffe seg overblikk og skape trygghet i teamene og organisasjonene sine på reisen til økt digital modenhet.

Digital transformasjon forutsetter et felles språk

Organisasjoner og ledere trenger et felles språk og en tydelig retning for å lykkes med å få økt den digitale modenheten.  Det er vanskelig å dra i samme retning, om vi ikke har en felles forståelse for hvor vi er på vei. Verktøyene og rammeverkene våre kan gi organisasjonen et felles begrepsapparat og språk, samt tydeliggjøre retningen for reisen deres fremover.  

Målet vårt er å heve evnen deres til refleksjon, skape dialog i organisasjonen og styrke blikket deres for hvor dere er i dag og hvor dere vil på sikt. Slik kan dere får bedre konkurranseevne og skape verdi for de mange interessententene dere har.

Mer enn 20 års forskningserfaring

Verktøyene, utdannelsene og sertifiseringen vår bygger på bred og grundig forskning, mange års erfaring, og en lang rekke gjennomprøvde caser i mange ulike miljøer – både private virksomheter, offentlige- og non-profit-organisasjoner.

Digital omstilling - en kontinuerlig prosess

Vi er nysgjerrige, engasjerte og på konstant jakt etter ny kunnskap. Derfor kan dere være sikre på å få oppdaterte metoder og de nyeste modellene – både nå og i fremtiden.

Gjennom en massiv datainnsamling støtter vi oss på fakta fremfor holdninger – og bidrar til ny kunnskap om hva som kreves for å være digitalt parat på tvers av bransjer, organisatoriske roller, land og organisasjoner av ulik størrelse.

Møt DI2X´medarbeidere