Kompetenceudvikling af ledere i norske kommuner

Kompetenceudvikling og fælles sprog for Digital Transformation
Anja og Eirin fra DI2X diskuterer digital transformation

Udvikling af digitale mindset blandt mange ledere samtidigt

I flere norske regioner oplevede kommunerne et behov for ikke blot at sætte digitalisering og digital transformation på dagsordenen, men at arbejde i dybden med at skabe digitale mindsets blandt de centrale ledere og skabe et fælles udgangspunkt for arbejdet med deres videre digitale omstilling.

Derfor er der siden 2021 blevet igangsat en række kompetenceudviklingsforløb for topledere i regionale grupperinger af kommuner.

FAKTABOKS

Organisation:
Kommuner under hver sin region/fylkeskommune

Deltagende ledere:
Typisk 300 ledere, topledere samt nøglepersoner fra IT- og digitalisering fra hver kommune

Forankring:
Tværgående arbejdsgruppe på tværs af de deltagende kommunerne

Norsk flag - Norske kommuner fører an i den digitale transformation

Blended learning for mange ledergrupper

For at styrke samarbejde og videndeling mellem kommunerne i en region og samtidigt spare tid og ressourcer i tilrettelæggelsen blev et fælles kursus designet med hjælp fra DI2X i Norge.

Kursets fire moduler støttede ledergrupperne i at arbejde i dybden med temaerne organisation, ledelse, strategi og teknologi.

Forløbene kombinerede DI2X’ tests, individuel og kollektiv online læring, arbejde i egen ledergruppe samt dialog og sparring på tværs af ledergrupperne.

Hvert af modulerne inkluderede en heldagssamling med inspirationsindlæg fra en toneangivende person, faglige indlæg, kortlægningstests fra DI2X, cases fra digitalt modne organisationer samt drøftelser i og på tværs af ledergrupperne.

Både forud for og efter arrangementet arbejdede lederne individuelt og i deres egen ledergruppe med materialer og processer stillet til rådighed for dem digitalt.

De digitale læringselementer var en kombination af videoer, artikler og andet fra DI2X' Ressourcecenter, skræddersyede materialer, eksempelvis med sektor specifikke cases, samt procesunderstøttende materialer, eksempelvis refleksions- og ambitionsøvelser.

Mindset, samarbejde og handlekraft

Forløbene har skabt digitale mindsets hos de enkelte ledere, ledergrupper og kommuner, men også fremmet dialogen og samarbejdet blandt de deltagende kommuner.

Yderligere har deltagelsen givet de enkelte ledergrupper et fælles billede af deres udgangspunkt og rustet dem til at træffe beslutninger om, hvordan de konkret vil arbejde videre med den digitale omstilling på kort og længere sigte.

Eirin og Peter fra DI2X holder en præsentation om Digitale Kompetencer

Læs andre cases fra DI2X

Hvis du er nysgerrig efter at vide mere om, hvordan andre har arbejdet med digital transformation i deres organisation, kan du finde inspiration i vores andre cases.

Find inspiration
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram