DI2X logo

Corporate Subscription
på Online Tools

Hvor er I præcist i dag, hvor ønsker I at være i fremtiden, og hvilke organisatoriske kapabiliteter og ledelseskompetencer er nødvendige?

Vi ønsker at støtte jer i jeres rejse, og gøre det muligt for jer at involvere så mange ledere og medarbejdere, som I ønsker, og skabe værdi for jeres organisation, kunder og forretning.

Med Corporate Subscription kan du

 • Komme i dybden med strategi og kompetenceudvikling og forankre strategiske ændringer i topledelsen, ledergrupper, afdelinger eller hele organisationen.
 • Udvikle et fælles sprog og muliggøre meningsfuld dialog i ledelsen, og på tværs af ledergrupper, samt udarbejde konkrete handleplaner
 • Få et klart billede af organisationens digitale modenhed - og enighed om, hvor I ønsker at være om 2 og om 5 år
 • Kortlægge behovet for de organisatoriske kapabiliteter og ledelsesmæssige kompetencer I får behov for, og skræddersy kompetenceudviklingstiltag hertil
 • Forberede workshops, strategi- og ledergruppemøder etc. – de materialer I har brug for, finder I i Ressourcecenteret
 • Løbende måle på udviklingen og sikre, at I holder jer på sporet, og benchmarke løbende, om I har fået de resultater, I ønsker
Digital Capabilites, Strategy, DI2X

Lad data
drive
din strategi

Fire ud af fem organisationer indfrier ikke deres strategiske ambitioner om digital transformation. 
Det vil vi gerne lave om på!
Digital Capabilites, DI2X

Gør teknologi
til en del af
 hver eneste dialog

IT er et væsentligt fundament i alle organisationer. Første skridt er at finde et fælles sprog og en fælles retning.
Digital Capabilites, DI2X

Inddrage
hele din
organisation

Jo flere mennesker, der er involveret i den digitale omstilling, jo større er sandsynligheden for, at organisationen vil lykkes. Vi vil gerne gøre det muligt!
Digital Capabilites, DI2X

Udvikle 
digital mindset
hos ledelsen

Alle ledere skal have et overblik over den digitale rejse og retning.
Vores Tools gør det muligt.

Adgang til Online Tools og Ressourcecenter

 • Online Tools, giver dig mulighed for at indgå i dialog, diskutere og træffe beslutninger baseret på jeres egne data, der er genereret fra:
  • Test af organisationens nuværende digitale modenhed, den forventede om 2 år og den ønskede om 5 år.
  • Test af de organisatoriske kapabiliteter til digital transformation - hvilke kapabiliteter behersker I, hvilke skal I forbedre, og hvilket lederskab skal I udvikle.
 • Jeres egen datasø med mulighed for at lave intern benchmarking mellem testgrupper, afdelinger osv. og over tid til at måle fremskridt.
 • Adgang til Ressourcecentret; bøger, artikler, webinarer, videoer og How-To guides, templates, præsentationer osv. til at støtte jeres transformation.
 • Et Customers Service Program – som sikrer, at I kommer godt fra start, og holder jer på sporet med kvartalsvise opfølgninger.
Pris

Pris, årligt: DKK 40.000 (excl. Moms). faktureres ved opstart)

*Inkluderer en bruger, som har adgang til at oprette testgrupper, se de samlede resultater fra jeres tests, oprette benchmark rapporter og tilgå materialer i Ressourcecenteret.

Yderligere brugere kan tilkøbes: DKK 1.500 pr. år (ekskl. moms).

Tests købes separat: DKK 250 pr. bruger pr. test (ekskl. moms).

BESTIL HER
Med et Corporate Subscription kan du og din organisation selv facilitere jeres digitale transformationsrejse. 

I vil løbende kunne måle fremskridtene i jeres modenhed, jeres organisatoriske kapabiliteter og ledelseskompetencer til digital transformation.

Og i Ressourcecentret har du adgang til en bred vifte af materialer til at støtte jeres rejse.

Genkender du disse udfordringer:

 • Hvordan formulerer vi ambitionen for vores digitale transformation, og hvilke strategiske aktionspunkter skal vi eksekvere på?
 • Hvor digital moden er vores organisation, og hvor moden ønsker vi at være?
 • Hvordan udvikler vi organisationen, så vi sikrer, at vi har de kapabiliteter, der er nødvendige for at få succes - og hvor skal vi begynde?
 • Digital transformation er allerede på dagsordenen, men hvordan griber vi det an? Hvordan får vi en givende dialog om det?
 • Hvordan sikrer vi digitale kompetencer blandt teams, topledere, ledere og medarbejdere som kan fremskynde vores digitale transformation?
 • Hvordan kan vi følge og måle fremskridtene i vores bestræbelser på at opnå en højere digital modenhed?
 • Hvordan kan vi benchmarke mellem teams, forretningsenheder, ledelsesniveauer osv. og over tid?

 

Er det tilfældet - så er Corporate Subscription til vores Online Tools og Ressourcecenter det rigtige valg for dig.

Vi vokser med dig, og tilbyder løbende ny viden og indsigt

Digital
Modenhed
Hvor digitalt moden er din organisation i dag? Og hvor moden ønsker du, at den skal være om 5 år?
Organisatoriske Kapabiliteter
Behersker din organisation de 10+3 evner, der er afgørende for digital transformation?
Ressource- 
center
I vores Ressourcecenter finder du skabeloner, artikler, webinarer og meget mere, der hjælper dig til succes. 
Customer Service Program
Vi hjælper jer med onboarding, som sikrer, at I kommer godt fra start, og holder jer på sporet med kvartalsvise opfølgninger.

Customer Service Program

En struktureret tilgang til at etablere den bedste kundeoplevelse
Nem og grundig onboarding sikrer, at I kender DI2X' Tools, data og Ressourcecenter.

Kick-off mødet får jer hurtigt i gang og besvarer eventuelle spørgsmål eller ønsker, I måtte have. Sammen sætter vi mål for jeres indsats, så I ved, hvornår programmet har været en succes. 

Kontinuerlig opfølgning holder programmet på sporet

Vi tjekker ind igen hvert kvartal, medmindre I allerede har været i kontakt med os. Her identificerer vi områder med plads til forbedring, ændringer, output hidtil og næste skridt, etc. 

Tilmeld dig et Corporate Subscription

Pris, årligt: DKK 40.000 (excl. Moms). faktureres ved opstart)

*Inkluderer en bruger, som har adgang til at oprette testgrupper, se de samlede resultater fra jeres tests, oprette benchmark rapporter og tilgå materialer i Ressourcecenteret.

Yderligere brugere kan tilkøbes: DKK 1.500 pr. år (ekskl. moms).

Tests købes separat: DKK 250 pr. bruger pr. test (ekskl. moms).

Prisen inkluderer:
 • Online Tools, der giver dig mulighed for at føre dialog, diskutere og træffe beslutninger baseret på jeres egne data, der er genereret fra;
  • Test af organisationens nuværende digitale modenhed, den forventede om 2 år og den ønskede om 5 år.
  • Test af de organisatoriske kapabiliteter til digital transformation - hvilke kapabiliteter behersker I, hvilke skal I forbedre, og hvilket lederskab skal I udvikle.
 • Jeres egen datasø med mulighed for at lave intern benchmarking mellem testgrupper, afdelinger osv. og over tid til at måle fremskridt.
 • Adgang til Ressourcecentret; bøger, artikler, webinarer, videoer og How-To guides, templates, præsentationer osv. til at støtte jeres transformation.
 • Et Customers Service Program – som sikrer, at I kommer godt fra start, og holder jer på sporet med kvartalsvise opfølgninger.
BESTIL HER