DI2X logo

Certificering i Digital Leadership

Digital modenhed er en dagsorden for hele organisationen. Alle skal være involveret for at kunne få succes med et digitalt mindset. Men det kræver facilitering! 

Vi er optagede af at uddanne dig til at hjælpe andre, og til at hjælpe dig med at være en dygtig facilitator. 
TILMELD DIG NU
 • “I chose to participate in the certification because I wanted expertise and tools that could help me in the dialogue with customers to understand where they stand in relation to their own wishes for digital transformation. This has proven to be very useful in relation to the customers I work with, both in relation to digital maturity and skills they should possess. It has created good dialogues and concrete things to address.”

  Reidar Stølan
  Partner og seniorrådgiver,
  Abilator

 • "Jeg valgte at blive certificeret af mindst to årsager. Først fordi mine kunder får mulighed for at dataunderstøtte dialogen om digitalisering.
  Og for det andet fordi det giver mine kunder tryghed for, at vi er forankret i forskning og solide rammeværker.

  Tryghed og tillid til værktøjer og konsulent er afgørende for kunden, når vi arbejder med digital transformation."

  Mogens Steffensen
  Partner,
  Assessit Denmark

 • "Jeg synes, at certificeringen er utrolig nyttig, og at den giver gode værktøjer til udvikling af digital ledelse. Certificeringen gav mig en god ramme og et godt sprog, som er let for medarbejderne at samle sig om. Veltilrettelagte dage i Aalborg, og en god arena for erfaringsudveksling med andre virksomheder."

  Monika Lille-Mæhlum
  Rådgiver,
  Lillehammer Kommune

 • "Som certificeret bruger af værktøjerne fra DI2X har jeg været i stand til at hjælpe mine kunder og kolleger på deres digitale transformationsrejse. Det har virkelig gjort hele forskellen."
  It really made all the difference."

  Eirin Folde
  Country Manager, Norge
  DI2X - Digitaliseringsinstituttet

2-dages kursus, casearbejde og workshop

HVOR: i DI2X' lokaler i Aalborg (og Zoom).

PRIS: DKK 40.000 (ekskl. moms). Faktureres ved tilmelding.

PRIS (tidligere Masterclass deltager): DKK 20.000 (ekskl. moms). Faktureres ved tilmelding.

HVORNÅR:

26. og 27. januar 2023 i Aalborg (på dansk)
Opfølgende workshop (Zoom): 29. marts 2023

18. og 19. april 2023 i Aalborg (på dansk)
Opfølgende workshop (Zoom): 20. juni 2023

13. og 14. juni 2023 i Aalborg (på dansk)
Opfølgende workshop (Zoom): 19. september 2023

5. og 6. september 2023 i Aalborg (på dansk)
Opfølgende workshop (Zoom): 1. november 2023

7. og 8. november 2023 i Aalborg (på dansk)
Opfølgende workshop (Zoom): 10. januar 2024

TILMELD DIG NU
Med en certificering i Digital Leadership kan du hjælpe andre med at udvikle digitale mindsets, hvad enten det er medarbejdere, ledere eller organisationer, og gøre digitalisering til en integreret del af din forretningsstrategi. De organisationer, du arbejder med, bliver bedre kvalificeret til at håndtere de ændringer, der kommer som følge af den digitale dagsorden.

 

Overvej følgende:
 • Hvordan kan du hjælpe din organisation med at udvikle et fælles sprog om digitalisering?
 • Hvordan skaber du digitale mindsets hos ledere og topledere?
 • Hvordan vurderer du organisationens nuværende digitale modenhed og evner til digital transformation?
 • Hvordan kan du bruge data til at accelerere organisationens digitale modenhed, analysere testresultater og præsentere resultater for andre?
 • Hvordan formulerer vi ambitionen for vores digitale transformation, og hvilke strategiske handlingspunkter skal vi eksekvere?
 • Hvordan planlægger, afvikler og faciliterer du et kompetenceudviklingsforløb i din egen organisation?
 • Har din organisation abonneret på DI2X' Tools og Ressourcecenter og ønsker dybdegående viden og dokumentation om rammeværkerne "Digital Modenhed" og "Organisationsevner" og brug af Tools?

 

Hvis du kan sige ja til mere end én af ovenstående punkter, er certificeringen det rette valg for dig eller dine medarbejdere.

Udbytte

Udbytte for dig

Efter certificerings kurset vil du kunne:

 • Kommunikere om rammeværkerne "Digital Modenhed" og "Organisatoriske Kapabiliteter".
 • Organisere workshops, møder og andre aktiviteter hvori tests og testresultater indgår (f.eks. i forbindelse med strategiudvikling, kompetenceudviklingsproces, ledergruppeudvikling, rekruttering).
 • Analysere testresultater, herunder benchmarking, og sammenligne resultater og kommunikere, forklare og give feedback på baggrund af resultaterne af testene.
 • Vurdere til hvilket formål de individuelle tests, og kombinationer af tests, kan bruges.

Du vil kunne dokumentere kompetencer og demonstrere over for kollegaer, kunder og partnere at det faglige niveau for at tale om den digitale dagsorden er underbygget.

Udbytte for din virksomhed, kunde eller organisation

Hele organisationen vil drage fordel af:

 • En kompetent facilitator med fokus på at øge modenhed og transformation. Et vigtigt element i transformationen er at involvere hele organisation, og dedikerede facilitatorer er en stor del af det.
 • Et fælles rammeværk for at sætte mål for digital modenhed og transformation.
 • Et fælles sprog for tydeligt at kommunikere den retning og de mål, I stræber efter.
 • Forståelse af digital modenhed som en måde hvorpå man opnår de langsigtede strategiske mål sat for jeres organisation og de identificerede strategiske handlingspunkter.
 • Forståelse af de organisatoriske kapabiliteter eller evner der er behov for for at opnå succes med den digitale transformation.
 • Grundlag for at skabe strategisk værdi og innovation gennem digital transformation. Den viden, som de certificerede bringer til organisation, kan igangsætte nye idéer og reel forandring.

Reidar Stølan
Partner og seniorrådgiver, Abilator

Jeg valgte å delta på sertifiseringen fordi jeg ønsket kompetanse og verktøy som kunne hjelpe meg i dialogen med kundene for å forstå hvor de står i forhold til eget ønske om digital transformasjon. Dette har vist seg veldig nyttig i forhold til de kundene jeg jobber med, både i forhold til digital modenhet og kompetanser de bør inneha. Det har skapt gode dialoger og konkrete ting å ta tak i.

Mogens Steffensen
Partner, Assessit Denmark

"Jeg valgte at blive certificeret af mindst to årsager. Først fordi mine kunder får mulighed for at dataunderstøtte dialogen om digitalisering. Og for det andet fordi det giver mine kunder tryghed for, at vi er forankret i forskning og solide rammeværker. Tryghed og tillid til værktøjer og konsulent er afgørende for kunden, når vi arbejder med digital transformation."

På certificeringen vil du arbejde med:

 • De to rammeværker:
  Digital Modenhed" og "Organisatoriske Kapabiliteter
 • To multiple choice-tests, der sikrer hhv. forståelse for rammeværkerne og fortrolighed for anvendelsen af Tools
 • Casearbejde med praktisk brug af Tools
 • Dialogbaserede præsentationer og plenum-debatter

 

Hvem kan deltage?

Certificeringen er målrettet konsulenter (interne eller eksterne), forretningsudviklere, HR-partnere, digitaliseringskonsulenter, projektledere, proces- og udviklingskonsulenter og ledere i både private virksomheder og offentlige organisationer.

"Jeg opplevde sertifiseringen som utrolig nyttig, og at den gir gode verktøy i utvikling av digital ledelse. Sertifiseringen ga meg et godt rammeverk og språk det er enkelt å samle seg rundt. Godt opplagte dager i Aalborg, og en fin arena for erfaringsutveksling med andre bedrifter."

Monika Lille-Mæhlum
Rådgiver, Lillehammer Kommune

Praktisk om certificering

Kurset afholdes over to dage i Aalborg, Danmark. I vil under kursets forløb lære om og diskutere de to rammeværker, prøve vores tests og lære hvordan man analyserer og bruger testresultater.

På kurset første dag er der fokus på rammeværkerne; Digital Modenhed og Organisatoriske Kapabiliteter. På kursusdag to er fokus på DI2X Tools og forskellige anvendelsesmuligheder. Du arbejder blandt andet med analyse af test-resultater og udarbejdelse af case, og lærer samtidig at anvende såvel tools som materialerne i Ressourcecenteret.

Efter de to kursusdage besvarer du mulitiple choice testen bestående af 30 spørgsmål. Det tager ca. 15 min at besvare testen.

I de næste to måneder vil du arbejde på en case i din egen organisation, eller ved en samarbejdspartner, hvor du bruger rammeværkerne, DI2X's Tools og testresultater.

Certificeringsprogrammet afsluttes med en halvdags virtuel workshop. Her præsenterer du din case og demonstrerer dine kommunikationsevner om rammeværkerne, tests og testresultater, din egen læring og andres læring. Inden workshoppen afleverer du en udfyldt skabelon om din case og besvarer en multiple choice-test omkring anvendelsen af Tools.

 

Certificeringen er gennemført efter de to multiple choice-tests er bestået og efter levering af et oplæg om din case ved workshoppen. Hvis en af disse opgaver ikke er bestået er det muligt at tilkøbe en reeksamen til den pågældende opgave.

Du modtager et certifikat, der er gyldigt for den nuværende version af certificeringen i det kalenderår, du er certificeret, og det efterfølgende kalenderår. Er du certificeret i 2022 - så hedder din certificering: ‘DI2X-Certification 2022-2023’.

Hold din viden ved lige

Med en gyldig certificering har du adgang til den "lukkede" certificeringsside af DI2X Ressourcecenter samt alle opdateringer af rammeværkerne og Tools. Vi holder dig opdateret om nyt materiale i Ressourcecenteret, opdateret forskningsbaseret viden, overblik over nye certificerede personer i dit nye netværk, opdaterede cases og invitationer til webinarer.

Fornyelse og re-certificering

Når din certificering udløber, kan den altid fornyes. En opdatering kræver deltagelse i én undervisningsdag i december og efterfølgende beståelse af en multiple choice-test, før certifikatet kan fornyes.

Styrk dit digitale mindset med en Masterclass i Digital Transformation

Hvis du ønsker at styrke dit digitale mindset yderligere og blive klædt på til at arbejde strategisk med din organisations digitale transformation - anbefaler vi dig at deltage i Masterclass Program.

Vi tilbyder deltagelse til en reduceret pris for dem, der allerede er certificerede i Digital Leadership.

LÆS MERE

Deltag i vores næste certificeringskursus

HVOR:
2-dags kursus på DI2X' kontoret i Aalborg, Danmark.
Case-work i din egen organisation eller i en organisation af eget valg.
Halvdags follow-up workshop, afholdt virtuelt på Zoom.

PRIS: DKK 40.000 (ekskl. moms). Faktureres ved tilmelding.

Tidligere Masterclass-deltagere: DKK 20.000 (ekskl. moms). Faktureres ved tilmelding.

HVORNÅR:
Se datoer for næste certificeringskursus i formularen eller øverst på denne side.

Prisen inkluderer:

 • To bøger om rammeværkerne - sendes til dig ved tilmelding
  • Inden kurset forventer vi at du har læst "Digital Transformation - 10 evner din organisation skal mestre - og 3 som du har brug for" findes både som trykt bog og lydbog (på dansk eller engelsk, dette er op til dig) og "Digital Modenhed - Strategi, Teknologi, Organisation og Lederskab i 5 generation" (på dansk eller engelsk, dette er op til dig). Begge bøger er skrevet af Pernille Kræmmergaard.  
 • Feedback på jeres case-work og hjælp til at analysere testresultater.
 • Adgang til den lukkede certificeringsside i DI2X' Ressourcecenter. Vi vil holde dig opdateret angående nye materialer i Ressourcecenteret, opdateret forskningsbaseret viden, slides fra kurset, webinarer, overblik over nye certificerede personer i dit netværk, opdaterede cases osv. for at vedligeholde dit digitale mindset.
 • Adgang til at gennemføre tests i din egen organisation, med kunder, samarbejdspartnere, etc. ved at købe testpakker.
 • Adgang til kvartalsvise videndelingsworkshops, nye use-cases og de andre personer, der tager en certificering, såvel som de, der allerede er certificerede. Dette danner et netværk for livslang læring.
 • Certifikat for perioden i det kalenderår du bliver certificeret i, og for det følgende kalenderår.
 • Et personligt Certifikat, der dokumenterer dine evner til at kunne bruge værktøjerne "Digital Modenhed" og "Organisatoriske Kapabiliteter" og til at analysere testresultater og præsentere dem for andre.

Tilmeld dig kurset